Duomenų bazės

Biblioteka prenumeruoja 55 duomenų bazes, kurios prieinamos visiems KTU bendruomenės nariams.
Šioje skiltyje rasite katalogą, virtualią biblioteką, studijų modulių literatūros paiešką, eLABa ir kt. 

 

Duomenų bazės

Duomenų bazės ir jų aprašymai abėcėlės tvarka

A


Academic Search Complete  (EBSCO Publishing) – Daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių. Vadovas (vaizdo medžiaga).

AccessEngineering – Technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau

ACM Digital Library – Temos: kompiuterių mokslai, informatika, informatikos inžinerija.

ACS (American Chemistry Society) Publication – Duomenų bazė teikia prieigą prie 51 pavadinimo recenzuojamų mokslinių žurnalų įvairiomis chemijos mokslų temomis.

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) – American Society of Health-System Pharmacists duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau kaip 1 450 medikamentų informacinių lapelių. Informacija anglų ir ispanų kalbomis.

AIP – American Institute of Physics – American Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

APS Journals – American Physical Society leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Annual Reviews – Moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų, išleistų nuo 1996 m.

B


Bentham Science Publishers (archyvas) – Prieiga prie 2006 metais išleistų visateksčių straipsnių ir knygų chemijos, medicinos, biomedicinos, farmacijos temomis.

Business Source Complete (EBSCO Publishing) – Moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai. Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita ir kt.

C


Cambridge Journals Online (archyvas) – Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.

Clarivate Analytics – Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė.

Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Publishing) – Informatikos mokslo duomenų bazė. Ją sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau nei 2100 akademinių žurnalų, profesinių leidinių ir kt. informacinių šaltinių. Visateksčiai straipsniai pateikiami iš daugiau kaip 1000 periodinių leidinių. Temos: informatika, inžinerija, kompiuterių teorijos ir sistemos, naujos technologijos ir kt.

E


Ebook Central (anksčiau vadinosi Ebrary) – Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.

eBooks on EBSCOhost – Daugiau negu 140 tūkst. įvairių mokslo sričių el. knygų. Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.

EconLit with Full Text (EBSCO Publishing) – Ekonomikos ir finansų duomenų bazė. EconLit with Full Text apima virš 600 visateksčių žurnalų, įskaitant American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives ir kt.

The Economist – El. žurnalas. Elektroninės versijos prieiga ribota. Prieiga suteikiama Centrinėje bibliotekoje.

Education Source (EBSCO Publishing) – Edukologijos mokslo duomenų bazė. Ji skirta edukologijos studentams, mokslininkams ir švietimo specialistams. Duomenų bazę sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau kaip 2 850 akademinių periodinių leidinių. Visateksčiai straipsniai iš daugiau nei 1 800 leidinių, iš 550 knygų ir monografijų, konferencijų medžiagų ir kt. Temos: suaugusiųjų mokymas/si, tęstinis mokymas, nuotolinis mokymasis, vyriausybės finansavimas, etika, švietimas, socialinės problemos, studentų konsultavimas, profesinis mokymas ir kt.

Emerald Engineering eJournals Collection – Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Emerald Management eJournals Collection – Socialinių mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas).

EndNote – Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

ERIC (EBSCO Publishing) – Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center). 

Essential Science Indicators (Clarivate Analytics) – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris pateikia citavimo analizę pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing) – Istorijos bibliografinė duomenų bazė.

G


GreenFILE (EBSCO Publishing) – Bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinį klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.

H


Health Source – Consumer Edition (EBSCO Publishing) – Visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos temas.

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing) – Visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.

I


IEEE Xplore – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m. Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.

IMF eLIBRARY –  laisva prieiga prie Tarptautinio valiutos fondo bibliotekos (angl. IMF- International Monetary Fund) – archyvo, kuriame kaupiami ir saugomi  moksliniai tyrimai ir duomenys (publikacijos, ataskaitos, dokumentai). Temos: verslas, ekonomika, švietimas, teisė, medicina, gamtos, politikos, socialiniai, technologijos mokslai.

InCites – Mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. InCites sudaro Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators duomenų bazės. Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. Tai galima padaryti iš Web of Science duomenų bazės (lango viršuje pasirinkite Sign In ir Register, užsiregistruokite ir susikurkite savo vartotojo vardą bei slaptažodį). Iš namų junkitės per VPN tinklą.

IOP science – Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

J


John Benjamins – Jonn Benjamin leidyklos el. knygos vertimų tema. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas.

Journal Citation Reports – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę.

Journal of Structural Engineering (American Society of Civil Engineering) – Amerikos statybos inžinerijos bendruomenės (American Society of Civil Engineering – ASCE) leidžiamas žurnalas. Temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt.

JSTOR – Prieiga teikiama prie  2400 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų.

K


KTU leidyklos “Technologija” el. knygos – KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis. Senoji platformos versija.

L


Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing) – Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.

M


MasterFILE Premier (EBSCO Publishing) – Visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.

MEDLINE (EBSCO Publishing) – Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.

Morgan And Claypool Sythesis Ebooks Collection 8 – Prieiga prie 100 el. knygų automatikos, kompiuterių mokslo, komunikacijų, dirbtinio intelekto, duomenų valdymo ir kitomis temomis. El. knygų paieška galima IEEE Xplore duomenų bazėje. Knygų sąrašas.

N


Nature – Prieiga prie 4 prenumeruojamų, aukštai vertinamų, savaitinių žurnalų fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami numeriai nuo 2006 metų iki dabar). Žurnalų sąrašas.

Naxos Music Library – Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, folkloro, populiariosios, roko muzikos įrašai, daugiau nei 40 tūkst. kompozitorių ir atlikėjų biografinė informacija, vardų tarimo vadovas, operų libretai, muzikos terminų žodynas ir kt.

Newspaper Source (EBSCO Publishing) – Straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.

O


OECD iLibrary – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis.

OpenDissertations (EBSCO Publishing) – nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

Oxford Journals – Oxford University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

P


Passport – Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus. Išsamiau apie Passport. Nuotoliniu būdu duomenų bazės prieiga teikiama prisijungus per VPN tinklą (informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia).

Pearson, Oxford University Press ir Wiley leidyklų el. vadovėliai. Vadovėlių sąrašas.
Norinčius naudotis šiais ištekliais bibliotekose, dėl prieigos prie el. aplinkos prašome kreiptis į KTU Centrinės arba fakultetų bibliotekų darbuotojas. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Virginija Kvietinskienė virginija.kvietinskiene@ktu.lt.

Pearson leidyklos ekonomikos ir verslo vadovėliai
Biblioteka įsigijo Pearson leidyklos el. vadovėlius (100 vadovėlių) per VitalSource platformą. Prie platformos junkitės KTU elektroninio pašto adresu ir susikurkite asmeninę paskyrą. Prisijungimo instrukciją rasite čia. Taip pat vadovėlius galima skaityti ir nuotoliniu būdu per Ezproxy, pasirenkant VitalSource Launch bazę. Vadovėliai bus prieinami iki 2021 m. rugsėjo mėn. Dėl prisijungimo ir prieigos sąlygų kreiptis el. paštu virginija.kvietinskiene@ktu.lt arba tel. +370 37 300 657.

R


Reaxys – Gyvosios gamtos mokslų duomenų bazė, kurioje dominuoja chemijos ir su ja susijusių sričių (chemijos inžinerijos, medžiagų mokslo ir kt.) mokslinė informacija. Pateiktys apie Reaxys ir paiešką joje (anglų kalba).

RefWorks (sena versija), RefWorks (nauja versija) – Tai bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą. Norint naudotis RefWorks programa reikia: užsiregistruoti (prisijungti prie RefWorks, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account). Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt.

Regional Business News (EBSCO Publishing) – Verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.

REHVA vadovai. Biblioteka įsigijo 8 REHVA (Europos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo asociacijų federacija) vadovus. REHVA – tai organizacija, atstovaujanti daugiau  kaip 120 000 projektuotojų, statybos paslaugų inžinierių, technikų ir ekspertų 27-iose Europos šalyse. Asociacija siekia pagerinti sveikatos, komforto ir energijos vartojimo efektyvumą visuose pastatuose ir bendruomenėse, palengvina keitimąsi žiniomis, remia ES politiką ir plėtrą nacionaliniu lygmeniu.
Pateikiamos nuorodos į visateksčius vadovus:

RSC Gold excluding Archive – Prieiga prie Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt.

S


SAGE Journals Online – SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

SAGE IMechE Journal Collection – Visateksčių žurnalų kolekcija, apimanti mechanikos inžineriją. Kolekciją sudaro 18 mokslo žurnalų.

SAGE Research Methods – Socialinių tyrimų metodologijos duomenų bazė. KTU turi prieigą prie 829 el. knygų, 58 informacinių leidinių, 344 žurnalų straipsnių ir 65 video medžiagų.

Science (online version) – Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis daugiatemis žurnalas. Leidėjas – The American Association for the Advancement of Science.

ScienceDirect Journals – Daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar.
KTU bendruomenės nariai gali jungtis iš namų prie ScienceDirect nauju nuotoliniu būdu – patvirtinant Universiteto el. pašto adresą. Plačiau.

ScienceDirect E-Books – Įvairių mokslo sričių Elsevier leidyklos el. knygos. KTU bendruomenės nariai gali jungtis iš namų prie ScienceDirect nauju nuotoliniu būdu – patvirtinant Universiteto el. pašto adresą. Plačiau.

SciFinder-n – Chemijos mokslo duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie medžiagas, įskaitant jų chemines struktūras, cheminius pavadinimus, savybes, komercinį prieinamumą ir reglamentavimą, chemines reakcijas, patentus (PatentPak), t. p. prieinama mokslinių metodų duomenų bazė (MethodsNow), retrosintezės planavimo funkcija SciFinder-n Synthesis Planning ir kt. Plačiau.
Veikia ir senoji SciFinder versija. Tiek prie SciFinder, tiek prie SciFinder-n galioja tie patys prisijungimo duomenys. Nauji vartotojai jungiasi šiuo adresu iš KTU kompiuterių tinklo ir turi susikurti paskyrą vadovaujantis instrukcija.

Scopus – Viena didžiausių bibliografinių duomenų bazių, skirtų mokslo produkcijos kaupimui ir analizei. Tai patogus įrankis, leidžiantis mokslininkui stebėti ir analizuoti mokslo produkciją, tapti matomu pasaulyje.
KTU bendruomenės nariai gali jungtis iš namų prie Scopus nauju nuotoliniu būdu – patvirtinant Universiteto el. pašto adresą. Plačiau.

SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing) – Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.

SPIE Digital Library – Prieiga prie el. knygų, žurnalų, konferencijų pranešimų astronomijos, fotonikos, biomedicininės optikos bei medicininio atvaizdavimo, komunikacijos ir informacinių technologijų, gynybos bei saugumo, elektroninio atvaizdavimo ir signalų apdorojimo, energetikos, lazerių, šviesos šaltinių bei apšvietimo, litografijos bei mikroelektronikos, metrologijos, nanotechnologijų, optikos, nuotolinio stebėjimo, sensorių temomis.

Springer LINK E-Books – prieiga prie Business & Management, Economics & Finance, Chemistry & Materials Science, Computer Science, Engineering knygų kolekcijų, išleistų 2016-2019 metais. Taip pat nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais (el. knygų sąrašas), kurias galima rasti ir bibliotekos kataloge.

Springer LINK Journals – Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

T


Target: International Journal of Translation Studies – el. žurnalas.

Taylor & Francis – Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

Taylor & Francis eBooks – 114 Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Knygų sąrašas. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei Kataloge.

Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) – Edukologijos bibliografinė duomenų bazė.

V


VGTU el. knygos – Prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis. Prenumeruojamų knygų sąrašas. Taip pat šios el. knygos prieinamos ir per bibliotekos katalogą.

W


Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) – Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Web of Science Core Collection sudaro šios duomenų bazės: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®.

Wiley Online Library – Prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Žurnalų sąrašas. Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.

Wiley Online eBooks – Prieiga prie 126 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge. Knygų sąrašas.

World fertilizer magazine – el. žurnalas. Elektroninės versijos prieiga ribota. Prieiga suteikiama Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje.

Z


Zentralblatt MATH – Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.

Leidėjų nemokamai atverti ištekliai COVID-19 laikotarpiu

Leidėjai pasaulinės koronaviruso COVID-19 pandemijos metu laikinai atveria elektroninius informacijos išteklius ir nuotolinio mokymo galimybes. Čia rasite su koronaviruso COVID-19 tyrimais susijusią informaciją įvairiose mokslo srityse, taip pat ir kitų temų informacijos išteklių.

Dėmesio! Kai kurie ištekliai gali būti uždaryti dėl per didelio prisijungimų ar atsisiuntimų skaičiaus.

Annual reviews  – prieiga prie el. žurnalų biomedicinos, gyvybės, fizikos, socialinių mokslų ir kitomis temomis.

CORD-19 explorer – nemokama prieiga prie daugiau nei 29 000 straipsnių apie koronaviruso šeimos grupei priklausančius virusus.

Emerald Publishing – prieiga prie mokslinių straipsnių apie COVID−19, epidemijų ir pandemijų valdymą.

LitCovid – viena didžiausių atvirosios prieigos talpyklų PubMed pateikia virš 1 700 mokslinių straipsnių ir duomenų rinkinių apie COVID-19 virusą.

IOP Publishing – teikia nemokamą prieigą prie koronavirusą tyrinėjančių straipsnių, skirtų tyrėjams, medikams, politikams ir visiems asmenims, kurie dirba visuomenės sveikatos srityje ir susiduria su COVID 19 viruso keliamais iššūkiais visuomenei.

Oxford University Press

 • Informacijos ištekliai apie koronavirusąOxford University Press atveria el. išteklius susijusius su COVID-19 virusu, kurie skirti tyrėjams, medikams, politikams ir visiems kurie susiduria su šia pasauline sveikatos krize.

Royal Society Publishing – leidykla teikia prieigą prie mokslinių straipsnių ir duomenų susijusių su COVID-19 pandemija.

SAGE (Coronavirus (COVID-19) Research) leidykla teikia prieigą prie naujausių mokslinių medicininių tyrimų apie COVID-19 bei socialinių ir bihevioristinių tyrimų, tyrinėjančių viruso sukeltas pasekmes ir įtaką visuomenei.

Taylor and Francis – suteikė nemokamą prieigą prie išteklių apie COVID-19 viruso diagnozę, gydymą, prevenciją ir vykdomus mokslinius tyrimus.

AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics)


Amerikos aeronautikos ir astronautikos institutas suteikia prieigą prie Aviacijos tyrimų centro (angl. Aerospace Research Central) leidžiamų el. žurnalų ir konferencijų pranešimų aviacijos ir kosmoso inžinerijos, aeronautikos temomis. Prieiga suteikta iki vasario 28 d.

EBSCO el. knygos


 • eBook Business Collection. Ši elektroninių knygų kolekcija padeda specialistams išplėsti savo žinias visose verslo srityse, įskaitant lyderystę, pardavimus, rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, finansus ir projektų valdymą.
 • eBook EngineeringCore Collection. Ši elektroninių knygų kolekcija padeda specialistams išplėsti žinias apie inžinerijos pramonę, kad padėtų priimti sprendimus, palengvintų gaminių projektavimą ir įgyvendintų geriausią pramonės patirtį.
 • eBook University Press Collection. Tai daugiadisciplininis elektroninių knygų rinkinys iš daugiau nei 90 dalykų (menai ir humanitariniai mokslai, verslas ir ekonomika, švietimas, istorija, literatūros kritika, medicina, muzika, politikos mokslai, religija, socialiniai ir technologijos mokslai). Prieiga iki 2021 m. birželio 30 d.

Bentham Science el. žurnalai ir el. knygos


Bentham Science yra mokslo, technologijų ir medicinos leidykla, teikianti akademiniams tyrėjams ir pramonės specialistams naujausią informaciją įvairiose mokslo ir technologijų srityse.

Testavimas atidarytas pagal IP adresus, todėl jei dirbate nuotoliniu būdu iš namų, galite prisijungti tik per VPN tinklą. Prieiga iki 2021 m. kovo 24 d.

PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America


PNAS – duomenų bazė apima fizinių, socialinių ir gamtos mokslų temas. PNAS – dažniausiai pasaulyje cituojamų ir išsamiausių tarpdisciplininių mokslo žurnalų leidėjas, kasmet publikuojantis daugiau nei 3200 mokslinių darbų. Prieiga iki 2021 m. vasario 1 d.

ASM Journals


ASM Journals: Amerikos mikrobiologų asociacijos (angl. American Society of Microbiology) leidžiamų žurnalų mikrobiologijos temomis duomenų bazė. ASM Journals paskelbia 26% visų mikrobiologijos straipsnių ir pateikia 44% visų mikrobiologijos šaltinių (2018 m. Web of Science duomenimis). Prieiga iki 2021 m. vasario 28 d.

The Royal Society Journals


The Royal Society Journals: Londono Karališkosios draugijos leidžiamų žurnalų kolekcija, apimanti įvairias mokslo sritis. Prieiga iki 2021 m. vasario 28 d.

 


COVID-19 laikotarpiu atvertų laikinos prieigos duomenų bazių rasite čia.

Informacijos tvarkymo įrankiai

EndNote – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. KTU bendruomenė turi prieigą prie EndNote. Šį įrankį taip pat rasite iš Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) – bibliografinės citavimo informacijos duomenų basės. Jungiantis pirmą kartą, reikalinga registracija. Daugiau informacijos ir kaip naudotis EndNote rasite čia.

Mendeley – laisvos prieigos įrankis. Juo galima naudotis  nemokamai tol, kol neviršija 2 GB duomenų saugojimo vietos limito. Įrankis turi kompiuteryje diegiamą versiją, taip pat veikia kaip tinklinė versija internete, todėl programą galima naudoti bet kuriame kompiuteryje. Daugiau informacijos apie Mendeley ir kaip juo naudotis rasite čia.

RefWorks – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. Naudojant jį galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą. Norint naudotis RefWorks  reikia: užsiregistruoti (prisijungti prie RefWorks, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account). Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt. Daugiau informacijos ir kaip naudotis RefWorks rasite čia.

Vartotojams leidžiama:

1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo.

2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti ne daugiau kaip: – 2 straipsnius iš vieno elektroninio žurnalo numerio; – 20 % vienos elektroninės knygos.

​​Vartotojams draudžiama:

1. Naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje;

2. Kopijuoti, spausdinti, perkelti į kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą elektroninę knygą;

3. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių.

Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką.

Bibliotekos katalogas

http://ktu.library.lt

Kataloge galima rasti Bibliotekoje saugomus leidinius, užsisakyti ir skolintis į namus, pratęsti jų skolinimo terminą, rasti nuorodas į viso teksto dokumentus 24/7 iš bet kurios darbo vietos.

Virtuali biblioteka

http://ktu.lvb.lt

Tai paieškos sistema, leidžianti ieškoti Kauno technologijos universiteto bibliotekos ištekliuose, prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), kitų Lietuvos universitetų bibliotekų ištekliuose.

Studijų modulių literatūros paieška

http://ktu.library.lt/moduliai

Paiešką galima atlikti norint rasti tinkamiausią literatūrą studijų moduliams.

Paieška atliekama įvedus studijų modulio kodą, pagal kurį randama dėstytojų rekomenduojama literatūra.

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa

https://www.elaba.lt

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema (toliau – eLABa) – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys.

Daugiau informacijos apie eLABa rasite čia.

Institucinė talpykla KTU ePubl

http://epubl.ktu.edu

KTU ePubl – Kauno technologijos universiteto institucinė talpykla, kurioje kaupiamos Universiteto bendruomenės narių mokslo publikacijos, studijų literatūra ir kiti intelektinės veiklos rezultatai. Talpykla naudojama mokslo publikacijų ilgalaikiam saugojimui, paieškai ir sklaidai.

KTU ePubl kaupiamos ir saugojamos Universiteto bendruomenės narių mokslo publikacijos ir studijų literatūra:

 • monografijos, studijos ir kiti mokslo leidiniai;
 • vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti studijų leidiniai;
 • daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai;
 • mokslinių konferencijų, seminarų ar kitų renginių publikuoti pranešimai ir kt.

KTU ePubl sudaro dvi posistemės:

 • ETD (elektroninės tezės ir disertacijos) – studijų baigiamųjų projektų, daktaro disertacijų ir jų santraukų metaduomenys ir viso teksto dokumentai.
 • PDB (publikacijų duomenų bazė) – mokslinių publikacijų metaduomenys ir viso teksto dokumentai.
  Visos universiteto darbuotojų publikacijos registruojamos PDB posistemėje, jų pagrindu rengiamos mokslo publikacijų ataskaitos ir mokslinių publikacijų sąrašai darbuotojų atestacijoms ir konkursams, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursams, projektams.

Nuo 2016 m. visi studijų baigiamieji projektai tikrinami elektronine sutapties atpažinimo sistema ESAS.

KTU žurnalai

KTU leidžiamus žurnalus rasite čia.

Dauguma KTU mokslo žurnalų yra referuojami pasaulinio lygio publikacijų duomenų bazėse „Web of Science“ bei „Scopus“. Siekiant užtikrinti tyrimų sklaidą ir matomumą, žurnalai spausdinami atviroje prieigoje „Open Journal Systems“ sistemoje.

Vadovėlių vertinimo kopijos užsakymo atmintinė

Kas yra vadovėlių vertinimo kopija?

Prestižinės akademinės leidyklos dėstytojui suteikia galimybę nemokamai užsisakyti vadovėlį ar el. vadovėlio kopiją, kad dėstytojas galėtų susipažinti su leidinio turiniu, siūloma didaktine sistema ir įvertinti jo tinkamumą dėstomam studijų moduliui. Dėstytojas, naudodamas vadovėlį studijų modulio metu, įvertina, ar gali jį adaptuoti mokymo procesui, ir, kaip mokymosi priemonę, rekomenduoti dėstomo kurso studentams. Dažniausiai tokie leidiniai leidyklose yra pateikiami, kaip  tikrinimo / peržiūros kopija (angl. Inspection CopyExam Copy, Review Access) ar skaitmeninė vertinimo kopija (angl. Digital Evaluation Copy).

Kaip užsisakyti vertinimo kopiją?

Jeigu prie leidinio yra pateikta vertinimo kopijos nuoroda (Inspection Copy, Digital Evaluation Copy, Request Review Access, Exam Copy), dėstytojas gali jį gauti susipažinti ir įvertinti, ar tinka dėstomam studijų moduliui. Tokiu atveju, galima užsisakyti spausdintą arba elektroninę kopiją. Suteikiant prieigą prie elektroninės kopijos, leidinys įkeliamas į platformą VitalSource, Kortext ar atsiunčiamas pdf formatu. Elektroninė knyga paprastai aktyvuojama per 48 val.

Norėdamas užsisakyti vadovėlio kopiją, dėstytojas pasirenka nuorodą Request Inspection Copy arba Inspection Copy ir užpildo formą, kurioje turi pateikti:

 • informaciją apie leidinį (autorius, pavadinimas, ISBN numeris);
 • asmeninę informaciją (vardas, pavardė, el. paštas, leidinio pristatymo adresas);
 • informaciją apie instituciją ir dėstomą studijų modulį (aukštoji mokykla, fakultetas, dėstomas kursas, semestras, studentų skaičių).

Kontaktiniai duomenys reikalingi sukurti dėstytojo paskyrą / prieigą arba išsiųsti spausdintą leidinio kopiją. Siekiant pagreitinti aukštosios mokyklos identifikavimą, dažniausiai yra reikalaujama naudoti institucijos el. pašto adresą.

Leidyklos gali nurodyti naudojimosi sąlygas:

 • kiek galima užsisakyti peržiūros kopijų vienu metu arba kiek kopijų galima užsisakyti per metus (dažniausiai nuo 2 iki15 kopijų);
 • kopijos peržiūros laikotarpį (pvz., iki metų);
 • paprašyti parengti atsiliepimą apie vadovėlį;
 • papildomus išteklius dėstytojui, taip pat laisvą prieigą prie atskirų knygų studentams;
 • pasiūlyti nemokamą visų išteklių testavimą (10 – 14 dienų laikotarpiui);
 • paprašyti grąžinti leidinį, jeigu jis netinkamas dėstomo kurso adaptavimui;
 • paprašyti pirkti leidinį po testavimo;
 • leidinius gali atsiųsti dėstytojui nurodytu adresu (daugelis leidėjų pandemijos laikotarpiu pereina prie el. knygos siuntimo);
 • knygų siuntimo terminai ir sąlygos priklauso nuo konkrečios leidyklos politikos.


Leidyklų, leidžiančių užsakyti nemokamas vadovėlių vertinimo kopijas, sąrašas

 • Užpildyti užsakymo formą:

Routledge, Taylor & Francis, CRC Press (socialiniai, humanitariniai mokslai, inžinerija):
https://www.routledge.com/our-customers/instructors/textbooks/inspection-copies
SAGE Publishing (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/request-inspection-copies#icpolicy
Cengage (ekonomika, socialiniai mokslai, matematika, kompiuterija, inžinerija):
https://www.cengage.co.uk/order-inspection-copy/
Oxford university press (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://global.oup.com/ukhe/inspection-copies/?cc=lt&lang=en&
Cambridge university press (ekonomika, socialiniai mokslai):
https://www.cambridge.org/ws/academic/textbooks/inspection-copy-information
De Gruyter (architektūra, dizainas, medžiagų mokslas, fiziniai mokslai, inžinerija):
https://www.degruyter.com/page/inspection-copies
McGraw Hill (ekonomika, mokslas, inžinerija, humanitariniai, socialiniai mokslai): https://www.mheducation.co.uk/customer-service/contact-a-rep
Industrial Press (inžinerija, mašinų gamyba):
https://books.industrialpress.com/ipexamcopyrequest/
IGI Global (verslas, kompiuterija, socialiniai mokslai, inžinerija):
https://www.igi-global.com/course-adoption/
World Scientific (ekonomika, socialiniai, fiziniai mokslai, gamtos mokslai, kompiuterija):
Order Textbook Inspection Copies (worldscientific.com)
Edward Elgar (verslas, ekonomika, socialiniai mokslai, technologijos):
https://www.e-elgar.com/services/instructors/examination-copies/
Edinburgh university press (filosofija, teisė, politika):
https://edinburghuniversitypress.com/information/inspection-copies
Manchester university press (humanitariniai, socialiniai mokslai):
https://manchesteruniversitypress.co.uk/inspection-copies/
Pearson (ekonomika, socialiniai mokslai, fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.pearson.com/uk/forms/he/request-your-inspection-copy-2.html

 • Prieš užpildant užsakymo formą prašoma susikurti asmeninę paskyrą:

Springer (ekonomika, socialiniai, fiziniai, gamtos mokslai):
https://springer-einspections.eb20.com/
https://www.springer.com/gp/instructors#c18365410 (informacija dėstytojams)
Kogan Page (ekonomika, verslas, logistika):
https://www.koganpage.com/page/inspection-copies
Elsevier textbooks (gamtos mokslai, elektronika, inžinerija):
https://textbooks.elsevier.com/web/login.aspx
Emerald (ekonomika, socialiniai mokslai, aplinkosauga, gamyba, elektronika ir elektros inžinerija):
https://emeraldinsight-ereviews.eb20.com/

 • Siūloma užsisakyti vertinimo kopijas su papildomais ištekliais:

SAGE Publishing (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-digital-solutions
Cengage (ekonomika, socialiniai mokslai, matematika, kompiuterija, inžinerija):
https://www.cengage.co.uk/learning-solutions/
McGraw Hill (ekonomika, mokslas, inžinerija, humanitariniai, socialiniai mokslai): https://www.mheducation.co.uk/higher-education/learning-solutions
Pearson (ekonomika, socialiniai mokslai, fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.pearson.com/uk/educators/higher-education-educators/program/Robbins-Management-Global-Edition-15th-Edition/PGM2874651.html?tab=overview

 • Prašoma grąžinti vertinimo kopijas po testavimo:

Wiley (fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.wiley.com/en-us/evaluation-and-desk-copies
Laurence King (architektūra, dizainas):
https://www.laurenceking.com/student/inspection-copy-request/

Dėl išsamesnės informacijos, maloniai kviečiame kreiptis į Bibliotekos informacijos išteklių formavimo skyrių, vyriausioji bibliotekininkė Virginija Kvietinskienė, el. paštas virginija.kvietinskiene@ktu.lt, tel. 8-37-300656.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku