Paslaugos

Leidinių skolinimas

 • Leidiniai iš anksto užsakomi bibliotekos Kataloge arba KTU VB.
 • Leidiniai skolinami įvairiam laikotarpiui – nuo vienos dienos iki vieno semestro.
 • Leidinių, išduotų 1 savaitei ir semestrui, skolinimo terminą galima prasitęsti vieną kartą. Kitų leidinių skolinimo terminų pratęsimas neribojamas, jeigu kurio nors vieno iš jų neužsakė kitas skaitytojas arba delspinigių suma nesiekia 2 EUR. Skaityklų leidiniams skolinimo terminus gali pratęsti tik bibliotekos darbuotojas.
 • Skaityklų leidiniai į namus skolinami vadovaujantis Naudojimosi KTU bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašo 9.4 punktu.

Delspinigiai

Skaitytojai aptarnaujami vadovaujantis Naudojimosi Kauno technologijos universiteto bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašu ir Naudojimosi retais spaudiniais taisyklėmis.

Grupių darbo kambarių rezervacija

KTU bendruomenės nariai gali rezervuoti Bibliotekos grupių darbo kambarius. Rezervuojant prisijunkite KTU vieningos registracijos sistemos vardu ir slaptažodžiu.

Bibliotekos grupių darbo kambarių rezervacija

Grupių darbo kambariai yra šiose bibliotekose:

 • Centrinėje (203a, 203, 204, 206 kambariai);
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje (1, 2 kambariai);
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje (435 kambarys);
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje  (130 kambarys);
 • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje (217 kambarys).

Taip pat siūlome naudotis:

 • Individualiomis ir kompiuterinėmis darbo vietomis
 • Poilsio erdvėmis

Interneto ir kompiuterių paslaugos

 • Interneto ir kompiuterių paslaugomis galima naudotis Centrinėje ir visose  fakultetų bibliotekose.
 • Kompiuterinės darbo vietos pritaikytos individualiam ir grupiniam darbui, informacijos paieškai internete ir duomenų bazėse.
 • Universitete ir bibliotekoje veikia vieninga prisijungimo prie kompiuterių ir visų Universiteto informacijos išteklių sistema.
 • Bibliotekoje veikia eduroam tinklas. Juo gali naudotis visi Lietuvos ir pasaulio mokslo ir studijų institucijų, įsijungusių į eduroam tinklą, nariai. Informaciją, kaip paruošti kompiuterį eduroam naudojimui, rasite čia.

Programinė įranga

Bibliotekos vartotojai gali naudotis interneto naršyklėmis, Microsoft Office ir šiomis specializuotomis programomis:

 • Centrinėje bibliotekoje:
  • SPSS programa. Ji skirta statistinių tyrimų duomenų analizei. Programa įdiegta šiuose kompiuteriuose: nr. 4, nr. 9, nuo nr.11 iki nr. 18 ir visuose 204 kamb. esančiuose kompiuteriuose.
  • Microsoft Visio 2016. Ji skirta informacinėms technologijoms. Programa įdiegta visuose 204 kamb. esančiuose kompiuteriuose.
  • Microsoft Project. Projektų valdymo programinė įranga. Programa įdiegta visuose 204 kamb. esančiuose kompiuteriuose.
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje:
  • Autodesk AutoCad 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk Inventor Professional 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk Inventor Content Library 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk Revit 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk 3DSMax 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Autodesk Maya 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • MathCad 15. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • MatLab 2016a. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
  • Lectra. Automatizuota drabužių projektavimo sistema. Programa įdiegta kompiuteryje nr. 7.
  • SolidWorks 2016-2017. Programa skirta instrukciniam projektavimui ir 3D modeliavimui. Ji įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.

Nešiojamojo kompiuterio, projektoriaus skolinimas darbui bibliotekoje

 •  Universiteto bendruomenės nariams skoliname kompiuterį, projektorių (tik bibliotekos patalpose), pateikus darbuotojo / studento pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę / pasą.

Kopijavimas, spausdinimas, skenavimas

Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatai.

 • A4 formato lapo nespalvota kopija  – 0,04 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo skenuotas dokumentas – 0,02 EUR (skenavimas);
 • A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.
 • Kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo instrukcija.

Tarpbibliotekinis abonementas

 • Neradus leidinio Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, jį galima užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų el. paštu valdemara.polzunoviene@ktu.lt. Paslauga yra mokama, ja gali naudotis tik Universiteto bendruomenės nariai. Vadovaujantis Rektoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-369 už paslaugą asmenys apmoka pagal siunčiančiosios bibliotekos sąskaitą. Pašto išlaidos apmokamos pagal universitetui pašto paslaugas teikiančios organizacijos tarifus.
 • Apie leidinio gavimo / apmokėjimo sąlygas, atsiųstus leidinius vartotojai informuojami el. paštu arba telefonu.
 • Leidinių grąžinimo terminus nurodo juos atsiuntusi biblioteka.

Paslaugos specialiųjų poreikių studentams

Reguliuojamo aukščio stalas ir kėdė skirti judėjimo negalią turintiems skaitytojams yra:

 • Centrinės bibliotekos skaitykloje,
 • Cheminės  technologijos fakulteto bibliotekoje 220 kab.,
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje,
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje.

Specializuota kompiuterio pelė skirta skaitytojams su motorikos sutrikimais yra:

 • Centrinės bibliotekos skaitykloje,
 • Cheminės  technologijos fakulteto bibliotekoje 221 kab.,
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje,
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje.

SuperNova programinė įranga skirta regos negalią turintiems skaitytojams įdiegta:

 • Centrinės bibliotekos skaityklos kompiuteryje nr. 15.

Didinimo priemonė Topaz XL XD 24′ skirta regos negalią turintiems skaitytojams įdiegta:

 • Centrinės bibliotekos skaitykloje,
 • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje 221 kab.,
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje.

Specializuota kompiuterio klaviatūra skirta regos negalią turintiems skaitytojams yra:

 • Centrinės bibliotekos skaitykloje,
 • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje 221 kab.,
 • Informatikos fakulteto bibliotekoje,
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje,
 • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į savo fakulteto biblioteką.

Bibliotekos paslaugos KTU alumnams

Informacijos ištekliai bibliotekoje 

KTU alumnų registracija ir aptarnavimas bibliotekoje:

 • absolventai registruojami pateikę galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę;
 • bibliotekoje besilankantys absolventai perregistruojami kiekvienais metais;
 • absolventai bibliotekoje aptarnaujami pateikę galiojantį pasą / asmens tapatybės kortelę.

Leidimas naudotis bibliotekos ištekliais:

Bibliotekos organizuojami renginiai

 • KTU absolventai laukiami bibliotekos organizuojamuose mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose. Mokymų tvarkaraštį rasite čia.

Ekskursija „Unikalūs bibliotekos turtai“

Ar žinote, kad Kauno technologijos universiteto bibliotekoje saugomos ankstyvojo spaudos laikotarpio knygos – inkunabulai, taip pat žymių asmenybių ir dvarų bibliotekų fragmentai?

KTU absolventai gali pamatyti išsaugotas kultūros vertybes ir pažinti turtingą bibliotekos istoriją dalyvaudami ekskursijoje, kurią būtina užsisakyti iš anksto.

Susidomėjusius kviečiame kreiptis:
Edita Korzonaitė, vyriausioji bibliotekininkė
Tel. 8 37 300 658
p. edita.korzonaite@ktu.lt

Duomenų bazės ir katalogai

Vartotojams leidžiama:

1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo. 2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti ne daugiau kaip: – 2 straipsnius iš vieno elektroninio žurnalo numerio; – 20 % vienos elektroninės knygos.

​​Vartotojams draudžiama:

1. Naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje; 2. Kopijuoti, spausdinti, perkelti į kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą elektroninę knygą; 3. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių.

Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką.

Duomenų bazės ir jų aprašymai pagal temas →

Duomenų bazės ir jų aprašymai abėcėlės tvarka

Academic Search Complete  (EBSCO Publishing) Daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių.Vadovas (vaizdo medžiaga)
AccessEngineering Technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau.Vadovas (vaizdo medžiaga)
ACM Digital Library Temos: kompiuterių mokslai, informatika, informatikos inžinerija.
ACS (American Chemistry Society) Duomenų bazė teikia prieigą prie 51 pavadinimo recenzuojamų mokslinių žurnalų įvairiomis chemijos mokslų temomis.
AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) American Society of Health-System Pharmacists duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau kaip 1 450 medikamentų informacinių lapelių. Informacija anglų ir ispanų kalbomis.
AIP – American Institute of Physics American Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
APS Journals American Physical Society leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Annual Reviews Moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų, išleistų nuo 1996 m.
Bentham Science Publishers (archyvas) Prieiga prie 2006 metais išleistų visateksčių straipsnių ir knygų chemijos, medicinos, biomedicinos, farmacijos temomis.
Business Source Complete (EBSCO Publishing) Moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai.Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita ir kt.
Cambridge Journals Online (archyvas) Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.
Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Publishing) Informatikos mokslo duomenų bazė. Ją sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau nei 2100 akademinių žurnalų, profesinių leidinių ir kt. informacinių šaltinių. Visateksčiai straipsniai pateikiami iš daugiau kaip 1000 periodinių leidinių.Temos: informatika, inžinerija, kompiuterių teorijos ir sistemos, naujos technologijos ir kt.
Ebook Central (anksčiau vadinosi Ebrary) Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.Vadovas (vaizdo medžiaga)
eBooks on EBSCOhost Daugiau negu 140 tūkst. įvairių mokslo sričių el. knygų. Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.
EconLit with Full Text (EBSCO Publishing) Ekonomikos ir finansų duomenų bazė. EconLit with Full Text apima virš 600 visateksčių žurnalų, įskaitant American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives ir kt.
Education Source (EBSCO Publishing) Edukologijos mokslo duomenų bazė. Ji skirta edukologijos studentams, mokslininkams ir švietimo specialistams. Duomenų bazę sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau kaip 2 850 akademinių periodinių leidinių. Visateksčiai straipsniai iš daugiau nei 1 800 leidinių, iš 550 knygų ir monografijų, konferencijų medžiagų ir kt.Temos: suaugusiųjų mokymas/si, tęstinis mokymas, nuotolinis mokymasis, vyriausybės finansavimas, etika, švietimas, socialinės problemos, studentų konsultavimas, profesinis mokymas ir kt.
Emerald Engineering eJournals Collection Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Emerald Management eJournals Collection Socialinių mokslų visateksčiai žurnalai.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas).
EndNote Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.
ERIC (EBSCO Publishing) Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center).
Essential Science Indicators (Clarivate Analytics) Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris pateikia citavimo analizę pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai.
European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing) Istorijos bibliografinė duomenų bazė.
GreenFILE (EBSCO Publishing) Bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinį klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.
Health Source – Consumer Edition (EBSCO Publishing) Visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos temas.
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing) Visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.
IEEE Xplore Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m.Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.
InCites Mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. InCites sudaro Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators duomenų bazės.Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. Tai galima padaryti iš Web of Science duomenų bazės (lango viršuje pasirinkite Sign In ir Register, užsiregistruokite ir susikurkite savo vartotojo vardą bei slaptažodį). Iš namų junkitės per VPN tinklą.
IOP science Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis.
Journal Citation Reports Journal Citation Reports – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę.
Journal of Structural Engineering (American Society of Civil Engineering) Amerikos statybos inžinerijos bendruomenės (American Society of Civil Engineering – ASCE) leidžiamas žurnalas.Temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt.
JSTOR Prieiga teikiama prie  2400 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų.
KTU leidyklos „Technologija“ el. knygos KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis.Vadovas (vaizdo medžiaga)
Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing) Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.
MasterFILE Premier (EBSCO Publishing) Visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.
MEDLINE (EBSCO Publishing) Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.
Nature Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis žurnalas fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami žurnalo numeriai nuo 2006 metų iki dabar).Vadovas (vaizdo medžiaga)
Naxos Music Library Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, folkloro, populiariosios, roko muzikos įrašai, daugiau nei 40 tūkst. kompozitorių ir atlikėjų biografinė informacija, vardų tarimo vadovas, operų libretai, muzikos terminų žodynas ir kt.
Newspaper Source (EBSCO Publishing) Straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.
OECD iLibrary Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis.
Oxford Journals Oxford University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.Vadovas (vaizdo medžiaga)
Passport Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus.  Išsamiau apie Passport.Prieiga prie Passport duomenų bazės galima tik iš Ekonomikos ir verslo fakulteto kompiuterių tinklo ir Centrinės bibliotekos (K. Donelaičio g. 20).
Pearson vadovėliai KTU biblioteka įsigijo šešis Pearson leidyklos vadovėlius su prieigomis prie elektroninių studijų išteklių, kurie naudojami KTU studijų moduliuose:1. Brown, T. (2015). Chemistry: The central science (13th ed., global ed.). Boston [Mass.]: Pearson. (el. išteklius MasteringChemistry);2. Certo, Samuel C., & Certo, S. Trevis. (2016). Modern management: Concepts and skills (14th ed., global ed.). Boston [Mass.]: Pearson. (el. išteklius MyManagementLab);3. Lay, David C., Lay, Steven R., & McDonald, Judith. (2016). Linear algebra and its applications (5th ed., global ed.). Harlow: Pearson. (el. išteklius MyMathLab);4. Briggs, William L., Cochran, Lyle, & Gillett, Bernard. (2015). Calculus: Early transcendentals (2nd ed., global ed.). Harlow: Pearson Education. (el. išteklius MyMathLab);5. Neuman, W. (2014). Basics of social research: Qualitative & quantitative approaches (3rd ed., Pearson new international ed.). Harlow: Pearson. (el. išteklius MySearchLab);6. Young, Hugh David, & Freedman, Roger A. (2016). Sears and Zemansky’s university physics with modern physics (14th ed., global ed., Always learning). Harlow: Pearson.Norinčius naudotis šiais ištekliais bibliotekose, dėl prieigos prie el. aplinkos prašome kreiptis į KTU Centrinės arba fakultetų bibliotekų darbuotojas. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Virginija Kvietinskienė virginija.kvietinskiene@ktu.lt.
Reaxys Chemijos mokslų duomenų bazė. Pateiktys apie Reaxys ir paiešką joje (anglų kalba).
RefWorks RefWorks – tai bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą. Norint naudotis RefWorks programa reikia:- užsiregistruoti (prisijungti prie RefWorks, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account). Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt.
 Regional Business News (EBSCO Publishing) Verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.
RSC Gold excluding Archive Prieiga prie 43 Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt.
SAGE Journals Online SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
SAGE IMechE Journal Collection SAGE IMechE Journal Collection – visateksčių žurnalų kolekcija, apimanti mechanikos inžineriją. Kolekciją sudaro 18 mokslo žurnalų.
SAGE Research Methods Socialinių tyrimų metodologijos duomenų bazė. KTU turi prieigą prie 829 el. knygų, 58 informacinių leidinių, 344 žurnalų straipsnių ir 65 video medžiagų.
ScienceDirect Journals Daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar.
ScienceDirect E-Books Elsevier leidyklos el. knygos  iš įvairių mokslo sričių.
 SciFinder Chemijos mokslo duomenų bazė. Kaip prisijungti:

 • nauji vartotojai jungiasi šiuo adresu iš KTU kompiuterių tinklo ir turi susikurti paskyrą vadovaujantis instrukcija.
 • vartotojai, jau turintys savo paskyrą, jungiasi adresu: http://scifinder.cas.org.

Kartu su SciFinder, prenumeruojame ir MethodsNow ir PatentPak duomenų bazes. MethodsNow rasite prisijungę prie SciFinder kairiajame viršutiniame lango kampe išskleidę nuorodą CAS Solutions. Pirmąkart jungiantis, reikia pakartotinai įvesti SciFinder vartotojo duomenis. MethodsNow – mokslinių metodų duomenų bazė, kurioje nuosekliai parodomos įvairių cheminių procesų metodologijos, kurias galima tarpusavyje lyginti ir pasirinkti tinkamiausią. PatentPak  – patentų duomenų bazė, integruota į SciFinder. Išsamiau.

Scopus Scopus – viena didžiausių bibliografinių duomenų bazių, skirtų mokslo produkcijos kaupimui ir analizei. Tai patogus įrankis, leidžiantis mokslininkui stebėti ir analizuoti mokslo produkciją, tapti matomu pasaulyje.
SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing) Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.
SPIE Digital Library Optikos, fotonikos, astronomijos srities duomenų bazė. Prieiga prie el. knygų, žurnalų, konferencijų pranešimų.
Springer LINK E-Books Nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais (el. knygų sąrašas). Taip pat Springer el. knygas galima rasti ir bibliotekos kataloge.
Springer LINK Journals Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
Taylor & Francis Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
Taylor & Francis eBooks 98 Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Knygų sąrašasVartotojo vadovas (anglų kalba). Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei Kataloge.
Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) Edukologijos bibliografinė duomenų bazė.
VGTU el. knygos Prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis.Prenumeruojamų knygų sąrašas.
Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Web of Science Core Collection sudaro šios duomenų bazės: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®.
Wiley Online Library Prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Žurnalų sąrašas.Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.
Wiley Online eBooks Prieiga prie 121 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge.Prenumeruojamų knygų sąrašas.
Zentralblatt MATH Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.
MGG Online Iki gruodžio 9 d. KTU bendruomenės narius kviečiame naudotis MGG Online duomenų baze. Tai nuolat papildoma ir atnaujinama Die Musik in Geschichte und Gegenwart muzikos enciklopedija vokiečių kalba, kurioje galite rasti daugiau kaip 19 000 straipsnių, skirtų muzikos bendruomenės mokymui, mokymuisi ir moksliniams tyrimams.
Flipster Nuo 2017-10-30 iki 2017-11-25 atidaryta testavimo prieiga prie populiarių žurnalų.
EBSCOhost Web Iki 2017 m. lapkričio 30 d. galima prieiga prie šių duomenų bazių (prieiga per EBSCOhost Web):

 • Academic Search Ultimate – daugiatemė duomenų bazė, kurioje rasite recenzuojamus žurnalus, knygas, vaizdo medžiagą ir kt.
 • Business Source Ultimate – verslo duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie šiuolaikines aktualijas ir ateities perspektyvas bei kitas su verslu susijusias temas.
 • Applied Science & Technology Ultimate – duomenų bazė skirta technologijų ir tiksliųjų mokslų srities studentams ir tyrėjams.
 • Humanities Source Ultimate – duomenų bazė skirta humanitarinių mokslų studentams.
 • Sociology Source Ultimate – duomenų bazė skirta sociologiją studijuojantiems bei ja besidomintiems studentams.
 • One Belt One Road Reference Source – duomenų bazėje pateikiami žurnalai ir publikacijos, apimančios Azijos, vidurio Rytų, Centrinės ir Rytų Europos šalis, palaikančias One Belt One Road iniciatyvą.
 • Katalogas | Bibliotekos fonduose saugomų leidinių paieška
 • Studijų literatūra | KTU studijų modulių pagrindinės ir papildomos literatūros paieška
 • KTU Virtuali biblioteka (KTU VB)  | Paieška Bibliotekos kataloge, prenumeruojamose duomenų bazėse ir kt. informacijos šaltiniuose.
 • Institucinė talpykla KTU ePubl | Kauno technologijos universiteto institucinė talpykla, skirta universiteto bendruomenės narių intelektualinės veiklos rezultatų kaupimui.
 • Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa | Paieška Lietuvos akademinių bibliotekų ištekliuose. Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa galima įkelti publikacijas ir išsivesti naujausias statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus. Publikacijų duomenų bazė (PDB) nebėra pildoma naujais įrašais. Joje galima rasti anksčiau bibliotekoje parengtus Universiteto darbuotojų publikacijų įrašus ir išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku