Dažnai užduodami klausimai

Bendra informacija

Bibliotekos paslaugomis gali naudotis visi Kauno technologijos universiteto bendruomenės nariai, turintys galiojantį Lietuvos studento, darbuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę ar pasą. Kiti asmenys, norintys naudotis bibliotekos paslaugomis, registruojami Centrinėje (Gedimino g. 50) ar fakultetų bibliotekose. Plačiau.

Reikia pranešti Skaitytojų aptarnavimo skyriui. Informuoti galite el. paštu biblioteka@ktu.lt arba tel. (8-37) 300 655. Nepranešę, esate atsakingi už kito asmens, pasinaudojusio jūsų dokumentu, pasiskolintas ir negrąžintas knygas.

Taip, Biblioteka dirba vasarą. Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15:45 val.

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 9 iki 17 val.

Taip, Bibliotekoje švaros dienos būna sausio, vasario, kovo, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais, paskutinę mėnesio darbo dieną. Skaitytojai per švaros dienas aptarnaujami nuo 12 val.

Rankraštį reikia pristatyti į Centrinę biblioteką (Gedimino g. 50-122). Konsultuojama tel. (8-37) 300 657 arba el. paštu birute.vailenkiene@ktu.lt.

Konsultacijas teikia institucinės talpyklos vadybininkės Rita Jašmontienė rita.jasmontiene@ktu.lt ir Edita Ražanskaitė edita.razanskaite@ktu.lt.

Spausdintas publikacijų kopijas galite atnešti į Mokslinės informacijos skyrių (Centrinė biblioteka, Gedimino g. 50-123) arba atsiųsti el. kopiją paštu: rita.jasmontiene@ktu.lt, edita.razanskaite@ktu.lt. Konsultuojama tel. +370 37 300 652.

Savitarnos daugiafunkciniai aparatai yra visose bibliotekose. A4 formato lapo kaina kopijuojant ir spausdinant – 0,04 EUR; spalvota – 0,29 EUR; skenuojant – 0,02 EUR.

Centrinė (Gedimino g. 50) ir Informatikos fakulteto (Studentų g. 50) bibliotekos pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims.

Reguliuojamo aukščio stalai ir kėdės skirti judėjimo negalią turintiems skaitytojams yra visose bibliotekose. Taip pat specializuotas kompiuterio peles, klaviatūras skirtas skaitytojams su motorikos sutrikimais turi visos bibliotekos.

Didinimo priemonę Topaz XL XD 24′ skirtą regos negalią turintiems skaitytojams turi visos bibliotekos išskyrus Statybos ir architektūros fakulteto biblioteką.

Centrinėje bibliotekoje (206 kab.) yra skaitymo priemonė SARA CE silpnaregiams ir neregiams, skirta įgarsinti spausdintą tekstą iš knygos, žurnalo ar kito dokumento.

Centrinės bibliotekos kompiuteryje (Skaitytojų salė, kompiuteris nr. 15) yra įdiegta SuperNova programinė įranga skirta regos negalią turintiems skaitytojams.

KTU bendruomenės nariams pranešimai siunčiami KTU el. paštu. Asmenys, pageidaujantys gauti pranešimus asmeninio pašto adresais, gali nusistatyti laiškų persiuntimą.

Studentai dalyvaudami bibliotekos organizuojamuose mokymuose sužino, kaip efektyviai ieškoti informacijos, išmoksta teisingai naudoti informacijos šaltinius atsiskaitymo darbuose, juos cituoti ir sudaryti bibliografinį aprašą literatūros sąraše. Studentai sudalyvavę bent 3 mokymuose per metus gauna skaitmeninį ženkliuką įrodantį įgytas kompetencijas.

Kompiuteriais ir internetu gali naudotis visi KTU akademinės bendruomenės nariai. Kiti bibliotekoje registruoti asmenys dėl prieigos turi kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

Kontaktai

Centrinė biblioteka

Gedimino g. 50
tel. +370 (37) 300 655
e. p. biblioteka@ktu.lt

Bibliotekos katalogas ir duomenų bazės

KTU virtualioje bibliotekoje galima rasti visus informacijos išteklius iš bibliotekos katalogo, prenumeruojamų duomenų bazių, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) bei kitų Lietuvos universitetų bibliotekų išteklių.

KTU virtualioje bibliotekoje pasirinkite KTU mokslinės publikacijos (eLABa).

Studijų modulių literatūrą rasite Kataloge pasirinkę Kiti ištekliai > KTU STUDIJŲ MODULIŲ LITERATŪRA:
– įveskite žodį arba frazę lauke įrašykite užklausos tekstą (pavyzdžiui, modulio kodą (H130B010);
– paieškos lauke pasirinkite užklausą atitinkantį požymį ir spauskite Ieškoti.

Taip, rezultatus galite išrūšiuoti į pagrindinę ir papildomą literatūrą Užklausos filtre pasirinkę Literatūros tipą.

Klausimus dėl prieigos galite siųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt, tel. (8-37) 300 655.

Taip, namuose šiuos leidinius galima skaityti pasirinkus bet kurį variantą: VPN tinklą, Nuotolinę prieigą (EZproxy) ar KTU virtualią biblioteką. Naudojantis nuotoline prieiga ir virtualia biblioteka nereikia į savo kompiuterį diegti programinės įrangos (kaip VPN atveju). KTU bendruomenės nariai jungiasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Knygų paieška ir užsakymas

Taip, KTU bendruomenės nariai prie Katalogo jungiasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, kiti bibliotekoje registruoti asmenys – bibliotekos suteiktu identifikatoriumi.

Informacija apie įvykdytą užsakymą akademinės bendruomenės nariams išsiunčiama KTU el. paštu. Užsakymo vykdymo eigą taip pat galite sekti Kataloge > Mano paskyra > Skaitytojo formuliare > Užsakyti leidiniai arba paskambinę telefonu (8-37) 300 655.

Atlikus leidinio paiešką Kataloge, Leidinio egzempliorių pateikimo lange, skiltis „Išduota iki“ yra tuščia, tai reiškia, kad knyga yra laisva. Jei skiltyje nurodyta data – knyga paskolinta kitam skaitytojui iki tos datos. Tokią knygą taip pat galima užsisakyti (rezervuoti), tuomet reikės laukti eilėje, kol knyga bus grąžinta. Pranešimą, kad galite pasiimti knygą gausite el. paštu.

Reikėtų ieškoti KTU virtualioje bibliotekoje. Ši paieškos sistema leidžia ieškoti knygų ne tik Bibliotekos kataloge, duomenų bazėse bet ir kt. informacijos šaltiniuose.

Galima užsakyti paštu valdemara.polzunoviene@ktu.lt. Paslauga yra mokama, teikiama tik akademinės bendruomenės nariams.

Knygų skolinimas, pratęsimas, grąžinimas

Studentams skaitykloje esančios knygos į namus neskolinamos, galima knygos ištraukas skenuoti/ fotografuoti/ kopijuoti. Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai iš skaityklų knygas gali skolintis 3 dienoms. Plačiau.

Taip, knygos skolinamos pateikus asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Į namus neskolinami šie leidiniai:

– standartai;
– lietuviškos disertacijos, jų santraukos;
– periodiniai leidiniai;
– elektroniniai dokumentai (CD, DVD);
– reti spaudiniai.

Atsiimti užsakytą leidinį reikia toje bibliotekoje, kur saugomas užsakytas leidinys (fakultetų bibliotekų abonementuose arba Centrinėje bibliotekoje Informacijos stale). Užsakymai lentynoje saugomi 3 dienas.

Tai priklauso nuo knygai suteikto statuso (nuo trijų dienų iki vieno semestro). Reikia atkreipti dėmesį į Katalogo informaciją laukeliuose Išdavimo sąlygos ir Išduota iki.

Į namus galima skolintis iki 20 knygų.

Taip, užsakydami knygą įsidėmėkite, kuriame bibliotekos padalinyje ji saugoma.

Pratęsti galima pasirinkus bet kurį variantą:
– Biblioteka > Katalogas > Prisijungti > Mano paskyra;
– Biblioteka > KTU virtuali biblioteka > Prisijungti > Mano paskyra;
– el. paštu biblioteka@ktu.lt;
– tel. (8-37) 300 655;
– bibliotekoje.

Knygų, paskolintų 1 savaitei arba semestrui, grąžinimo terminą internetu galima prasitęsti vieną kartą. Kitų leidinių pratęsimų skaičius neribojamas, jei delspinigių suma už laiku negrąžintas knygas nesiekia 5 eurų ir knygos neužsakė kitas skaitytojas. Knygų, išduotų iš skaityklų, grąžinimo terminą gali pratęsti tik bibliotekos darbuotojas.

Taip, grąžinant knygą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nereikia.

Kitų dokumentų paieška

Ne, šie darbai saugomi katedrose. Magistro baigiamuosius darbus, daktaro disertacijas ir jų santraukas galima rasti duomenų bazėje Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa). Ne visi el. dokumentai turi laisvą prieigą, kadangi tai priklauso nuo autoriaus ir institucijos suteikto prieigos statuso (pvz. laisvai prieinamas internete; prieinamas tik institucijos intranete; neprieinamas ir kt.).

Einamųjų metų leidinius rasite Centrinės bibliotekos Skaitytojų salėje arba fakultetų bibliotekų skaityklose, kiti leidiniai saugomi saugyklose. Leidinio saugojimo vietą matysite Kataloge/ KTU virtualioje bibliotekoje, kai ieškosite konkretaus leidinio.

Kataloge pasirinkite KTU reti spaudiniai (1475-1945); senųjų periodinių leidinių ieškokite Kataloge > KTU periodiniai ir serialiniai leidiniai. Taip pat galima ieškoti KTU virtualioje bibliotekoje. Neradus spaudinio kataloge arba virtualioje bibliotekoje, prašome teirautis el. paštu edita.korzonaite@ktu.lt arba tel. (8-37) 300 658.

El. knygas, žurnalus rasite Kataloge, KTU virtualioje bibliotekoje. KTU leidžiamus mokslo žurnalus rasite čia.

Duomenų bazės

Prenumeruojamas duomenų bazes rasite bibliotekos tinklalapyje, skiltyje Paslaugos pasirinkę duomenų bazės.

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis gali naudotis visi Universiteto bendruomenės nariai ir bibliotekoje registruoti skaitytojai.

Taip, Universiteto bendruomenės nariai gali naudotis namuose pasirinkę bet kurį variantą: VPN tinklą, Nuotolinę prieigą (EZproxy) ar KTU virtualią biblioteką. Naudojantis nuotoline prieiga ir virtualia biblioteka nereikia į savo kompiuterį diegti programinės įrangos (kaip VPN atveju), jungiamasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Testuojamos duomenų bazės, prie kurių suteikiama laikina nemokama prieiga, leidžianti susipažinti su duomenų bazės turiniu.

Konsultacijas dėl paieškos duomenų bazėse jums suteiks visose fakultetų bibliotekose. Išsamią informaciją apie duomenų bazes jūs sužinosite apsilankę arba paskambinę į Informacijos išteklių formavimo skyrių (Gedimino g. 50-122 kab.), tel. (8-37) 300 657. Taip pat galite užsisakyti konsultaciją internetu.

Atsiskaitymas su biblioteka

Visi studentai ar klausytojai, baigiantys studijas Universitete (prieš diplomų įteikimą arba studijų nutraukimą),  privalo atsiskaityti su biblioteka (grąžinti visus paimtus leidinius ir atsiskaityti už laiku negrąžintus ar pamestus). Ši tvarka nustatyta 2013 m. kovo 18 d., Nr. A-101 Rektoriaus įsakymu. Studentai atsiskaitymą patvirtinti gali Akademinėje IS. Prisijunkite prie AIS, pasirinkę meniu punktą Atsiskaitymas su Universitetu, spauskite Detaliau ir langelyje Patvirtinu pažymėkite, kad leidinių iš bibliotekos išsinešti nebeimsiu. Žyma Aktyvus bus pakeista į Atsiskaitė. Atsiskaitymą su biblioteka atsižymėjus AIS, atvykti į biblioteką nereikia.

Darbuotojai atsiskaito nutraukę darbo sutartį Universitete, pasibaigus kadencijai, prieš ilgalaikes atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros) ar ilgesnes nei vieno mėnesio užsienio stažuotes – grąžina pasiskolintus arba atsiskaito už prarastus ar laiku negrąžintus dokumentus.

Taip privalote, nes visiems galioja ta pati atsiskaitymo tvarka.

Skaitytojai už kiekvieną laiku negrąžintą knygą moka 2017 m. gegužės 18 d., Nr. A-248 Rektoriaus įsakymu patvirtintus delspinigius. Mokėtiną sumą būtina pasitikslinti bibliotekoje. Apmokėti galima grynaisiais pinigais bankuose arba per elektroninės bankininkystės sistemą. Informacija apie atliktą mokėjimą biblioteką pasiekia po keleto dienų, todėl norintiems, kad delspinigiai būtų užskaityti iš karto, pravartu pristatyti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, jį galima atnešti į Centrinę ar bet kurią fakulteto biblioteką arba atsiųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt. Praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos knygą, reikia pakeisti ją tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš Bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo (kreiptis biblioteka@ktu.lt). Prieš perkant knygą, turėtumėte pasikonsultuoti su bibliotekos darbuotoja.

Gavus prašymą, kvitai suformuojami ir įkeliami į Akademinę IS, darbuotojams – skiltis Įmokos, studentams – Nesumokėtos įmokos > Visos įmokos. Išsamią kvito informaciją galima peržiūrėti paspaudus MS Word arba HTML nuorodas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku