Duomenų bazės

Biblioteka prenumeruoja 55 duomenų bazes, kurios prieinamos visiems KTU bendruomenės nariams.

 

Informacija vartotojams

Vartotojams leidžiama:

1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo.

2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti ne daugiau kaip: – 2 straipsnius iš vieno elektroninio žurnalo numerio; – 20 % vienos elektroninės knygos.

​​Vartotojams draudžiama:

1. Naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje;

2. Kopijuoti, spausdinti, perkelti į kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą elektroninę knygą;

3. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių.

Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

  • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
  • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
  • KTU Virtualią biblioteką.
 

Duomenų bazės

Duomenų bazės ir jų aprašymai abėcėlės tvarka

A


Academic Search Complete  (EBSCO Publishing) – Daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių. Vadovas (vaizdo medžiaga).

AccessEngineering – Technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau

ACM Digital Library – Temos: kompiuterių mokslai, informatika, informatikos inžinerija.

ACS (American Chemistry Society) – Duomenų bazė teikia prieigą prie 51 pavadinimo recenzuojamų mokslinių žurnalų įvairiomis chemijos mokslų temomis.

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) – American Society of Health-System Pharmacists duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau kaip 1 450 medikamentų informacinių lapelių. Informacija anglų ir ispanų kalbomis.

AIP – American Institute of Physics – American Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

APS Journals – American Physical Society leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Annual Reviews – Moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų, išleistų nuo 1996 m.

B


Bentham Science Publishers (archyvas) – Prieiga prie 2006 metais išleistų visateksčių straipsnių ir knygų chemijos, medicinos, biomedicinos, farmacijos temomis.

Business Source Complete (EBSCO Publishing) – Moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai. Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita ir kt.

C


Cambridge Journals Online (archyvas) – Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.

Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Publishing) – Informatikos mokslo duomenų bazė. Ją sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau nei 2100 akademinių žurnalų, profesinių leidinių ir kt. informacinių šaltinių. Visateksčiai straipsniai pateikiami iš daugiau kaip 1000 periodinių leidinių. Temos: informatika, inžinerija, kompiuterių teorijos ir sistemos, naujos technologijos ir kt.

E


Ebook Central (anksčiau vadinosi Ebrary) – Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.

eBooks on EBSCOhost – Daugiau negu 140 tūkst. įvairių mokslo sričių el. knygų. Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.

EconLit with Full Text (EBSCO Publishing) – Ekonomikos ir finansų duomenų bazė. EconLit with Full Text apima virš 600 visateksčių žurnalų, įskaitant American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives ir kt.

Education Source (EBSCO Publishing) – Edukologijos mokslo duomenų bazė. Ji skirta edukologijos studentams, mokslininkams ir švietimo specialistams. Duomenų bazę sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau kaip 2 850 akademinių periodinių leidinių. Visateksčiai straipsniai iš daugiau nei 1 800 leidinių, iš 550 knygų ir monografijų, konferencijų medžiagų ir kt. Temos: suaugusiųjų mokymas/si, tęstinis mokymas, nuotolinis mokymasis, vyriausybės finansavimas, etika, švietimas, socialinės problemos, studentų konsultavimas, profesinis mokymas ir kt.

Emerald Engineering eJournals Collection – Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Emerald Management eJournals Collection – Socialinių mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas).

EndNote – Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

ERIC (EBSCO Publishing) – Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center). 

Essential Science Indicators (Clarivate Analytics) – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris pateikia citavimo analizę pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing) – Istorijos bibliografinė duomenų bazė.

G


GreenFILE (EBSCO Publishing) – Bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinį klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.

H


Health Source – Consumer Edition (EBSCO Publishing) – Visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos temas.

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing) – Visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.

I


IEEE Xplore – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m. Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.

InCites – Mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. InCites sudaro Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators duomenų bazės. Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. Tai galima padaryti iš Web of Science duomenų bazės (lango viršuje pasirinkite Sign In ir Register, užsiregistruokite ir susikurkite savo vartotojo vardą bei slaptažodį). Iš namų junkitės per VPN tinklą.

IOP science – Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

J


Journal Citation Reports – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę.

Journal of Structural Engineering (American Society of Civil Engineering) – Amerikos statybos inžinerijos bendruomenės (American Society of Civil Engineering – ASCE) leidžiamas žurnalas. Temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt.

JSTOR – Prieiga teikiama prie  2400 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų.

K


KTU leidyklos “Technologija” el. knygos – KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis. Vadovas (vaizdo medžiaga)

L


Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing) – Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.

M


MasterFILE Premier (EBSCO Publishing) – Visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.

MEDLINE (EBSCO Publishing) – Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.

N


Nature – Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis žurnalas fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami žurnalo numeriai nuo 2006 metų iki dabar).

Naxos Music Library – Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, folkloro, populiariosios, roko muzikos įrašai, daugiau nei 40 tūkst. kompozitorių ir atlikėjų biografinė informacija, vardų tarimo vadovas, operų libretai, muzikos terminų žodynas ir kt.

Newspaper Source (EBSCO Publishing) – Straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.

O


OECD iLibrary – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis.

Open Access Button – atvirosios prieigos moksliniai straipsniai.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) – nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

Oxford Journals – Oxford University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

P


Passport – Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus.  Išsamiau apie Passport. Prieiga prie Passport duomenų bazės galima tik iš Ekonomikos ir verslo fakulteto kompiuterių tinklo ir Centrinės bibliotekos (Gedimino g. 50).

Pearson vadovėliai – Įsigyti nauji Pearson leidyklos vadovėliai su prieigomis prie elektroninių studijų išteklių, kurie naudojami KTU studijų moduliuose:
1. Lial, Margaret. Finite mathematics and calculus with applications : pearson new International edition / Margaret Lial, Raymond N. Greenwell, Nathan P. Ritchey. 10th ed. Harlow : Pearson, 2017. 1072 p. : iliustr. + 50 prieigos rinkinių. ISBN 9780321979407. (el. išteklius VitalSource)
2. McMurry, John. Chemistry / John E. McMurry, Robert G. Fay, Jill K. Robinson. 7th ed., global ed. Harlow : Pearson, 2016. 1060, [108] p. : iliustr. + 50 prieigos rinkinių. ISBN 9781292092751. (el. išteklius MasteringChemistry)
3. Gitman, Lawrence J. Principles of managerial finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter. Global ed., 14th ed. Boston [Mass.] : Pearson, 2015. 850, [78] p. : iliustr. + 50 prieigos rinkinių. ISBN 9781292018201. (el. išteklius MyFinanceLab)
4. Dubicka, Iwonna. Advanced market leader : business English course book with MyEnglishLab: with business skills lessons and self-assessment / Iwonna Dubicka, Margaret O’Keeffe. 3rd ed., exstra. Harlow : Pearson Education Limited, 2016. 184, xvi p. : iliustr. + 1 DVD-ROM + prieigos raktas. ISBN 9781292134734.
Pratęsti Pearson leidyklos vadovėliai su prieigomis prie elektroninių studijų išteklių:
1. Certo, Samuel C., & Certo, S. Trevis. (2016). Modern management: Concepts and skills (14th ed., global ed.). Boston [Mass.]: Pearson. (el. išteklius MyManagementLab);
2. Briggs, William L., Cochran, Lyle, & Gillett, Bernard. (2015). Calculus: Early transcendentals (2nd ed., global ed.). Harlow: Pearson Education. (el. išteklius MyMathLab);
3. Young, Hugh David, & Freedman, Roger A. (2016). Sears and Zemansky’s university physics with modern physics (14th ed., global ed., Always learning). Harlow: Pearson.
Norinčius naudotis šiais ištekliais bibliotekose, dėl prieigos prie el. aplinkos prašome kreiptis į KTU Centrinės arba fakultetų bibliotekų darbuotojas. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Virginija Kvietinskienė virginija.kvietinskiene@ktu.lt.

R


Reaxys – Gyvosios gamtos mokslų duomenų bazė, kurioje dominuoja chemijos ir su ja susijusių sričių (chemijos inžinerijos, medžiagų mokslo ir kt.) mokslinė informacija. Pateiktys apie Reaxys ir paiešką joje (anglų kalba).

RefWorks (sena versija), RefWorks (nauja versija) – Tai bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą. Norint naudotis RefWorks programa reikia: užsiregistruoti (prisijungti prie RefWorks, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account). Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt.

Regional Business News (EBSCO Publishing) – Verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.

RSC Gold excluding Archive – Prieiga prie 43 Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt.

S


SAGE Journals Online – SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

SAGE IMechE Journal Collection – Visateksčių žurnalų kolekcija, apimanti mechanikos inžineriją. Kolekciją sudaro 18 mokslo žurnalų.

SAGE Research Methods – Socialinių tyrimų metodologijos duomenų bazė. KTU turi prieigą prie 829 el. knygų, 58 informacinių leidinių, 344 žurnalų straipsnių ir 65 video medžiagų.

Science (online version) – Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis daugiatemis žurnalas. Leidėjas – The American Association for the Advancement of Science.

ScienceDirect Journals – Daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar.

ScienceDirect E-Books – Įvairių mokslo sričių Elsevier leidyklos el. knygos.

