Ištekliai

Bibliotekos ištekliai, kurie prieinami visiems bendruomenės nariams.

Katalogas

Kataloge galima rasti Bibliotekoje saugomus leidinius, užsisakyti ir skolintis į namus, pratęsti jų skolinimo terminą, rasti nuorodas į viso teksto dokumentus 24/7 iš bet kurios darbo vietos.

Virtuali biblioteka

Tai paieškos sistema, leidžianti ieškoti Kauno technologijos universiteto bibliotekos ištekliuose, prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), kitų Lietuvos universitetų bibliotekų ištekliuose.

Studijų modulių literatūros paieška

Paiešką galima atlikti norint rasti tinkamiausią literatūrą studijų moduliams.

Paieška atliekama įvedus studijų modulio kodą, pagal kurį randama dėstytojų rekomenduojama literatūra.

 

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema (toliau – eLABa) – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys.

eLABa sudaro:

 • eLABa tvarkytojų mokslo ir studijų dokumentų metaduomenų bazė;
 • eLABa naudotojų duomenų bazė;
 • Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė (ETD);
 • Lietuvos mokslo ir studijų publikacijų duomenų bazė (PDB);
 • Elektroninių objektų talpykla;
 • Statistikos duomenų bazė;
 • Autoritetinių įrašų duomenų bazė;
 • Dokumentų atspaudų duomenų bazė;
 • Universaliosios dešimtainės klasifikacijos duomenų bazė (UDK);
 • eLABa administracinių duomenų bazė;
 • Lietuvos virtualioji biblioteka (LVB), sukurta automatizuojant bibliotekas, unifikuojant paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų.

Daugiau informacijos apie eLABa rasite čia.

 

Institucinė talpykla KTU ePubl

KTU ePubl – Kauno technologijos universiteto institucinė talpykla, kurioje kaupiamos Universiteto bendruomenės narių mokslo publikacijos, studijų literatūra ir kiti intelektinės veiklos rezultatai. Talpykla naudojama mokslo publikacijų ilgalaikiam saugojimui, paieškai ir sklaidai.

KTU ePubl kaupiamos ir saugojamos Universiteto bendruomenės narių mokslo publikacijos ir studijų literatūra:

 • monografijos, studijos ir kiti mokslo leidiniai;
 • vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti studijų leidiniai;
 • daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai;
 • mokslinių konferencijų, seminarų ar kitų renginių publikuoti pranešimai ir kt.

KTU ePubl sudaro dvi posistemės:

 • ETD (elektroninės tezės ir disertacijos) – studijų baigiamųjų projektų, daktaro disertacijų ir jų santraukų metaduomenys ir viso teksto dokumentai.
 • PDB (publikacijų duomenų bazė) – mokslinių publikacijų metaduomenys ir viso teksto dokumentai.

Visos universiteto darbuotojų publikacijos registruojamos PDB posistemėje, jų pagrindu rengiamos mokslo publikacijų ataskaitos ir mokslinių publikacijų sąrašai darbuotojų atestacijoms ir konkursams, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursams, projektams.

Nuo 2016 m. visi studijų baigiamieji projektai tikrinami elektronine sutapties atpažinimo sistema ESAS.