Apie biblioteką

Biblioteka siekia būti dinamiška organizacija, prisitaikančia prie nuolat kintančių aplinkos sąlygų. Studentai čia gali rasti priemones ir pagalbą, pasiekti savo užsibrėžtus tikslus. Biblioteka – prieigos prie informacijos, studijų ir savarankiško darbo vieta, kūrybos erdvė.

 

Biblioteka

 

Strategija

Bibliotekos strategija

Universiteto biblioteka yra viena didžiausių Lietuvoje. Ji kaupia ir nuolat papildo vieną iš gausiausių inžinerijos, technologijos ir fizinių mokslų lietuviškos ir užsienio literatūros kolekciją. Sudarytos sąlygos prieigai prie elektroninės informacijos išteklių.

Biblioteka yra atvira studijuojantiems ir dirbantiems Universitete, miesto akademinei bendruomenei, pramonės įmonių specialistams, verslininkams.

Bibliotekos misija – teikti efektyvias paslaugas, orientuotas į esamus ir būsimus mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų poreikius, užtikrinant prieigą prie Bibliotekoje saugomų ir virtualioje erdvėje prieinamų pasaulinių informacijos išteklių.

Bibliotekos vizija – modernus studijų ir mokslo informacijos išteklių centras, kuriame integruojamos fizinės ir virtualios erdvės, sukuriančios studijoms ir moksliniams tyrimams palankią informacinę aplinką, paslaugas ir prieigą prie reikalingų informacijos išteklių.

 

Biblioteka skaičiuose

 

Administracija

doc. dr. Gintarė Tautkevičienė

Bibliotekos direktorė

Gedimino g. 50-202, Kaunas
tel. +370 (37) 300 650
e. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt

Alma Jančiūnienė

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-126, Kaunas
tel. +370 (37) 300 654
e. p. alma.janciuniene@ktu.lt

dr. Ieva Cesevičiūtė

Mokslinės informacijos skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-201, Kaunas
tel. +370 (37) 300 284
e. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt

Asta Čitavičienė

Katalogavimo grupės vadovė

Gedimino g. 50-126, Kaunas
tel. +370 (37) 300 654
e. p. asta.citaviciene@ktu.lt

Daiva Didžgalvienė

Administravimo vadovė

Gedimino g. 50-124, Kaunas
tel. +370 (37) 300 651
e. p. daiva.didzgalviene@ktu.lt

Vilija Dzingienė

Informacinių paslaugų skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-127, Kaunas
tel. +370 (37) 300 659 / +370 682 60 595
e. p. vilija.dzingiene@ktu.lt

Alina Andriuškevičienė

Informacijos išteklių formavimo skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-124, Kaunas
tel. +370 (37) 300 656
e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

dr. Edita Korzonaitė

Retų spaudinių grupės vadovė

Gedimino g. 50-125, Kaunas
tel. +370 (37) 300 658
e. p. edita.korzonaite@ktu.lt

 

Padaliniai

Socialinių ir humanitarinių mokslų biblioteka

Gedimino g. 50
tel. +370 (37) 300 655
e. p. biblioteka@ktu.lt

Cheminės technologijos fakulteto biblioteka

Radvilėnų pl. 19
tel. +370 (37) 300 199
e. p. biblioteka.ctf@ktu.lt

Informatikos fakulteto biblioteka

Studentų g. 50
tel. +370 (37) 300 669
e. p. biblioteka.if@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka

Studentų g. 56
tel. +370 (37) 353 817
e. p. biblioteka.midf@ktu.lt

Universiteto miestelio biblioteka

Studentų g. 48
tel. +370 (37) 300 666
e. p. biblioteka.um@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka

Nemuno g. 33, Panevėžys
tel. +370 (45) 467 731
e. p. ilona.gasiuniene@ktu.lt

Muziejus

K. Donelaičio g. 73, Kaunas
tel. +370 (37) 300 633
e. p.  audrone.veilentiene@ktu.lt