SciFinder – Chemijos mokslo duomenų bazė.
Kartu su SciFinder, prenumeruojame ir MethodsNow ir PatentPak duomenų bazes. MethodsNow rasite prisijungę prie SciFinder kairiajame viršutiniame lango kampe išskleidę nuorodą CAS Solutions. Pirmąkart jungiantis, reikia pakartotinai įvesti SciFinder vartotojo duomenis. MethodsNow – mokslinių metodų duomenų bazė, kurioje nuosekliai parodomos įvairių cheminių procesų metodologijos, kurias galima tarpusavyje lyginti ir pasirinkti tinkamiausią. PatentPak – patentų duomenų bazė, integruota į SciFinder. Išsamiau.
Kaip prisijungti:

  • nauji vartotojai jungiasi šiuo adresu iš KTU kompiuterių tinklo ir turi susikurti paskyrą vadovaujantis instrukcija.
  • vartotojai, jau turintys savo paskyrą, jungiasi adresu: http://scifinder.cas.org.

Scopus – Viena didžiausių bibliografinių duomenų bazių, skirtų mokslo produkcijos kaupimui ir analizei. Tai patogus įrankis, leidžiantis mokslininkui stebėti ir analizuoti mokslo produkciją, tapti matomu pasaulyje.

SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing) – Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.

SPIE Digital Library – Prieiga prie el. knygų, žurnalų, konferencijų pranešimų astronomijos, fotonikos, biomedicininės optikos bei medicininio atvaizdavimo, komunikacijos ir informacinių technologijų, gynybos bei saugumo, elektroninio atvaizdavimo ir signalų apdorojimo, energetikos, lazerių, šviesos šaltinių bei apšvietimo, litografijos bei mikroelektronikos, metrologijos, nanotechnologijų, optikos, nuotolinio stebėjimo, sensorių temomis.

Springer LINK E-Books – prieiga prie Business & Management, Economics & Finance, Chemistry & Materials Science, Computer Science, Engineering knygų kolekcijų, išleistų 2016-2019 metais. Taip pat nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais (el. knygų sąrašas), kurias galima rasti ir bibliotekos kataloge.

Springer LINK Journals – Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

T


Taylor & Francis – Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

Taylor & Francis eBooks – 100 Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Knygų sąrašas. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei Kataloge.

Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) – Edukologijos bibliografinė duomenų bazė.

V


VGTU el. knygos – Prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis. Prenumeruojamų knygų sąrašas. Taip pat šios el. knygos prieinamos ir per bibliotekos katalogą.

W


Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) – Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Web of Science Core Collection sudaro šios duomenų bazės: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®.

Wiley Online Library – Prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Žurnalų sąrašas. Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.

Wiley Online eBooks – Prieiga prie 122 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge. Prenumeruojamų knygų sąrašas.

Z


Zentralblatt MATH – Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.

Iki 2019 m. spalio 8 d. kviečiame naudotis Oxford Reference Premium Collection ( www.oxfordreference.com ) duomenų bazekurioje rasite 120 kalbinių, aiškinamųjų, terminų, citatų žodynų, specializuotų žinynų ir enciklopedijų iš humanitarinių, socialinių, gamtos ir technologinių mokslų.


Iki 2019 m. lapkričio 2 d. kviečiame naudotis per EBSCO platformą prieinamomis duomenų bazėmis:

FSTA – Food Science and Technology Abstracts – specializuota duomenų bazė, apimanti mokslinę ir technologinę literatūrą maisto, gėrimų ir maitinimo temomis. FSTA duomenų bazę galima pasiekti per EBSCOhost platformą: http://search.ebscohost.com

Food Science Source –  duomenų bazė sukurta tenkinti informacinius maisto pramonės poreikius visais lygmenimis. Informacijos temos: agroverslas, maisto ir gėrimų mokslas, maisto pakavimas, maisto perdirbimas, maisto sauga, maisto aptarnavimas, maisto gabenimas, su maistu susijusių produktų kūrimas ir kt.
Duomenų bazę galima pasiekti per EBSCOhost platformą: http://search.ebscohost.com

Informacijos tvarkymo įrankiai

EndNote – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. KTU bendruomenė turi prieigą prie EndNote. Šį įrankį taip pat rasite iš Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) – bibliografinės citavimo informacijos duomenų basės. Jungiantis pirmą kartą, reikalinga registracija. Daugiau informacijos ir kaip naudotis EndNote rasite čia.

Mendeley – laisvos prieigos įrankis. Juo galima naudotis  nemokamai tol, kol neviršija 2 GB duomenų saugojimo vietos limito. Įrankis turi kompiuteryje diegiamą versiją, taip pat veikia kaip tinklinė versija internete, todėl programą galima naudoti bet kuriame kompiuteryje. Daugiau informacijos apie Mendeley ir kaip juo naudotis rasite čia.

RefWorks – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. Naudojant jį galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą. Norint naudotis RefWorks  reikia: užsiregistruoti (prisijungti prie RefWorks, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account). Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt. Daugiau informacijos ir kaip naudotis RefWorks rasite čia.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku