Paslaugos

Bibliotekoje teikiamos paslaugos studentams, mokslininkams ir kitiems bendruomenės nariams bei svečiams. KTU bendruomenės nariai gali naudotis visa bibliotekose esančia įranga, bibliotekų erdvėmis, užsisakyti ekskursijas bei sužinoti daugiau apie kitas teikiamas paslaugas.

 

Leidinių skolinimas

Leidinių skolinimas

Leidiniai į namus skolinami tik Universiteto bendruomenės nariams.

 • Atlikti leidinių paiešką bei užsisakyti į namus skolinamus leidinius galima bibliotekos Kataloge arba KTU Virtualioje bibliotekoje.
 • Skaityklų leidiniais galima naudotis tik bibliotekos patalpose. Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai į namus gali skolintis ir skaityklų leidinius. Šių fondų leidiniams užsakymas ir skolinimo termino pratęsimas BIS negalimi, turite kreiptis į Bibliotekos darbuotojus.
 • Pasiskolintų leidinių grąžinimo datą galima pasitikrinti prisijungus prie Mano paskyros bibliotekos kataloge arba KTU Virtualioje bibliotekoje.
 • Leidinius reikia grąžinti į tą biblioteką, iš kurios pasiskolinote. Leidinius, pasiskolintus iš Informatikos f. (Studentų g. 50) ir Cheminės technologijos f. (Radvilėnų g. 19) galima taip pat grąžinti Universiteto miestelio bibliotekoje (Studentų g. 48).
 • Leidinius taip pat galima grąžinti naudojantis Omniva paštomato paslaugomis. Pasirinkti „Kauno EXPRESS MARKET Donelaičio paštomatą“ (adresas  K. Donelaičio g. 44A, Kaunas, 55512.). Gavėjas – KTU biblioteka, tel. 8 616 71725.

NAUJA! Skolintis bei grąžinti Universiteto miestelio bibliotekos leidinius galima naudojantis bibliotekoje esančiais savitarnos įrenginiais arba bibliotekos nedarbo valandomis įdedant į knygų grąžinimo dėžę, esančią prie pagrindinio įėjimo į biblioteką (iš B. Sruogos g.).

Skaitytojai aptarnaujami vadovaujantis Naudojimosi Kauno technologijos universiteto biblioteka taisyklėmis.

Tarpbibliotekinis abonementas

 • Neradus leidinio Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, jį galima užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų el. paštu biblioteka@ktu.lt. Paslauga yra mokama, ja gali naudotis tik Universiteto bendruomenės nariai. Vadovaujantis rektoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A-466 už paslaugą asmenys apmoka pagal siunčiančiosios bibliotekos sąskaitą. Pašto išlaidos apmokamos pagal universitetui pašto paslaugas teikiančios organizacijos tarifus.
 • Apie leidinio gavimo / apmokėjimo sąlygas, atsiųstus leidinius vartotojai informuojami el. paštu arba telefonu.
 • Leidinių grąžinimo terminus nurodo juos atsiuntusi biblioteka.
 

Atsiskaitymas su biblioteka

Atsiskaitymas su Biblioteka

Visi studentai ar klausytojai, baigiantys studijas Universitete (prieš diplomų įteikimą arba studijų nutraukimą), privalo atsiskaityti su biblioteka (grąžinti visus paimtus leidinius ir atsiskaityti už laiku negrąžintus ar pamestus). Ši tvarka nustatyta 2017 m. birželio 30 d. rektoriaus įsakymu Nr. A-331, dalinai pakeista 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-195. Studentai gali patvirtinti atsiskaitymą Akademinėje IS. Prisijunkite prie AIS, pasirinkę meniu punktą Atsiskaitymas su Universitetu, spauskite Detaliau ir langelyje Patvirtinu pažymėkite, kad leidinių iš bibliotekos išsinešti nebeimsite. Žyma Aktyvus bus pakeista į Atsiskaitė. Atsiskaitymą su biblioteka pažymėjus AIS, atvykti į biblioteką nereikia.

Taip pat studijas baigiantys studentai turi įkelti apgintą baigiamąjį projektą į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą. Plačiau. Darbuotojai atsiskaito pagal Universitete nustatytą tvarką.

Delspinigiai

 

Darbo kambarių rezervacija

Grupių darbo kambariai rezervuojami tiktai grupei, kurią sudaro ne mažiau kaip 2 asmenys ir ne ilgiau kaip 2 valandoms. 

Vartotojas gali atšaukti rezervaciją, pranešdamas apie tai telefonu, el. paštu arba bibliotekoje skaityklos darbuotojui. Jeigu vartotojas, rezervavęs patalpą nepasirodo ilgiau kaip 15 min. nuo rezervacijos pradžios ir nepraneša apie vėlavimą, rezervacija atšaukiama.

Vartotojas atsako už rezervuotoje patalpoje esančią įrangą ir inventorių.

Baigęs naudotis rezervuota darbo patalpa, vartotojas ją turi palikti tvarkingą: išjungti kompiuterinę įrangą, sutvarkyti kėdes, nuvalyti lentą.

Kilnojamosios įrangos skolinimo ir patalpų rezervavimo tvarką nustato Kauno technologijos universiteto bibliotekos naudojimosi rezervuojamomis darbo patalpomis ir įranga tvarkos aprašas, patvirtintas Universiteto rektoriaus įsakymu. P.S. Šiuo metu aprašas naujinamas.

Galima rezervuoti šiuos kambarius ir įrangą juose:

Kambario pavadinimas Darbo vietų skaičius Įranga
M1 Arch Box 8 Vaizdo ekranas, magnetinė lenta
M2 Volt Box 8 Vaizdo ekranas, magnetinė lenta
M3 Calc Box 10 Vaizdo ekranas
M3.1 Calc Box 8 Magnetinė lenta
M3.2 Calc Box 10 Vaizdo ekranas
M6 Human box 6 Mažas staliukas, sofa, 6 foteliukai
M6.1 Human box 6 Vaizdo ekranas, magnetinė lenta
M7 – Elements box 12 2 vaizdo ekranai, 2 magnetinės lentos
M7.1 – Elements box 8 Vaizdo ekranas
M8 Audience box 32 2 vaizdo ekranai, 3 magnetinės lentos
M9 Engine box 12 Vaizdo ekranas, magnetinė lenta
M10 Amphitheatre 50 Ekranas, projektorius, mikrofonas, įgarsinimas
P1 – Private box 2
P2 – Private box 2
P3 – Private box 2
P4 – Private box 2

Ne Universiteto bendruomenės nariams norint rezervuoti erdves prašome kreiptis į Rasą Dovidonytę, tel. +370 (37) 300 666, el. paštu: rasa.dovidonyte@ktu.lt

 

Spausdinimas, kopijavimas

Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatai.

 • A4 formato lapo nespalvota kopija  – 0,04 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo skenuotas dokumentas – 0,02 EUR (skenavimas);
 • A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.
 • Kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo instrukcija.
 

Specialiųjų poreikių vartotojams

Įranga bibliotekose

Reguliuojamo aukščio stalai ir kėdės skirti judėjimo negalią turintiems skaitytojams, taip pat specializuotos kompiuterio pelės ir klaviatūros, skirtos skaitytojams su motorikos sutrikimais yra Socialinių ir humanitarinių mokslų, Informatikos ir Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekose.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į savo fakulteto biblioteką.

Skaitymo priemonė SARA CE silpnaregiams ir neregiams, skirta įgarsinti spausdintą tekstą iš knygos, žurnalo ar kito dokumento, yra:

 • Socialinių ir humanitarinių mokslų biblioteka 206 kab.

SuperNova programinė įranga skirta regos negalią turintiems skaitytojams įdiegta:

 • Socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekos skaityklos kompiuteryje nr. 15.

Didinimo priemonė Topaz XL XD 24′ skirta regos negalią turintiems skaitytojams yra:

 • Socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekos skaitykloje,
 • Universiteto miestelio bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje.

Darbo vieta su Brailio rašto spausdintuvu ViewPlus COLUMBIA ir TSS programine įranga, skirta regos negalią turintiems skaitytojams:

 • Universiteto miestelio bibliotekoje.
 

KTU Alumnams

Informacijos ištekliai bibliotekoje

KTU alumnai registruojami ir aptarnaujami bibliotekose pateikę galiojantį asmens dokumentą ir užpildę prašymo formą.

Absolventai gali naudotis atvirais bibliotekos dokumentų fondais ir skaityklomis; prenumeruojamomis duomenų bazėmis (tik bibliotekoje); leidiniai ir dokumentai į namus neskolinami. Skaitytojai aptarnaujami vadovaujantis taisyklėmis.

Bibliotekos organizuojami renginiai

KTU absolventai laukiami bibliotekos organizuojamuose mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose. Mokymų tvarkaraštį rasite čia.

Ekskursija „Unikalūs bibliotekos turtai

Ar žinote, kad Kauno technologijos universiteto bibliotekoje saugomos ankstyviausiojo spaudos laikotarpio knygos – inkunabulai, taip pat žymių asmenybių ir dvarų bibliotekų fragmentai?

KTU absolventai gali pamatyti išsaugotas kultūros vertybes ir pažinti turtingą bibliotekos istoriją dalyvaudami ekskursijoje, kurią būtina užsisakyti iš anksto.

 

Ne Universiteto bendruomenės nariams

Ne Universiteto bendruomenės nariai, norintys naudotis KTU bibliotekos paslaugomis, turi būti registruoti bibliotekoje.

Asmenys, pageidaujantys tapti registruotais bibliotekos vartotojais, turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildyti ir pasirašyti prašymą. Prašymą galima užpildyti iš anksto ir atsiųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt arba fiziškai atvykus į biblioteką.

Atnaujinti registracijos duomenis reikia kiekvienais metais.

 

Ekskursijos

Bibliotekoje organizuojamos ekskursijos:

Pavadinimas Trukmė Tikslinė auditorija Ekskursijos aprašymas
Unikalūs bibliotekos turtai 45 min. Visoms amžiaus grupėms Ekskursijoje išgirsite Bibliotekos kūrimosi istoriją, aplankysite knygų saugyklas, išvysite seniausią Kauno bibliotekose esančią knygą, ankstyviausiojo spaudos laikotarpio knygas – inkunabulus, žymių asmenybių ar dvarų bibliotekų fragmentus.
Knygų paslaptys 45 min. 7-12 metų moksleiviai Edukacinėje ekskursijoje išgirsite svarbiausius Bibliotekos istorijos faktus, aplankysite erdves ir knygų saugyklas, pamatysite pirmąsias spausdintas knygas – inkunabulus.
Bibliotekos labirintuose 45 min. 13-18 metų moksleiviai Edukacinėje ekskursijoje išgirsite bibliotekos istoriją, sužinosite apie teikiamas paslaugas, aplankysite skaityklas ir knygų saugyklas. Turėsite galimybę susipažinti su knygos istorija: unikaliais retais spaudiniais, spausdintais ir elektroniniais ištekliais.

Dėl ekskursijų prašome užpildyti registracijos formą arba kreiptis nurodytais kontaktais.

Registruokis į ekskursiją

 • YYYY dash MM dash DD
 • :
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vilija Dzingienė

Informacinių paslaugų skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-127, Kaunas
tel. +370 (37) 300 659 / +370 682 60 595
e. p. vilija.dzingiene@ktu.lt