Leidinių skolinimas

Leidiniai į namus skolinami tik Universiteto bendruomenės nariams.

 • Atlikti leidinių paiešką bei užsisakyti į namus skolinamus leidinius galima bibliotekos Kataloge arba KTU Virtualioje bibliotekoje.
 • Skaityklų leidiniais galima naudotis tik bibliotekos patalpose. Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai į namus gali skolintis ir skaityklų leidinius. Šių fondų leidiniams užsakymas ir skolinimo termino pratęsimas BIS negalimi, turite kreiptis į Bibliotekos darbuotojus.
 • Pasiskolintų leidinių pasitikrinti grąžinimo datą bei pratęsti terminą galima prisijungus prie Mano paskyros Bibliotekos kataloge arba KTU Virtualioje bibliotekoje.
 • Leidinius reikia grąžinti į tą biblioteką, iš kurios pasiskolinote.
 • Leidinius taip pat galima grąžinti naudojantis Omniva paštomato paslaugomis. Pasirinkti „Kauno EXPRESS MARKET Donelaičio paštomatą“ (adresas  K. Donelaičio g. 44A, Kaunas, 55512.). Gavėjas – KTU biblioteka, tel. 8 616 71725.

Skolintis bei grąžinti Universiteto miestelio bibliotekos leidinius galima naudojantis bibliotekoje esančiais savitarnos įrenginiais arba bibliotekos nedarbo valandomis įdedant į knygų grąžinimo dėžę, esančią prie pagrindinio įėjimo į biblioteką (iš B. Sruogos g.).

Skaitytojai aptarnaujami vadovaujantis Naudojimosi Kauno technologijos universiteto biblioteka taisyklėmis.

 

Tarpbibliotekinio skolinimo paslauga (TBA / TTBA)

Tarpbibliotekinis skolinimas – tai paslauga, kai Kauno technologijos universiteto biblioteka savo bendruomenės nariams reikalingus leidinius, kurių neturi, skolinasi iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų.

 • Paslauga gali naudotis visi Kauno technologijos universiteto bendruomenės nariai.
 • Užklausą prašome siųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt nurodant, kuo išsamesnę informaciją apie pageidaujamą leidinį (knygos / straipsnio antraštė, autorius (-iai), leidimo metai, numeris, puslapiai, ISBN / ISSN ir kt.). Apie leidinio gavimo / apmokėjimo sąlygas ir gautus leidinius vartotojai informuojami el. paštu.
 • Paslauga yra mokama. Naudotojas, kuriam yra skolinamas leidinys iš kitos bibliotekos, įsipareigoja apmokėti to leidinio siuntimo išlaidas ir skolinimo mokestį, jei siunčianti biblioteka tokį pateikia. Leidinio skolinimosi iš kitos bibliotekos kaina prasideda nuo 6 Eur. Siuntimo kaina priklauso nuo knygos svorio ir šalies, į kurią grąžinamas leidinys. Straipsnio ar knygos dalies kopijos kaina apie 6 Eur.
 • Iš kitos bibliotekos pasiskolinti leidiniai į namus neišduodami. Juos galima skaityti tik Bibliotekoje. Leidinių grąžinimo terminus nurodo juos atsiuntusi biblioteka.
 • Straipsnio ar leidinio fotokopijos skaitytojui atiduodamos negrąžintinai.
 • Per TBA / TTBA neskolinami informaciniai leidiniai: žodynai, žinynai, enciklopedijos, rankraščiai ir žurnalai (išskyrus pavienius straipsnius).
 • Jei skaitytojui reikalingas leidinys yra bet kurioje kitoje Kaune esančioje bibliotekoje, TBA paslaugos neteikiame. Skaitytoją nukreipiame į leidinį turinčią biblioteką.
 

Atsiskaitymas su biblioteka

Visi studentai ar klausytojai, baigiantys studijas Universitete (prieš diplomų įteikimą arba studijų nutraukimą), privalo atsiskaityti su biblioteka (grąžinti visus paimtus leidinius ir atsiskaityti už laiku negrąžintus ar pamestus). Ši tvarka nustatyta 2017 m. birželio 30 d. rektoriaus įsakymu Nr. A-331, dalinai pakeista 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-195. Studentai gali patvirtinti atsiskaitymą Akademinėje IS. Prisijunkite prie AIS, pasirinkę meniu punktą Atsiskaitymas su Universitetu, spauskite Detaliau ir langelyje Patvirtinu pažymėkite, kad leidinių iš bibliotekos išsinešti nebeimsite. Žyma Aktyvus bus pakeista į Atsiskaitė. Atsiskaitymą su biblioteka pažymėjus AIS, atvykti į biblioteką nereikia.

Taip pat studijas baigiantys studentai turi įkelti apgintą baigiamąjį projektą į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą. Plačiau. Darbuotojai atsiskaito pagal Universitete nustatytą tvarką.

 

Delspinigiai

 

Programinė įranga

Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje

 • Aspen
 • Autodesk AutoCad 2024
 • Avogadro
 • BIOVIA Draw 2021
 • Bonjour
 • ChemAxon Marvin Suite
 • IBM SPSS Statistics 27. Ji skirta statistinių tyrimų duomenų analizei
 • MatLab R2023a
 • MestReNova
 • Microsoft Visio LTSC profesional 2021
 • SOLIDWORKS 2023 SP02.1
 • Spectragryph
 • Strawberry Perl
 • VNC Viewer 6.22.826

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje

 • Autodesk AutoCad 
 • Autodesk Inventor Professional
 • Autodesk Inventor Content Library
 • Autodesk Revit
 • Autodesk 3DSMax 
 • Lectra. Automatizuota drabužių projektavimo sistema.
 • MathCad 
 • MatLab 
 • SolidWorks. Programa skirta instrukciniam projektavimui ir 3D modeliavimui

Socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekoje

 • ABBYY Formfiller. Programa skirta statistinių ataskaitų elektroninių formų šablonų pildymui. Programa įdiegta visuose kompiuteriuose Skaitytojų salėje ir 204 kamb.
 • Cameo business modeler. Programa įdiegta visuose kompiuteriuose Skaitytojų salėje ir 204 kamb.
 • EViews 13. Programa įdiegta 204 kamb. esančiuose kompiuteriuose.
 • IBM SPSS 27. Ji skirta statistinių tyrimų duomenų analizei. Programa įdiegta visuose kompiuteriuose Skaitytojų salėje ir 204 kamb.

Universiteto miestelio bibliotekoje

 • AutoCad 2024
 • Autodesk DSMax 2024
 • Autodesk Revit 2024
 • eDrawings 2023
 • MatLab R2023a
 • SolidWorks 2023

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka

 • Autodesk
 • Solidworks
 • Matlab
 • SPSS

Dėmesio! Access, Excel, IBM SPSS Statistics 27, PowerPoint, Project, Visio, Word programas rasite prisijungę per virtualius KTU kompiuterius:

 1. Interneto naršyklėje įveskite adresą: vdi.ktu.lt
 2. Įrašykite naudotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį.
  Pastaba: Jungiantis reikia suvesti varpav@ktu.lt arba varpav@ktu.edu
 

Spausdinimas, kopijavimas

Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatai.

 • A4 formato lapo nespalvota kopija  – 0,04 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo skenuotas dokumentas – 0,02 EUR (skenavimas);
 • A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.
 • Kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo instrukcija.

Jei prisijungus prie kompiuterio, nėra spausdintuvo, galima jį suinstaliuoti savarankiškai:

 • naršyklės Search langelyje įrašykite Run;
 • įveskite kodą \\NK-Print1\, spauskite OK, pasirinkite, pvz. Print blac, palaukite kol suinstaliuos;
 • uždarykite langą ir pasirinkite dokumentą spausdinimui.
 

Specialiųjų poreikių vartotojams

Įranga bibliotekose

Reguliuojamo aukščio stalai ir kėdės skirti judėjimo negalią turintiems skaitytojams, taip pat specializuotos kompiuterio pelės ir klaviatūros, skirtos skaitytojams su motorikos sutrikimais yra Socialinių ir humanitarinių mokslų, Universiteto miestelio, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bei Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto bibliotekose.

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto bibliotekoje:

 • Alternatyvi pelė, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II
 • Klaviatūra, pritaikyta silpnaregiams HIGH CONTRAS KEYBOARD
 • Programinė įranga EASYCONVERTER su lietuvių kalbos sintezatoriumi WINTALKERVOICE su balsais GINTARAS ir AISTIS 2
 • BELLMAN audio domino siųstuvas ir imtuvas

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į savo fakulteto biblioteką.

Skaitymo priemonė SARA CE silpnaregiams ir neregiams, skirta įgarsinti spausdintą tekstą iš knygos, žurnalo ar kito dokumento, yra:

 • Socialinių ir humanitarinių mokslų biblioteka.

SuperNova programinė įranga skirta regos negalią turintiems skaitytojams įdiegta:

 • Socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekos skaityklos kompiuteryje nr. 15.

Didinimo priemonė Topaz XL XD 24′ skirta regos negalią turintiems skaitytojams yra:

 • Socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekos skaitykloje,
 • Universiteto miestelio bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje,
 • Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto bibliotekoje.

Darbo vieta su Brailio rašto spausdintuvu ViewPlus COLUMBIA ir TSS programine įranga, skirta regos negalią turintiems skaitytojams:

 • Universiteto miestelio bibliotekoje.
 

KTU Alumnams

Informacijos ištekliai bibliotekoje

Absolventai gali naudotis atvirais bibliotekos dokumentų fondais ir skaityklomis; leidiniai ir dokumentai į namus neskolinami. Skaitytojai aptarnaujami vadovaujantis taisyklėmis.

Bibliotekos organizuojami renginiai

KTU absolventai laukiami bibliotekos organizuojamuose mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose.

Ekskursija „Unikalūs bibliotekos turtai“

Ar žinote, kad Kauno technologijos universiteto bibliotekoje saugomos ankstyviausiojo spaudos laikotarpio knygos – inkunabulai, taip pat žymių asmenybių ir dvarų bibliotekų fragmentai?

KTU absolventai gali pamatyti išsaugotas kultūros vertybes ir pažinti turtingą bibliotekos istoriją dalyvaudami ekskursijoje, kurią būtina užsisakyti iš anksto.

 

Ne Universiteto bendruomenės nariams

Ne Universiteto bendruomenės nariai, norintys naudotis KTU bibliotekos paslaugomis, turi būti registruoti bibliotekoje.

Asmenys, pageidaujantys tapti registruotais bibliotekos vartotojais, turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildyti ir pasirašyti prašymą. Prašymą galima užpildyti fiziškai atvykus į biblioteką.

Atnaujinti registracijos duomenis reikia kiekvienais metais.

Norint rezervuoti Universiteto miestelio bibliotekos patalpas reikia kreiptis į Rasą Dovidonytę tel. +370 (37) 300 666, el. paštu: rasa.dovidonyte@ktu.lt. Patalpos rezervuojamos pagal nustatytus įkainius.

 

Ekskursijos

Bibliotekose organizuojamos ekskursijos:

„Pažintis su Universiteto miestelio biblioteka“
Trukmė: 45 min.
Tikslinė auditorija: Universiteto bendruomenės nariai, svečiai, 1–12 klasių moksleiviai
Vieta: Universiteto miestelio biblioteka, Studentų g. 48
Ekskursijos aprašymas: Ekskursijos metu aplankysite šiuolaikišką ir modernią biblioteką, sužinosite apie joje teikiamas paslaugas.
Dėl ekskursijos kreipkitės į Viliją Dzingienę, tel. +370 (37) 300 659, e.p. vilija.dzingiene@ktu.lt.

„Unikalūs bibliotekos turtai“
Trukmė: 45 min.
Tikslinė auditorija: Universiteto bendruomenės nariai, svečiai
Vieta: Socialinių ir humanitarinių mokslų biblioteka, Gedimino g. 50
Ekskursijos aprašymas: Ekskursijoje išgirsite Bibliotekos kūrimosi istoriją, aplankysite knygų saugyklas, išvysite seniausią Kauno bibliotekose esančią knygą, ankstyviausiojo spaudos laikotarpio knygas – inkunabulus, žymių asmenybių ar dvarų bibliotekų fragmentus.
Dėl ekskursijos kreipkitės į Editą Korzonaitę, tel.  +370 (37) 300 658, e. p. edita.korzonaite@ktu.lt.

„Bibliotekos labirintuose“
Trukmė: 45 min.
Tikslinė auditorija: 9–12 klasių moksleiviai
Vieta: Socialinių ir humanitarinių mokslų biblioteka, Gedimino g. 50
Ekskursijos aprašymas: Edukacinėje ekskursijoje išgirsite bibliotekos istoriją, sužinosite apie teikiamas paslaugas, aplankysite skaityklas ir knygų saugyklas. Turėsite galimybę susipažinti su knygos istorija: unikaliais retais spaudiniais, spausdintais ir elektroniniais ištekliais.
Dėl ekskursijos kreipkitės į Editą Korzonaitę, tel.  +370 (37) 300 658, e. p. edita.korzonaite@ktu.lt.

Norėdami užsisakyti ekskursiją, prašome užpildyti registracijos formą arba kreiptis nurodytais kontaktais.

Užsiregistruoti ekskursijai

 • YYYY dash MM dash DD
 • :
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.