Dažnai užduodami klausimai

Bendra informacija

Bibliotekos paslaugomis gali naudotis KTU bendruomenės nariai, turintys galiojantį Lietuvos studento, darbuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę ar pasą. Kiti asmenys, norintys naudotis bibliotekos paslaugomis, pateikę prašymą registruojami Centrinėje (Gedimino g. 50) ar fakultetų bibliotekose. Konsultuojama tel. (8-37) 300 655 arba el. paštu biblioteka@ktu.lt. Plačiau.

Rankraštį reikia pristatyti į Centrinę biblioteką (Gedimino g. 50-122). Konsultuojama tel. (8-37) 300 657 arba el. paštu birute.vailenkiene@ktu.lt.

Konsultacijas teikia institucinės talpyklos vadybininkės Rita Jašmontienė rita.jasmontiene@ktu.lt ir Edita Ražanskaitė edita.razanskaite@ktu.lt.

Savitarnos daugiafunkciniai aparatai yra visose bibliotekose. A4 formato lapo kaina kopijuojant ir spausdinant – 0,04 EUR; spalvota – 0,29 EUR; skenuojant – 0,02 EUR.

Centrinė (Gedimino g. 50), Informatikos fakulteto (Studentų g. 50) ir Mechanikos inžinerijos ir dizaino (Studentų g. 56) bibliotekos pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims.

Reguliuojamo aukščio stalai ir kėdės, skirti judėjimo negalią turintiems skaitytojams, taip pat specializuotos kompiuterio pelės ir klaviatūros, skirtos skaitytojams su motorikos sutrikimais yra Centrinėje, Informatikos ir Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekose. Daugiau informacijos apie priemones specialių poreikių skaitytojams rasite čia.

Studentai dalyvaudami bibliotekos organizuojamuose mokymuose sužino, kaip efektyviai ieškoti informacijos, išmoksta teisingai naudoti informacijos šaltinius atsiskaitymo darbuose, juos cituoti ir sudaryti bibliografinį aprašą literatūros sąraše. Studentai sudalyvavę bent 3 mokymuose per metus gauna skaitmeninį ženkliuką įrodantį įgytas kompetencijas.

Programų sąrašą ir bibliotekas, kurių kompiuteriuose įdiegtos programos, galite rasti čia.

Taip. Nešiojamais kompiuteriais gali naudotis visa Universiteto bendruomenė. Jie skirti rašto darbų rengimui, dalyvavimui nuotoliniuose bibliotekos mokymuose, paskaitoje ar kitame virtualiame renginyje.

Ne, šie darbai bibliotekoje nesaugomi. Magistro baigiamuosius darbus, daktaro disertacijas ir jų santraukas galima rasti KTU Virtualioje bibliotekoje. Ne visi el. dokumentai turi laisvą prieigą, kadangi tai priklauso nuo autoriaus ir institucijos suteikto prieigos statuso (pvz. laisvai prieinamas internete; prieinamas tik institucijos intranete; neprieinamas ir kt.).

Taip. Bibliotekoje teikiamos individualios konsultacijos studijų ir mokslo darbų rengimo, literatūros paieškos, citavimo ir sąrašų sudarymo, autorių teisių bei plagiato prevencijos, mokslinės komunikacijos ir kt. temomis. Konsultacijos užsakymo formą rasite čia.

Citavimas ir literatūros sąrašo sudarymas

ISO 690 2010 standartas – fizinių ir technologinių mokslų sričių studijų programų rašto darbams;
APA stilius – socialinių ir humanitarinių mokslų sričių studijų programų rašto darbams.

Taip, reikia. Perfrazuojant tekstą labai svarbu neiškraipyti autoriaus minčių. Negalima savavališkai interpretuoti iš konteksto ištrauktą teiginį. Jam turi būti suteikiama ta prasmė, kurią suteikė pats autorius. Tekste turi būti nurodyta perfrazuotos minties pradžia ir pabaiga ir nuoroda į literatūros sąrašą darbo gale.

Ne, jūs turite juos cituoti – tekste įterpti nuorodą, o pilną aprašą pateikti literatūros sąraše.

Pažodinis tekstų vertimas iš kitų kalbų, nenurodant informacijos šaltinio autoriaus, yra vienas iš plagijavimo atvejų.

Galite naudoti ir tikslias ištraukas, tik reikia atkreipti dėmesį į tai, kad labai dažnas tikslių citatų naudojimas sudaro įspūdį, kad darbo autorius nagrinėjamu klausimu neturi aiškios savo nuomonės. Jūsų darbo kokybė tikrai nenukentės, jei kito autoriaus mintis perpasakosite savais žodžiais, tik reikia išlaikyti racionalų santykį tarp savo minčių ir kito autoriaus pateiktos informacijos.

Kai toje pačioje pastraipoje nurodote tą patį šaltinį daugiau nei vieną kartą, o joks kitas šaltinis nebuvo naudojamas, pastraipos pabaigoje įterpkite nuorodą. Jei vis dėlto išlieka neaiškumų dėl jūsų nuorodos, geriau cituoti šaltinį kiekvieną kartą, kai tik jį naudojate.

Jei cituojate savo ankstesnį darbą, turite nurodyti save kaip autorių.

Informaciją galite rasti:

Literatūros sąrašas yra privaloma baigiamojo darbo dalis. Į literatūros sąrašą įtraukiami tik darbe cituoti šaltiniai ir visi literatūros sąraše nurodyti šaltiniai turi būti cituoti tekste.
Į informacijos šaltinių sąrašą įtraukiami darbe naudoti teisės aktai ir įvairūs duomenų šaltiniai (žodynai, duomenų bazės ir pan.). Informacijos šaltinių sąrašas nėra privalomas, jis sudaromas pagal poreikį.

Nuotoliniai mokymai

Nuotolinių mokymų registracijos formą rasite bibliotekos tinklalapyje, skiltyje Mokymai.

Bibliotekos organizuojamų mokymų mokymosi medžiagą rasite bibliotekos tinklalapyje ir virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle, pasirinkę „Bibliotekos mokymai“.

Plagiatas ir sutapties patikra

Taip, sutapties patikrą galite atlikti čia. Ši paslauga yra mokama.

Bibliotekos katalogas ir KTU Virtuali biblioteka

KTU virtualioje bibliotekoje galima rasti studijų ir mokslo informacijos šaltinius iš Katalogoprenumeruojamų duomenų bazių, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa), Lietuvos akademinių institucijų bibliotekų išteklių, atviros prieigos duomenų bazių.

Norėdami naudotis prenumeruojamais el. ištekliais, savo paskyra ar užsakyti knygas internetu, turite prisijungti su universiteto suteiktu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Studijų modulių literatūrą rasite Kataloge pasirinkę Kiti ištekliai > KTU STUDIJŲ MODULIŲ LITERATŪRA:
– įveskite žodį arba frazę lauke įrašykite užklausos tekstą (pavyzdžiui, modulio kodą (H130B010);
– paieškos lauke pasirinkite užklausą atitinkantį požymį ir spauskite Ieškoti.

Taip, rezultatus galite išrūšiuoti į pagrindinę ir papildomą literatūrą Užklausos filtre pasirinkę Literatūros tipą.

Lietuvos statistikos departamento elektroninius standartus galima rasti Kataloge arba KTU Virtualioje bibliotekoje. Namuose standartus galima skaityti pasirinkus bet kurį variantą: VPN tinkląNuotolinę prieigą (EZproxy) ar KTU virtualią biblioteką. Universiteto bendruomenė jungiasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Straipsnių galima ieškoti KTU Virtualioje bibliotekoje, pasirinkus Mokslo publikacijos (KTU eLABa PDB). Jei negalite rasti visateksčio straipsnio, dėl jo kopijos kreipkitės el. paštu: rita.jasmontiene@ktu.lt

Kataloge pasirinkite KTU reti spaudiniai (1475-1945); senųjų periodinių leidinių ieškokite Kataloge > KTU periodiniai ir serialiniai leidiniai. Taip pat galima ieškoti KTU virtualioje bibliotekoje. Neradus spaudinio kataloge arba virtualioje bibliotekoje, prašome teirautis el. paštu edita.korzonaite@ktu.lt arba tel. (8-37) 300 658.

Klausimus dėl prieigos galite siųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt, tel. (8-37) 300 655.

Taip, namuose šiuos leidinius galima skaityti pasirinkus bet kurį variantą: VPN tinklą, Nuotolinę prieigą (EZproxy) ar KTU virtualią biblioteką. Naudojantis nuotoline prieiga ir virtualia biblioteka nereikia į savo kompiuterį diegti programinės įrangos (kaip VPN atveju). KTU bendruomenės nariai jungiasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Knygų užsakymas, skolinimas, pratęsimas, grąžinimas

Informacija apie įvykdytą užsakymą akademinei bendruomenei išsiunčiama KTU el. paštu. Užsakymo vykdymo eigą taip pat galite sekti Kataloge arba KTU Virtualioje bibliotekoje  > Mano paskyra. Konsultuojama tel. (8-37) 300 655 arba el. paštu biblioteka@ktu.lt

Tokią knygą taip pat galima užsisakyti (rezervuoti), tuomet reikės laukti eilėje, kol knyga bus grąžinta. Pranešimą, kad galite pasiimti knygą gausite KTU el. paštu.

Reikėtų ieškoti KTU virtualioje bibliotekoje. Ši paieškos sistema leidžia ieškoti knygų ne tik Bibliotekos kataloge, duomenų bazėse bet ir kt. informacijos šaltiniuose.

Studentams skaitykloje esančios knygos į namus neskolinamos, galima knygos ištraukas skenuoti/ fotografuoti/ kopijuoti. Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai iš skaityklų knygas gali skolintis 3 dienoms. Plačiau.

Taip, knygos skolinamos pateikus asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Atsiimti užsakytą leidinį reikia toje bibliotekoje, kur saugomas užsakytas leidinys (fakultetų bibliotekų abonementuose arba Centrinėje bibliotekoje Informacijos stale). Užsakymai lentynoje saugomi 3 dienas.

Tai priklauso nuo knygai suteikto statuso (nuo trijų dienų iki vieno semestro). Prieš užsakant knygą, reikia atkreipti dėmesį į leidinio statusą Kataloge arba KTU virtualioje bibliotekoje.

Taip, užsakydami knygą įsidėmėkite, kuriame bibliotekos padalinyje ji saugoma. Grąžinti turite į tą patį padalinį, iš kurio knyga buvo skolinta.

– Biblioteka > Katalogas > Prisijungti > Mano paskyra;
– Biblioteka > KTU virtuali biblioteka > Prisijungti > Mano paskyra;
– el. paštu biblioteka@ktu.lt;
– tel. (8-37) 300 655;
– bibliotekoje.

Kaip pratęsti knygų grąžinimo datą galite sužinokite vaizdo įraše.

Knygų, paskolintų 1 savaitei arba semestrui, grąžinimo terminą internetu galima prasitęsti vieną kartą. Kitų leidinių pratęsimų skaičius neribojamas, jei delspinigių suma už laiku negrąžintas knygas nesiekia 5 eurų ir knygos neužsakė kitas skaitytojas. Knygų, išduotų iš skaityklų, grąžinimo terminą gali pratęsti tik bibliotekos darbuotojas.

Taip, grąžinant knygą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nereikia.

Duomenų bazės

Prenumeruojamas duomenų bazes rasite bibliotekos tinklalapyje, skiltyje Ištekliai pasirinkę duomenų bazės.

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis gali naudotis visi Universiteto bendruomenės nariai ir bibliotekoje registruoti skaitytojai.

Taip, Universiteto bendruomenės nariai gali naudotis namuose pasirinkę bet kurį variantą: VPN tinklą, Nuotolinę prieigą (EZproxy) ar KTU virtualią biblioteką. Naudojantis nuotoline prieiga ir virtualia biblioteka nereikia į savo kompiuterį diegti programinės įrangos (kaip VPN atveju), jungiamasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Todėl, kad ne visus žurnalus tose duomenų bazėse užsakome.

Testuojamos duomenų bazės, prie kurių suteikiama laikina nemokama prieiga, leidžianti susipažinti su duomenų bazės turiniu.

Konsultacijas dėl paieškos duomenų bazėse jums suteiks visose fakultetų bibliotekose. Išsamią informaciją apie duomenų bazes jūs sužinosite apsilankę arba paskambinę į Informacinių paslaugų skyrių (Gedimino g. 50-127 kab.), tel. (8-37) 300 659. Taip pat galite užsisakyti konsultaciją internetu.

Atsiskaitymas su biblioteka

Visi studentai ar klausytojai, baigiantys studijas Universitete (prieš diplomų įteikimą arba studijų nutraukimą), privalo atsiskaityti su biblioteka (grąžinti visus paimtus leidinius ir atsiskaityti už laiku negrąžintus ar pamestus). Atsiskaitymą patvirtinti gali Akademinėje IS. Prisijunkite prie AIS, pasirinkę meniu punktą Atsiskaitymas su Universitetu, spauskite Detaliau ir langelyje Patvirtinu pažymėkite, kad leidinių iš bibliotekos išsinešti nebeimsiu. Žyma Aktyvus bus pakeista į Atsiskaitė. Atsiskaitymą su biblioteka atsižymėjus AIS, atvykti į biblioteką nereikia.
Darbuotojai atsiskaito pagal Universitete nustatytą tvarką.

Taip privalote, nes visiems galioja ta pati atsiskaitymo tvarka.

Skaitytojai už kiekvieną laiku negrąžintą knygą moka 2017 m. gegužės 18 d., Nr. A-248 Rektoriaus įsakymu patvirtintus delspinigius. Mokėtiną sumą būtina pasitikslinti bibliotekoje. Apmokėti galima  per elektroninės bankininkystės sistemą. Informacija apie atliktą mokėjimą biblioteką pasiekia po keleto dienų, todėl norintiems, kad delspinigiai būtų užskaityti iš karto, pravartu pristatyti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, jį galima atnešti į Centrinę ar bet kurią fakulteto biblioteką arba atsiųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt. Praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos knygą, reikia pakeisti ją tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš Bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo. Prieš perkant knygą, turėtumėte pasikonsultuoti su bibliotekos darbuotoja (kreiptis biblioteka@ktu.lt).

Gavus prašymą, kvitai suformuojami ir įkeliami į Akademinę IS, darbuotojams – skiltis Įmokos, studentams – Nesumokėtos įmokos > Visos įmokos. Išsamią kvito informaciją galima peržiūrėti paspaudus MS Word arba HTML nuorodas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku