Paslaugos

Leidinių skolinimas

 • Leidiniai iš anksto užsakomi bibliotekos Kataloge arba KTU VB.
 • Leidiniai skolinami įvairiam laikotarpiui – nuo vienos dienos iki vieno semestro.
 • Leidinių, išduotų 1 savaitei ir semestrui, skolinimo terminą galima prasitęsti vieną kartą. Kitų leidinių skolinimo terminų pratęsimas neribojamas, jeigu kurio nors vieno iš jų neužsakė kitas skaitytojas arba delspinigių suma nesiekia 5 EUR. Skaityklų leidiniams skolinimo terminus gali pratęsti tik bibliotekos darbuotojas.
 • Skaityklų leidiniai į namus skolinami vadovaujantis Naudojimosi KTU bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašo 9.4 punktu.

Delspinigiai

Skaitytojai aptarnaujami vadovaujantis Naudojimosi Kauno technologijos universiteto bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašu ir Naudojimosi retais spaudiniais taisyklėmis.

Grupių darbo kambarių rezervacija

KTU bendruomenės nariai gali rezervuoti Bibliotekos grupių darbo kambarius. Rezervuojant prisijunkite KTU vieningos registracijos sistemos vardu ir slaptažodžiu.

Bibliotekos grupių darbo kambarių rezervacija

Grupių darbo kambariai yra šiose bibliotekose:

 • Centrinėje (203a, 203, 204, 206 kambariai);
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje (1, 2 kambariai);
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje (435 kambarys);
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje  (130 kambarys);
 • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje (217 kambarys).

Taip pat siūlome naudotis:

 • Individualiomis ir kompiuterinėmis darbo vietomis
 • Poilsio erdvėmis

Interneto ir kompiuterių paslaugos

 • Interneto ir kompiuterių paslaugomis galima naudotis Centrinėje ir visose fakultetų bibliotekose.
 • Kompiuterinės darbo vietos pritaikytos individualiam ir grupiniam darbui, informacijos paieškai internete ir duomenų bazėse.
 • Universitete ir bibliotekoje veikia vieninga prisijungimo prie kompiuterių ir visų Universiteto informacijos išteklių sistema.
 • Bibliotekoje veikia eduroam tinklas. Juo gali naudotis visi Lietuvos ir pasaulio mokslo ir studijų institucijų, įsijungusių į eduroam tinklą, nariai. Informaciją, kaip paruošti kompiuterį eduroam naudojimui, rasite čia.

Programinė įranga

Bibliotekos vartotojai gali naudotis interneto naršyklėmis, Microsoft Office ir šiomis specializuotomis programomis:

 • Centrinėje bibliotekoje:
  • SPSS 25 programa. Ji skirta statistinių tyrimų duomenų analizei. Programa įdiegta visuose kompiuteriuose Skaitytojų salėje ir 204 kamb.
  • Microsoft Visio 2016. Ji skirta informacinėms technologijoms. Programa įdiegta visuose 204 kamb. esančiuose kompiuteriuose.
  • Microsoft Project. Projektų valdymo programinė įranga. Programa įdiegta visuose 204 kamb. esančiuose kompiuteriuose.
  • EViews 10. Programa įdiegta Skaitytojų salėje, kompiuteriuose nr. 1-4.
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje:
  • Autodesk AutoCad 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk Inventor Professional 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk Inventor Content Library 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk Revit 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk 3DSMax 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk Maya 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • MathCad 15. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • MatLab 2016a. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Lectra. Automatizuota drabužių projektavimo sistema. Programa įdiegta kompiuteryje nr. 7.
  • SolidWorks 2016-2017. Programa skirta instrukciniam projektavimui ir 3D modeliavimui. Ji įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.

Nešiojamojo kompiuterio, projektoriaus skolinimas darbui bibliotekoje

 •  Universiteto bendruomenės nariams skoliname kompiuterį, projektorių (tik bibliotekos patalpose), pateikus darbuotojo / studento pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę / pasą.

Kopijavimas, spausdinimas, skenavimas

Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatai.

 • A4 formato lapo nespalvota kopija  – 0,04 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo skenuotas dokumentas – 0,02 EUR (skenavimas);
 • A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.
 • Kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo instrukcija.

Tarpbibliotekinis abonementas

 • Neradus leidinio Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, jį galima užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų el. paštu valdemara.polzunoviene@ktu.lt. Paslauga yra mokama, ja gali naudotis tik Universiteto bendruomenės nariai. Vadovaujantis Rektoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-369 už paslaugą asmenys apmoka pagal siunčiančiosios bibliotekos sąskaitą. Pašto išlaidos apmokamos pagal universitetui pašto paslaugas teikiančios organizacijos tarifus.
 • Apie leidinio gavimo / apmokėjimo sąlygas, atsiųstus leidinius vartotojai informuojami el. paštu arba telefonu.
 • Leidinių grąžinimo terminus nurodo juos atsiuntusi biblioteka.

Paslaugos specialiųjų poreikių studentams

Reguliuojamo aukščio stalas ir kėdė skirti judėjimo negalią turintiems skaitytojams yra:

 • Centrinės bibliotekos skaitykloje,
 • Cheminės  technologijos fakulteto bibliotekoje 220 kab.,
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje,
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje.

Specializuota kompiuterio pelė skirta skaitytojams su motorikos sutrikimais yra:

 • Centrinės bibliotekos skaitykloje,
 • Cheminės  technologijos fakulteto bibliotekoje 221 kab.,
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje,
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje.

Skaitymo priemonė SARA CE silpnaregiams ir neregiams, skirta įgarsinanti spausdintą tekstą iš knygos, žurnalo ar kito dokumento, yra:

 • Centrinėje bibliotekoje 206 kab.

SuperNova programinė įranga skirta regos negalią turintiems skaitytojams įdiegta:

 • Centrinės bibliotekos skaityklos kompiuteryje nr. 15.

Didinimo priemonė Topaz XL XD 24′ skirta regos negalią turintiems skaitytojams įdiegta:

 • Centrinės bibliotekos skaitykloje,
 • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje 221 kab.,
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje.

Specializuota kompiuterio klaviatūra skirta regos negalią turintiems skaitytojams yra:

 • Centrinės bibliotekos skaitykloje,
 • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje 221 kab.,
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje,
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į savo fakulteto biblioteką.

Ekskursijos

Centrinėje bibliotekoje (Gedimino g. 50) organizuojamos ekskursijos:

„Unikalūs bibliotekos turtai“
Trukmė: 45 min.
Ekskursijoje išgirsite Bibliotekos kūrimosi istoriją, aplankysite knygų saugyklas, išvysite seniausią Kauno bibliotekose esančią knygą, ankstyviausiojo spaudos laikotarpio knygas – inkunabulus, žymių asmenybių ar dvarų bibliotekų fragmentus.

„Knygų paslaptys“
Trukmė: 45 min.
Tikslinė auditorija: 7-12 metų moksleiviai
Edukacinėje ekskursijoje išgirsite svarbiausius Bibliotekos istorijos faktus, aplankysite erdves ir knygų saugyklas, pamatysite pirmąsias spausdintas knygas – inkunabulus. Atlikdami komandines užduotis, išmoksite atviruose fonduose surasti nurodytas knygas, dalyvausite viktorinoje apie biblioteką.

„Bibliotekos labirintuose“
Trukmė: 45 min.
Tikslinė auditorija: 13-18 metų moksleiviai
Edukacinėje ekskursijoje išgirsite bibliotekos istoriją, sužinosite apie teikiamas paslaugas, aplankysite skaityklas ir knygų saugyklas. Turėsite galimybę susipažinti su knygos istorija: unikaliais retais spaudiniais, spausdintais ir elektroniniais ištekliais.

Dėl ekskursijų kviečiame kreiptis:
Edita Korzonaitė, vyriausioji bibliotekininkė
Tel. 8 37 300 658
p. edita.korzonaite@ktu.lt

Bibliotekos paslaugos KTU alumnams

Informacijos ištekliai bibliotekoje 

KTU alumnų registracija ir aptarnavimas bibliotekoje:

 • absolventai registruojami pateikę galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę;
 • bibliotekoje besilankantys absolventai perregistruojami kiekvienais metais;
 • absolventai bibliotekoje aptarnaujami pateikę galiojantį pasą / asmens tapatybės kortelę.

Leidimas naudotis bibliotekos ištekliais:

Bibliotekos organizuojami renginiai

 • KTU absolventai laukiami bibliotekos organizuojamuose mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose. Mokymų tvarkaraštį rasite čia.

Ekskursija „Unikalūs bibliotekos turtai“

Ar žinote, kad Kauno technologijos universiteto bibliotekoje saugomos ankstyvojo spaudos laikotarpio knygos – inkunabulai, taip pat žymių asmenybių ir dvarų bibliotekų fragmentai?

KTU absolventai gali pamatyti išsaugotas kultūros vertybes ir pažinti turtingą bibliotekos istoriją dalyvaudami ekskursijoje, kurią būtina užsisakyti iš anksto.

Susidomėjusius kviečiame kreiptis:
Edita Korzonaitė, vyriausioji bibliotekininkė
Tel. 8 37 300 658
p. edita.korzonaite@ktu.lt

Duomenų bazės ir katalogai

Vartotojams leidžiama:

1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo. 2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti ne daugiau kaip: – 2 straipsnius iš vieno elektroninio žurnalo numerio; – 20 % vienos elektroninės knygos.

​​Vartotojams draudžiama:

1. Naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje; 2. Kopijuoti, spausdinti, perkelti į kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą elektroninę knygą; 3. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių.

Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką.

Duomenų bazės ir jų aprašymai pagal temas →

Duomenų bazės ir jų aprašymai abėcėlės tvarka

Academic Search Complete  (EBSCO Publishing) Daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių.Vadovas (vaizdo medžiaga)
AccessEngineering Technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau.Vadovas (vaizdo medžiaga)
ACM Digital Library Temos: kompiuterių mokslai, informatika, informatikos inžinerija.
ACS (American Chemistry Society) Duomenų bazė teikia prieigą prie 51 pavadinimo recenzuojamų mokslinių žurnalų įvairiomis chemijos mokslų temomis.
AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) American Society of Health-System Pharmacists duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau kaip 1 450 medikamentų informacinių lapelių. Informacija anglų ir ispanų kalbomis.
AIP – American Institute of Physics American Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
APS Journals American Physical Society leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Annual Reviews Moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų, išleistų nuo 1996 m.
Bentham Science Publishers (archyvas) Prieiga prie 2006 metais išleistų visateksčių straipsnių ir knygų chemijos, medicinos, biomedicinos, farmacijos temomis.
Business Source Complete (EBSCO Publishing) Moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai.Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita ir kt.
Cambridge Journals Online (archyvas) Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.
Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Publishing) Informatikos mokslo duomenų bazė. Ją sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau nei 2100 akademinių žurnalų, profesinių leidinių ir kt. informacinių šaltinių. Visateksčiai straipsniai pateikiami iš daugiau kaip 1000 periodinių leidinių.Temos: informatika, inžinerija, kompiuterių teorijos ir sistemos, naujos technologijos ir kt.
Ebook Central (anksčiau vadinosi Ebrary) Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.
eBooks on EBSCOhost Daugiau negu 140 tūkst. įvairių mokslo sričių el. knygų. Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.
EconLit with Full Text (EBSCO Publishing) Ekonomikos ir finansų duomenų bazė. EconLit with Full Text apima virš 600 visateksčių žurnalų, įskaitant American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives ir kt.
Education Source (EBSCO Publishing) Edukologijos mokslo duomenų bazė. Ji skirta edukologijos studentams, mokslininkams ir švietimo specialistams. Duomenų bazę sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau kaip 2 850 akademinių periodinių leidinių. Visateksčiai straipsniai iš daugiau nei 1 800 leidinių, iš 550 knygų ir monografijų, konferencijų medžiagų ir kt.Temos: suaugusiųjų mokymas/si, tęstinis mokymas, nuotolinis mokymasis, vyriausybės finansavimas, etika, švietimas, socialinės problemos, studentų konsultavimas, profesinis mokymas ir kt.
Emerald Engineering eJournals Collection Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Emerald Management eJournals Collection Socialinių mokslų visateksčiai žurnalai.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas).
EndNote Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.
ERIC (EBSCO Publishing) Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center).
Essential Science Indicators (Clarivate Analytics) Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris pateikia citavimo analizę pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai.
European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing) Istorijos bibliografinė duomenų bazė.
GreenFILE (EBSCO Publishing) Bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinį klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.
Health Source – Consumer Edition (EBSCO Publishing) Visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos temas.
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing) Visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.
IEEE Xplore Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m.Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.
InCites Mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. InCites sudaro Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators duomenų bazės.Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. Tai galima padaryti iš Web of Science duomenų bazės (lango viršuje pasirinkite Sign In ir Register, užsiregistruokite ir susikurkite savo vartotojo vardą bei slaptažodį). Iš namų junkitės per VPN tinklą.
IOP science Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Journal Citation Reports Journal Citation Reports – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę.
Journal of Structural Engineering (American Society of Civil Engineering) Amerikos statybos inžinerijos bendruomenės (American Society of Civil Engineering – ASCE) leidžiamas žurnalas.Temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt.
JSTOR Prieiga teikiama prie  2400 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų.
KTU leidyklos „Technologija“ el. knygos KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis. Vadovas (vaizdo medžiaga)
Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing) Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.
MasterFILE Premier (EBSCO Publishing) Visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.
MEDLINE (EBSCO Publishing) Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.
Nature Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis žurnalas fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami žurnalo numeriai nuo 2006 metų iki dabar).Vadovas (vaizdo medžiaga)
Naxos Music Library Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, folkloro, populiariosios, roko muzikos įrašai, daugiau nei 40 tūkst. kompozitorių ir atlikėjų biografinė informacija, vardų tarimo vadovas, operų libretai, muzikos terminų žodynas ir kt.
Newspaper Source (EBSCO Publishing) Straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.
OECD iLibrary Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis.
Oxford Journals Oxford University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Passport Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus.  Išsamiau apie Passport.Prieiga prie Passport duomenų bazės galima tik iš Ekonomikos ir verslo fakulteto kompiuterių tinklo ir Centrinės bibliotekos (K. Donelaičio g. 20).
Pearson vadovėliai Įsigyti nauji Pearson leidyklos vadovėliai su prieigomis prie elektroninių studijų išteklių, kurie naudojami KTU studijų moduliuose:
1. Lial, Margaret. Finite mathematics and calculus with applications : pearson new International edition / Margaret Lial, Raymond N. Greenwell, Nathan P. Ritchey. 10th ed. Harlow : Pearson, 2017. 1072 p. : iliustr. + 50 prieigos rinkinių. ISBN 9780321979407. (el. išteklius VitalSource)
2. McMurry, John. Chemistry / John E. McMurry, Robert G. Fay, Jill K. Robinson. 7th ed., global ed. Harlow : Pearson, 2016. 1060, [108] p. : iliustr. + 50 prieigos rinkinių. ISBN 9781292092751. (el. išteklius MasteringChemistry)
3. Gitman, Lawrence J. Principles of managerial finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter. Global ed., 14th ed. Boston [Mass.] : Pearson, 2015. 850, [78] p. : iliustr. + 50 prieigos rinkinių. ISBN 9781292018201. (el. išteklius MyFinanceLab)
4. Dubicka, Iwonna. Advanced market leader : business English course book with MyEnglishLab: with business skills lessons and self-assessment / Iwonna Dubicka, Margaret O’Keeffe. 3rd ed., exstra. Harlow : Pearson Education Limited, 2016. 184, xvi p. : iliustr. + 1 DVD-ROM + prieigos raktas. ISBN 9781292134734.
Pratęsti Pearson leidyklos vadovėliai su prieigomis prie elektroninių studijų išteklių:
1. Certo, Samuel C., & Certo, S. Trevis. (2016). Modern management: Concepts and skills (14th ed., global ed.). Boston [Mass.]: Pearson. (el. išteklius MyManagementLab);
2. Briggs, William L., Cochran, Lyle, & Gillett, Bernard. (2015). Calculus: Early transcendentals (2nd ed., global ed.). Harlow: Pearson Education. (el. išteklius MyMathLab);
3. Young, Hugh David, & Freedman, Roger A. (2016). Sears and Zemansky’s university physics with modern physics (14th ed., global ed., Always learning). Harlow: Pearson.
Norinčius naudotis šiais ištekliais bibliotekose, dėl prieigos prie el. aplinkos prašome kreiptis į KTU Centrinės arba fakultetų bibliotekų darbuotojas. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Virginija Kvietinskienė virginija.kvietinskiene@ktu.lt.
Reaxys Chemijos mokslų duomenų bazė. Pateiktys apie Reaxys ir paiešką joje (anglų kalba).
RefWorks RefWorks – tai bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą. Norint naudotis RefWorks programa reikia:- užsiregistruoti (prisijungti prie RefWorks, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account). Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt.
 Regional Business News (EBSCO Publishing) Verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.
RSC Gold excluding Archive Prieiga prie 43 Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt.
SAGE Journals Online SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
SAGE IMechE Journal Collection SAGE IMechE Journal Collection – visateksčių žurnalų kolekcija, apimanti mechanikos inžineriją. Kolekciją sudaro 18 mokslo žurnalų.
SAGE Research Methods Socialinių tyrimų metodologijos duomenų bazė. KTU turi prieigą prie 829 el. knygų, 58 informacinių leidinių, 344 žurnalų straipsnių ir 65 video medžiagų.
Science (online version) Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis daugiatemis žurnalas. Leidėjas – The American Association for the Advancement of Science.
ScienceDirect Journals Daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar.
ScienceDirect E-Books Elsevier leidyklos el. knygos  iš įvairių mokslo sričių.
 SciFinder Chemijos mokslo duomenų bazė. Kaip prisijungti:

 • nauji vartotojai jungiasi šiuo adresu iš KTU kompiuterių tinklo ir turi susikurti paskyrą vadovaujantis instrukcija.
 • vartotojai, jau turintys savo paskyrą, jungiasi adresu: http://scifinder.cas.org.

Kartu su SciFinder, prenumeruojame ir MethodsNow ir PatentPak duomenų bazes. MethodsNow rasite prisijungę prie SciFinder kairiajame viršutiniame lango kampe išskleidę nuorodą CAS Solutions. Pirmąkart jungiantis, reikia pakartotinai įvesti SciFinder vartotojo duomenis. MethodsNow – mokslinių metodų duomenų bazė, kurioje nuosekliai parodomos įvairių cheminių procesų metodologijos, kurias galima tarpusavyje lyginti ir pasirinkti tinkamiausią. PatentPak  – patentų duomenų bazė, integruota į SciFinder. Išsamiau.

Scopus Scopus – viena didžiausių bibliografinių duomenų bazių, skirtų mokslo produkcijos kaupimui ir analizei. Tai patogus įrankis, leidžiantis mokslininkui stebėti ir analizuoti mokslo produkciją, tapti matomu pasaulyje.
SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing) Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.
SPIE Digital Library Prieiga prie el. knygų, žurnalų, konferencijų pranešimų astronomijos, fotonikos, biomedicininės optikos bei medicininio atvaizdavimo, komunikacijos ir informacinių technologijų, gynybos bei saugumo, elektroninio atvaizdavimo ir signalų apdorojimo, energetikos, lazerių, šviesos šaltinių bei apšvietimo, litografijos bei mikroelektronikos, metrologijos, nanotechnologijų, optikos, nuotolinio stebėjimo, sensorių temomis.
Springer LINK E-Books Nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais (el. knygų sąrašas). Taip pat Springer el. knygas galima rasti ir bibliotekos kataloge.
Springer LINK Journals Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
Taylor & Francis Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
Taylor & Francis eBooks 98 Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Knygų sąrašasVartotojo vadovas (anglų kalba). Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei Kataloge.
Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) Edukologijos bibliografinė duomenų bazė.
VGTU el. knygos Prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis.Prenumeruojamų knygų sąrašas.
Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Web of Science Core Collection sudaro šios duomenų bazės: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®.
Wiley Online Library Prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Žurnalų sąrašas.Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.
Wiley Online eBooks Prieiga prie 121 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge.Prenumeruojamų knygų sąrašas.
Zentralblatt MATH Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.
InnovationQ Plus

Nuo balandžio 23 d. iki gegužės 25 d. kviečiame testuoti patentų paieškos įrankį InnovationQ Plus, prieinamą per IEEE duomenų bazę.

InnovationQ Plus – nauja patentinės ir nepatentinės literatūros paieškos platforma su draugiška vartotojui semantine paieška, kuri pateikia tikslius ir vizualiai aiškius rezultatus.

Rekomenduojama susikurti savo asmeninę aplinką, kuri suteiks naudotojams papildomų galimybių. Išsamesnes instrukcijas vartotojams rasite čia.

 • Katalogas | Bibliotekos fonduose saugomų leidinių paieška
 • Studijų literatūra | KTU studijų modulių pagrindinės ir papildomos literatūros paieška
 • KTU Virtuali biblioteka (KTU VB)  | Paieška Bibliotekos kataloge, prenumeruojamose duomenų bazėse ir kt. informacijos šaltiniuose.
 • Institucinė talpykla KTU ePubl | Kauno technologijos universiteto institucinė talpykla, skirta universiteto bendruomenės narių intelektualinės veiklos rezultatų kaupimui.
 • Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa | Paieška Lietuvos akademinių bibliotekų ištekliuose. Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa galima įkelti publikacijas ir išsivesti naujausias statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus. Publikacijų duomenų bazė (PDB) nebėra pildoma naujais įrašais. Joje galima rasti anksčiau bibliotekoje parengtus Universiteto darbuotojų publikacijų įrašus ir išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus.

Virtualios parodos

Kaunas senose fotografijose (XX a. 3–4 dešimt.)

Iš fotografijos istorijos

1839 m. Paryžiuje buvo paskelbta apie galimybę užfiksuoti vaizdą sidabro plokštelėje, pavadintoje dagerotipu1. Po mėnesio apie fotografiją sužinota ir Lietuvoje, o vasarą padarytos Verkių rūmų nuotraukos.

1918 m., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Kaunas tapo fotografijos traukos centru. Po Pirmojo pasaulinio karo Kaune buvo likę trys fotografai, tačiau kasmet fotografų daugėjo, o fotoateljė pradėjo kurtis ne tik miesto centre, bet ir Šančiuose, Vilijampolėje, Žaliakalnyje. 1922 m. Kaune veikė 16 fotoateljė, o ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje apie 50 dirbtuvių, su kuriomis konkuravo fotografai mėgėjai2.

Bene kūrybiškiausias to meto ateljė fotografas buvo Karlas Baulas. Apie 1926 m. jis persikėlė gyventi į Kauną ir įsirengė dirbtuves Šančiuose, vėliau Laisvės alėjoje dirbo „Ekonominės karių bendrovės fotoateljė“ bei savo įkurtoje fotostudijoje. Pasak fotografijos istoriko Virgilijaus Juodakio, fotografas buvo gerai išstudijavęs senųjų dailės meistrų tapytus portretus, jų komponavimą, apšvietimą, rankų padėtį ir suprato, kad panašumas portrete yra tik pusė darbo, dar reikalinga išmonė, laki fantazija, gebėjimas savitai matyti daiktus ir reiškinius. Jis sakydavo, kad „klientas yra molis ir turi leistis minkomas“3.

1922 m. pagyvėjo spaudos ir fotografijos ryšiai. Fotografijų spaudoje pagausėjo, kai Kaune pradėjo veikti „Ostros“ bei „Grafikos“ cinkografijos, „o ypač, 1929–1930 m., kai „Spindulio“ spaustuvė įsirengė savo cinkografiją.“4 Fotografiją informacijos požiūriu buvo mėginta prilyginti tekstui: keliomis fotografijomis buvo kuriami fotopasakojimai.Svarbus žingsnis – fotografijų parodų rengimas. 1932 m. fotografas, rašytojas, žurnalistas ir pedagogas Petras Babickas surengė pirmąją Lietuvoje personalinę meninės fotografijos parodą. Nepriklausomų dailininkų draugijos salone jis eksponavo virš 300 fotografijų. Parodą aplankė 2 tūkstančiai fotografijos mėgėjų6.

Fotografijos KTU bibliotekoje7

Retų spaudinių fonde saugoma apie 11 tūkstančių XIX–XX a. pirmosios pusės fotografijų. Iš XX a. 3–4 dešimtmečių daugiausia išlikę portretinių fotografijų, tačiau aptinkama ir miestų ar gamtos vaizdų. Kauno miesto vaizdai užfiksuoti daugiau kaip 200 fotografijų.

Dviejų upių santakoje įsikūręs Kaunas garsėjo XIV amžiuje pastatyta pilimi, uostu, Senamiesčiu. Fotografijose dažniausiai buvo fiksuojami svarbūs objektai, jų statyba ar ypatingi įvykiai. Daugelyje fotografijų užfiksuoti 1926, 1931, 1946 m. potvynių vaizdai. Išsiliejęs Nemuno vanduo pasiekdavo ne tik pakrantėje esančius pastatus, bet ir centrines miesto gatves. Dagiausiai nukentėdavo Senamiestis – Vytauto bažnyčia, Aleksoto, Nemuno krante esančios gatvės. Vanduo kėlė pavojų ir kitoje Nemuno pusėje esančiai Marvelei. Neris nenusileisdavo Nemunui – po ledonešio kelis kartus perstatytas Petro Vileišio tiltas. Dažnai užfiksuotas vaizdas – smėlio maišai, saugantys pastatus nuo kylančio upės vandens. 

Kai kuriose fotografijose užfiksuoti didelę reikšmę turėję, tačiau iki šių dienų neišlikę pastatai.

Pasak Kauno modernizmo paveldo tyrėjo dr. V. Petrulio, Lietuvos tarpukario architektūroje Universiteto Fizikos ir chemijos instituto rūmai – išskirtiniai: „dydžiu, monumentalia kompozicija bei impozantiška išvaizda pastatas galėjo varžytis su Lietuvos banko ar net Prisikėlimo bažnyčios pastatais.“8  1922 m. susikūrusiam universitetui trūko patalpų, todėl 1924 m. buvo paskelbtas tarptautinis rūmų projekto konkursas. Iš pradžių objektą planuota statyti Vytauto kalne, tačiau sekančiais metais Jonas ir Juozas Vailokaičiai pasiūlė universitetui 16 ha sklypą iš nuosavo Vėsulavos dvaro (Aleksote). Pasikeitus statinio vietai, objekto projektavimas pavestas prof. Mykolui Songailai. 2,5 milijono litų kainavusi rūmų statyba truko septynerius metus. Rūmai pašventinti 1932 m. vasario 15 d. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje rūmai buvo susprogdinti.

Kitose fotografijose užfiksuoti statiniai, kurie išsaugoti juos rekonstravus, ar kurie, bėgant metams, iš išorės beveik nepakito.

Centrinio pašto rūmai – vienas iš svarbiausių tarpukario Kauno reprezentacinių statinių. Pašto statybos pradžia sietina su 1930 m., paskelbtais Vytauto Didžiojo metais. Pastatą projektavęs Feliksas Vizbaras tuo metu dirbo Susisiekimo ministerijos vyresniuoju inspektoriumi. Pasak V. Petrulio, suprojektuotame statinyje puikiai derėjo tarpukario modernizmas ir „tautinio stiliaus“ elementai, jis išsiskyrė prabangiu interjeru. Tai buvo daugiaaukštis statinys „su modernias liftais, erdvia operacijų sale, patogiomis darbo sąlygomis <…>, 1935 m. pagrindiniame fasade įmontuotu elektriniu laikrodžiu“9.


1 Šį fotografavimo būdą išrado dailininkas Lui Dageras (pranc. Louis Daguerre). Plačiau apie dagerotipiją ir fotografijos pradžią Lietuvoje: Matulytė, Margarita. Camera obscura: Lietuvos fotografijos istorija 1839-1945: [monografija], M. Matulytė, A. Narušytė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 56–72.
2 Lietuvninkaitė, Nijolė. Kauno senoji portretinė fotografija, prieiga per internetą: http://webdav.ktub.labt.lt/www/www/paroda/sarasas_2.htm
3 Juodakis, Virgilijus, Lietuvos fotografijos istorija: 1854-1940. Vilnius: Austėja, 1996, p. 71.
4 Ten pat, p. 74.
5 Ten pat, p. 75.
6 Ten pat, p. 84.
7 Istorija užfiksuota ne tik vaizduose, bet ir kitoje fotografijų pusėje, kuriose matomi fotografų antspaudai: „Milaševičius Otto“ (Kaunas, Žemaičių 13 bt. 4), „M. Smečechauskas, Fotografas ir Lietuvos Aido fotoreporteris“ (Kaunas, Laisvės alėja 36 Tel. 44–83), „Ekonominės karių Buveinės fotostudija“ (Kaunas, Laisvės alėja 48 Nr.) ir kt.
8 Petrulis, Vaidas, VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai (Neišlikęs). Prieiga per internetą: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1327?id=1327&pl=2&oe=4&type=1
9 Petrulis, Vaidas, Kauno centrinis paštas (Išlikęs, k.k.v.r. 1133), http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/64?rt=3&type=2&ss=kauno+centrinis+pa%C5%A1tas&id=64

IŠ GRAFŲ KOSAKOVSKIŲ BIBLIOTEKOS:
ALBUMAS

APIE PARODĄ
Retų spaudinių fonde suformuota grafų Kosakovskių asmeninė biblioteka, kuriai priskirtos knygos, albumai ir fotografijos.
Grafai Kosakovskiai – XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o XIX a. – XX a. pr. Lietuvos didikų giminė. Kilę iš Mozūrijos, daugiausia dvarų LDK įsigijo XVII a. viduryje vedybomis. Nuo XVIII a. daugiausia dvarų turėjo vidurio Lietuvoje.

Maždaug nuo 1842 m. paveldėtuose dvaruose Lietuvoje (rezidencija – Vaitkuškyje) gyveno Stanislovas Feliksas Kosakovskis (1795–1872) – Lenkijos ir Lietuvos kolekcininkas, literatas, dailininkas, Rusijos diplomatas, kuris Vaitkuškyje sutelkė meno kūrinių ir knygų. XX a. pr. dvaro biblioteką sudarė apie 12 tūkst. įvairiakalbių knygų ir rankraščių.

1907 m. Mykolas Stanislovas Kosakovskis (1883–1962) –
Lyduokių dvarininkas, Vilniaus krašto lenkų dvarininkų veikėjas, tarpukario Lenkijos diplomatas įsigijo Lyduokių dvarą. Dvare sukaupė turtingą biblioteką ir giminės archyvą.

Bibliotekoje saugoma Kosakovskių kolekcija išsiskiria knygos ženklų įvairove: 3 superekslibrisai, 3 ekslibrisai ir 6 knygos antspaudai, sukurti XVIII-XX a. pr.

Kosakovskių bibliotekos knygų viršeliuose įspausti superekslibrisai ar knygose įklijuoti ekslibrisai rodo, jog anksčiau šios knygos priklausė Vaitkuškio ir Lyduokių dvarų bibliotekoms.

Didžioji šių bibliotekų dalis pateko į Centrinį valstybės knygyną, iš kurio 1935 m. keli šimtai knygų buvo perduotos Bibliotekai.

Parodoje pristatomas Kosakovskių kolekcijai priklausantis eskizų ir iškarpų albumas. Remiantis Bibliotekos inventoriaus knygomis, albumas įtrauktas į apskaitą 1934 m. gruodžio 6 d. Albumui suteiktas inventoriaus numeris, laukelyje „Autorius“ įrašyta „A. K.“, o laukelyje „Knygos pavadinimas“ – Albomas“, nurodyti metai – 1888 m. Pastabų laukelyje randamas įrašas, kad albumas iš šios inventoriaus knygos išbraukiamas, perkeliant jį į Raižinių skyrių. 1950 m. kovo 23 d. albumas grąžinamas į Inventoriaus knygą, jis pavadintas „Prancūzijos senovės paminklų albumas“.

Albumas įrištas tamsiai raudonos spalvos odos viršeliu, bloko kraštai dažyti aukso spalva. Abiejų kietviršių pakraščiai puošti aukso spalvos ornamentu, priekinio viršelio viduryje įspaustas aukso spalvos superekslibrisas: raidės „A. K.“ ir karūna, kuri yra Kosakovskių herbo dalis.


1Kisarauskas, Vincas. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918 / Vincas Kisarauskas; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvos TSR savanoriška knygos bičiulių draugija. Vilnius: Mokslas, 1984. 221 p. : iliustr., faks. (Toliau – KLKŽ).
2Grafų Kosakovskių albumas / [sudarytoja ir teksto autorė Eglė Lukaševičiūtė]; [vertėjos: Jurgita Bačauskaitė (anglų k.), Joanna Ostaszewska-Nowicka (lenkų k.)]. Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2004. 143, [1] p. : iliustr., faks. (Toliau–LKA).
3Knygotyra: vadovėlis / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [redaktorių kolegija: Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius) … [et al.]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 390.
4Kisarauskas, Min. veik., p. 11.
5Ten pat, p. 15.
6Neaišku, kodėl Inventoriaus knygoje nurodyti 1888 m., nes albume vėliausi užrašyti metai – 1843 m.

AUKŠTŲJŲ KURSŲ KNYGOS KTU BIBLIOTEKOJE

Parodoje pristatoma iki šių dienų Bibliotekoje išsaugota Aukštųjų kursų (AK) knygų kolekcija, išskirta pagal knygose aptinkamą AK antspaudą ir įrašus Inventoriaus knygose. Didžiąją kolekcijos dalį sudaro XX a. pradžioje išleistos knygos, mažesnę – išleistos XIX a. II pusėje. Kalbiniu aspektu daugiausia knygų yra vokiečių, kiek mažiau – lenkų kalbomis, tačiau aptinkama ir lietuvių, latvių, prancūzų bei rusų kalbomis. Kolekciją sudaro įvairios tematikos spaudiniai – Humanitarinio skyriaus vedėjas Eduardas Volteris lankėsi Vokietijoje, kur nupirko reikalingiausių knygų ir užsakė žurnalų visų specialybių studijoms.

 

Nuoroda į parodą Aukštųjų kursų knygos KTU bibliotekoje

Iš KTU istorijos: Rektoriaus Antano Purėno palikimas bibliotekai

Apie parodą

Purėnas dėstė Aukštuosiuose kursuose, 1922 m. – Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto profesorius ir Organinės chemijos katedros vedėjas. 1922-1926 m. – universiteto Matematikos-gamtos fakulteto sekretorius, vėliau – universiteto sekretorius. Eidamas katedros vedėjo pareigas (iki 1962 m.), 1933-1940 m. buvo universiteto prorektorius, o 1940–1941 ir 1944–1947 m. – rektorius.

Parodoje pristatoma profesoriaus ilgus metus kaupta asmeninė biblioteka. Kolekcijos įvairovė ir tvarkymo išskirtinumas paskatino domėtis ne tik A. Purėno darbu universitete, bet ir jo kaip mokslininko, pedagogo, spaudos ir visuomenės veikėjo asmenybe.

 

 

Nuoroda į parodą  Iš KTU istorijos: Rektoriaus Antano Purėno palikimas bibliotekai

KAUNO SENOJI PORTRETINĖ FOTOGRAFIJA

 

Kolekcijoje atskleista Kauno miesto ikonografijos paveldo dalis. Mieste reikšmingų urbanistikos, įvykių ir portretinės fotografijos rinkinių turi muziejai, bibliotekos, kolekcininkai. Kauno universiteto biblioteka sukaupė apie 3000 vienetų ikonografijos fondą. Jį paveldėjo Kauno technologijos universiteto biblioteka.

Nuoroda į parodą Kauno senoji portretinė fotografija

RAUDONDVARIO GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ XV-XVII AMŽIŲ KNYGOS

 

Raudondvario dvaro rūmai 2015 m. 1819 m. Raudondvario dvarą įsigijo grafai Tiškevičiai. Jie rekonstravo dvaro rūmus, pertvarkė parką, pastatė oranžeriją, arklides ir kitus pastatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parodoje pristatoma vertingiausia Raudondvario grafų Tiškevičių (Tyszkiewicz)* bibliotekos dalis – XV–XVII amžių spaudiniai.

1930 m. Vokiečių knygyno Kaune savininkas Walteris Fischeris padovanojo Vytauto Didžiojo universitetui dalį Raudondvario grafų Tyszkiewiczių bibliotekos – 7874 knygas. Bėgant laikui, didelė dalis šių knygų buvo perduota Kauno apskrities viešajai, Vilniaus universiteto ir kt. bibliotekoms. Šiuo metu KTU bibliotekos Retų spaudinių fonde saugoma virš 800 egz. Raudondvario grafams priklaususių knygų.

 

Nuoroda į parodą Raudondvario grafų Tiškevičių XV-XVII amžių knygos

XVII a. ĮDOMIOJI TECHNIKA ARBA MOKSLO STEBUKLAI

Parodoje pristatoma garsaus vokiečių jėzuito ir mokslininko Gaspar Schott (1608-1666) knyga „Technica Curiosa, sive mirabilia artis“ („Įdomioji technika arba Mokslo stebuklai“), išleista 1664 metais.

Knygoje pateikiama naudingų žinių, mechaninės technologijos prietaisų aprašymų.

Pirmieji du skyriai skirti Guericke ir Bouyle aerostatikos tyrimų aprašymams, o „Mirabilia chronometrica“ traktate pateikiama pirmoji universali sujungimo ir krumpliaračio dantukų (gear teeth) klasifikacija.

 

Nuoroda į parodą XVII a. Įdomioji technika arba mokslo stebuklai

EKSLIBRISAI KTU BIBLIOTEKOS RETUOSE SPAUDINIUOSE

Apie parodą

Retų spaudinių fonde saugomuose spaudiniuose aptinkama įvairių knygos nuosavybės ženklų (superekslibrisų, ekslibrisų, antspaudų, dedikacijų, įrašų, autografų ir pan.). Knygos ženklai rodo knygos istoriją, jos nueitą kelią.

Šioje parodoje dėmesys skiriamas knygos ženklui – ekslibrisui. Ekslibrisas (lot. exlibris – iš knygų) – knygos priklausomybės ženklas, nedidelis tiražuojamas lapelis, klijuojamas viršelio vidinėje pusėje, priešlapyje, antraštiniame lape ar pan. Lapelis dažniausiai meniškai apipavidalintas su jame atspausdintu knygos savininko vardu, inicialais, herbu, įstaigos pavadinimu, piešiniu.

 

Nuoroda į parodą Ekslibrisai KTU bibliotekos retuose spaudiniuose

Mykolas Mikalojus Oginskis. Iš Žemaičių dailės muziejaus rinkinių

Kunigaikščių Oginskių knygos KTU bibliotekoje

Apie parodą

Parodoje pristatoma Plungės ir Rietavo kunigaikščių Oginskių bibliotekos dalis, saugoma Retų spaudinių fonde. Ši knygų kolekcija išskirta pagal įrašus Bibliotekos inventoriaus knygose, spaudiniuose esančius antspaudus, dedikacijas ar savininkų pastabas.

Vertingiausi Oginskių kolekcijos eksponatai – inkunabulai (iki 1501 m. išleistos knygos) ir XVII–XVIII a. proginė literatūra, kurioje lotynų ir lenkų kalbomis įamžinti Oginskių giminės svarbiausi gyvenimo įvykiai.

 

Nuoroda į parodą Kunigaikščių Oginskių knygos KTU bibliotekoje

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku