ktu.edu Virtualusis KTU turas
ktu.edu Virtualusis KTU turas

Duomenų bazės

Biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, kurios prieinamos visiems KTU bendruomenės nariams.
Šioje skiltyje rasite katalogą, virtualią biblioteką, studijų modulių literatūros paiešką, eLABa ir kt. 

 

Duomenų bazės

Duomenų bazės ir jų aprašymai abėcėlės tvarka

A


Academic Search Ultimate (EBSCO Publishing) – daugiatemė duomenų bazė, tiekianti prieigą prie išteklių astronomijos, antropologijos, biomedicinos, inžinerijos, sveikatos, teisės, matematikos, farmakologijos, moterų studijų, zoologijos ir kitomis temomis. Prieiga suteikiama prie viso teksto mokslinių žurnalų, ataskaitų, knygų, vaizdo įrašų ir pan. Prieiga nuo 2022-01-01.

AccessEngineering – technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau

ACM Digital Library – Temos: kompiuterių mokslai, informatika, informatikos inžinerija. Prieiga nuo 2022 01 01.

ACS (American Chemistry Society) Publication duomenų bazė teikia prieigą prie 62 pavadinimo recenzuojamų mokslinių žurnalų įvairiomis chemijos mokslų temomis.

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) – American Society of Health-System Pharmacists duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau kaip 1 450 medikamentų informacinių lapelių. Informacija anglų ir ispanų kalbomis.

AIP – American Institute of Physics – American Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Annual Reviews –  moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis.

American Physical Society (APS) – 16 recenzuotų žurnalų fizikos mokslų temomis. Prieiga nuo 2022-01-01.

Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing) – viso teksto periodiniai leidiniai ir el. knygos, skirtos įvairių sričių mokslininkams, dizaineriams, studentams. Taip pat bazėje galima rasti gausią „Picture Desk“ ir kitų teikiamų vaizdų kolekciją. Temos: architektūra, architektūros istorija, grafika, interjero ir kraštovaizdžio dizainas, konservavimas ir restauravimas, antikvariniai daiktai, archeologija, kostiumo dizainas, dekoratyvinis menas, tapyba, fotografija ir skulptūros.

B


Business Source Ultimate (EBSCO Publishing) – verslo duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių verslo žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos, įvairių ataskaitų, įmonių profilių ir kt. Temos: rinkodara, vadyba, finansai, ekonomika ir kt. Prieiga nuo 2022-01-01.

C


Cambridge Journals Online (archyvas) – Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.

Clarivate Analytics – bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė.

Communication & Mass Media Complete (EBSCO Publishing) – gausi socialinės komunikacijos ir žiniasklaidos bei kitų susijusių sričių žurnalų kolekcija. Joje yra daugiau kaip 600 žurnalų straipsnių rodyklės ir straipsnių santraukos, taip pat teminiu požiūriu atrinktas turinys iš dar 170 žurnalų ir daugiau kaip 400 mokslinių žurnalų, kurie pateikia prieigas prie viso teksto dokumentų. Temos: komunikacija, masinės informacijos priemonės, lingvistika, diskursas, retorika, sociolingvistika, komunikacijos teorija, kalba, logika, organizacinė komunikacija ir kitos glaudžiai susijusios mokslo sritys.

E


eBook Academic Collection (EBSCO Publishing) daugiatemė el. knygų duomenų bazė. Jos kolekciją sudaro daugiau nei 200 000 leidinių, tokių kaip Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen’s University Press, Harvard University Press, Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor & Francis, Sage Publications ir John Wiley & Sons. Temos: menas, verslas ir ekonomika, švietimas, kalbos menas ir disciplinos, literatūros kritika, medicina, scenos menas, filosofija, poezija, politikos mokslai, religija, socialiniai mokslai, technologijos ir inžinerija bei kitos mokslo sritys.

eBook Collection (EBSCO Publishing) – el. knygų duomenų bazė, kuria KTU bendruomenės nariai gali naudotis visomis el. knygomis iš eBook Academic Subscription Collection, EBSCO eBook Open Access Collection ir MasterFile Reference eBook Collection.
Nuorodos į vaizdo pamokas, pristatančias EBSCO e. knygas:

eBook Open Access (OA) Collection (EBSCO Publishing). Tai daugiadisciplininis el. knygų rinkinys, sukurtas bendradarbiaujant su universitetų spauda ir atvirosios prieigos leidėjais. Suteikta prieiga prie daugiau kaip 2 500 el. knygų įvairiomis temomis.

The Economist – el. žurnalas. Elektroninės versijos prieiga ribota. Prieiga suteikiama Centrinėje bibliotekoje.

Emerald Engineering eJournals Collection – technologijos mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga iki 2021-12-31.

Emerald Management eJournals Collection – socialinių mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas). Prieiga iki 2021-12-31.

Emerald Premier eJournals Collection – socialinių ir technologinių mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų leidinių sąrašas. Prieiga nuo 2022-01-01.

EndNote Online – bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

ERIC (EBSCO Publishing) – edukologijos bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center). 

Essential Science Indicators (Clarivate Analytics) – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris pateikia citavimo analizę pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing) – istorijos bibliografinė duomenų bazė.

G


GreenFILE (EBSCO Publishing) – bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinį klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.

H


Health Source – Consumer Edition (EBSCO Publishing) – visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos temas.

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing) – visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.

I


IEEE Xplore – elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m. Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.

IMF eLIBRARY – laisva prieiga prie Tarptautinio valiutos fondo bibliotekos (angl. IMF- International Monetary Fund) – archyvo, kuriame kaupiami ir saugomi  moksliniai tyrimai ir duomenys (publikacijos, ataskaitos, dokumentai). Temos: verslas, ekonomika, švietimas, teisė, medicina, gamtos, politikos, socialiniai, technologijos mokslai.

InCites – mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. InCites sudaro Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators duomenų bazės. Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. Tai galima padaryti iš Web of Science duomenų bazės (lango viršuje pasirinkite Sign In ir Register, užsiregistruokite ir susikurkite savo vartotojo vardą bei slaptažodį). Iš namų junkitės per VPN tinklą.

IOP science – Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

J


John Benjamins – Jonn Benjamin leidyklos el. knygos vertimų tema. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas.

Journal Citation Reports – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę.

Journal of Structural Engineering (American Society of Civil Engineering) – Amerikos statybos inžinerijos bendruomenės (American Society of Civil Engineering – ASCE) leidžiamas žurnalas. Temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt.

JSTOR – prieiga teikiama prie daugiau nei 600 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų.

K


KTU leidyklos “Technologija” el. knygos – KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis. Senoji platformos versija. Norint skaityti knygas, reikia prisijungti su KTU vieningu vardu ir slaptažodžiu. 

L


Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing) – Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.

LSD standartai. Biblioteka prenumeruoja Lietuvos standartizacijos departamento parengtus elektroninius standartus (originalius Lietuvos standartus, Europos standartus ir tarptautinius standartus perimtus kaip Lietuvos standartai).
Informacija apie el. standartus atnaujinama kas mėnesį. Standartai prieinami virtualioje bibliotekoje bei kataloge.

M


MasterFILE Premier (EBSCO Publishing) – visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.

MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCO Publishing) – daugiatemė duomenų bazė suteikianti prieigą prie el. knygų biografijos, istorijos, karjeros, maisto gamybos, literatūros, genealogijos, sveikatos, tėvystės, asmeninių finansų, politikos, architektūros, socialinės emocinės sveikatos, sporto, kelionių temomis.

MEDLINE (EBSCO Publishing) – bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.

Morgan And Claypool Sythesis Ebooks Collection 8 – prieiga prie 100 el. knygų automatikos, kompiuterių mokslo, komunikacijų, dirbtinio intelekto, duomenų valdymo ir kitomis temomis. El. knygų paieška galima IEEE Xplore duomenų bazėje. Knygų sąrašas.

N


Nature – prieiga prie 4 prenumeruojamų, aukštai vertinamų, savaitinių žurnalų fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami numeriai nuo 2016 metų). Žurnalų sąrašas.

Newspaper Source (EBSCO Publishing) – straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.

O


OECD iLibrary – ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis. (Šiuo metu duomenų bazė nėra prenumeruojama, prieiga suteikiama tik prie dalies išteklių).

OpenDissertations (EBSCO Publishing) – nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

Oxford Journals Collection –  prieiga prie 365 visateksčių žurnalų medicinos, gamtos mokslų, humanitarinių, socialinių mokslų, matematikos, fizinių mokslų ir teisės temomis. Prieiga nuo 2022-01-01.

P


Passport – verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus. Išsamiau apie Passport. Nuotoliniu būdu duomenų bazės prieiga teikiama prisijungus per VPN tinklą (informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia).

Pearson, Oxford University Press ir Wiley leidyklų el. vadovėliai. Vadovėlių sąrašas.
Norinčius naudotis šiais ištekliais bibliotekose, dėl prieigos prie el. aplinkos prašome kreiptis į KTU Centrinės arba fakultetų bibliotekų darbuotojas. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Rasa Dovidonytė, rasa.dovidonyte@ktu.lt.

ProQuest Ebook Central (anksčiau vadinosi Academic Complete) – daugiau negu 180 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.

R


Reaxyschemikams skirtas įrankis, padedantis tyrimams ir siūlantis eksperimentais patvirtintų bet ne skaičiavimais išvestų duomenų apie chemines reakcijas ir medžiagas paiešką su sintezės planavimo ir cheminiais šaltiniais. Prieiga nuo 2022-01-01.

RefWorks – bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą. Norint naudotis RefWorks programa reikia užsiregistruoti iš KTU esančių kompiuterių. Kaip naudotis šia programa nuolat organizuojami nuotoliniai mokymai. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt.

Regional Business News (EBSCO Publishing) – verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.

REHVA vadovai. Biblioteka įsigijo 8 REHVA (Europos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo asociacijų federacija) vadovus. REHVA – tai organizacija, atstovaujanti daugiau  kaip 120 000 projektuotojų, statybos paslaugų inžinierių, technikų ir ekspertų 27-iose Europos šalyse. Asociacija siekia pagerinti sveikatos, komforto ir energijos vartojimo efektyvumą visuose pastatuose ir bendruomenėse, palengvina keitimąsi žiniomis, remia ES politiką ir plėtrą nacionaliniu lygmeniu.
Pateikiamos nuorodos į visateksčius vadovus:

RSC Gold excluding Archive – prieiga prie Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt.

S


SAGE Business Cases – daugiau kaip 4 270 atvejo studijų, apimančių platų spektrą verslo sričių, pvz.: lyderystė, antreprenerystė, šeimos verslas ir kt. SAGE Business Cases tai originalios, recenzuotos atvejo studijos, studijas papildanti medžiaga dėstytojams ir studentams.
Dėstytojai gali prisijungti prie SAGE Business Cases mokymo medžiagos (angl. Teaching notes). 3 minučių trukmės vaizdo įraše rasite pagalbą, kaip prisijungti prie dėstytojams skirtos mokymo medžiagos. Taip pat informaciją, kaip gauti prieigą prie Teaching Notes rasite čia. Dėstytojai, norintys gauti prieigos prie Teaching notes kodą, kreipkitės į biblioteką el. paštu: alina.andriuskeviciene@ktu.lt.

SAGE Journals Online – SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

SAGE IMechE Journals – žurnalai ir konferencijų medžiaga apimanti visas mechanikos inžinerijos sritis. Žurnalų sąrašas. Prieiga nuo 2022-01-01.

SAGE Research Methods – knygos, straipsniai, vaizdo įrašai socialinių mokslų metodų temomis. Tinklapyje pateikiama informacija apie įvairius metodus.  Methods Maps įrankis leidžia vartotojams menkai susipažinusiems su mokslinių tyrimų metodais pasirinkti geriausiai vykdomam tyrimui tinkantį  metodą. Prieiga nuo 2022-01-01.

Science (archyvas) – įvairių mokslo sričių viso teksto straipsnių archyvas. Pagrindiniame tinklapio puslapyje pasirinkite skiltį  Archive, prieiga suteikiama prie žurnalų publikuotų 1880-1996 metais.

ScienceDirect Journals – daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar.
KTU bendruomenės nariai gali jungtis iš namų prie ScienceDirect nauju nuotoliniu būdu – patvirtinant Universiteto el. pašto adresą. Plačiau.

ScienceDirect E-Books – įvairių mokslo sričių Elsevier leidyklos el. knygos. KTU bendruomenės nariai gali jungtis iš namų prie ScienceDirect nauju nuotoliniu būdu – patvirtinant Universiteto el. pašto adresą. Plačiau.

SciFinder-n – chemijos mokslo duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie medžiagas, įskaitant jų chemines struktūras, cheminius pavadinimus, savybes, komercinį prieinamumą ir reglamentavimą, chemines reakcijas, patentus (PatentPak), t. p. prieinama mokslinių metodų duomenų bazė (MethodsNow), retrosintezės planavimo funkcija SciFinder-n Synthesis Planning ir kt. Plačiau.
Veikia ir senoji SciFinder versija. Tiek prie SciFinder, tiek prie SciFinder-n galioja tie patys prisijungimo duomenys. Nauji vartotojai jungiasi šiuo adresu iš KTU kompiuterių tinklo ir turi susikurti paskyrą vadovaujantis instrukcija.
Informuojame, kad iki šių metų pabaigos CAS (American Chemical Society) planuoja uždaryti prieigą prie senosios SciFinder versijos. KTU bendruomenės nariai vis dar labai aktyviai naudojasi senąja SciFinder versija, todėl skatiname išbandyti naująją SciFinder-n versiją, kurioje rasite:

 • daugiau duomenų, pvz. biologijos ir žemės ūkio mokslai apima daugiau nei 500+ milijonų biosekų ir turi patentų analizei skirtą įrankį Bioscape;
 • naują Advanced Reference search funkciją (iki 50 paieškos laukų);
 • Chemscape – patentų analizę pagal struktūrų paiešką;
 • atnaujiną Retrosynthesis funkciją, leidžiančią sukurti preliminarias naujų medžiagų reakcijų sekas.

Naudingos nuorodos:

Scopus – bibliografinė duomenų bazė, skirta mokslo produkcijos kaupimui ir analizei, pateikianti globalią visų mokslo sričių tyrimų apžvalgą bei leidžianti analizuoti ir vizualizuoti mokslinės produkcijos kokybę ir poveikį.

SPIE Digital Library – prieiga prie el. knygų, žurnalų, konferencijų pranešimų astronomijos, fotonikos, biomedicininės optikos bei medicininio atvaizdavimo, komunikacijos ir informacinių technologijų, gynybos bei saugumo, elektroninio atvaizdavimo ir signalų apdorojimo, energetikos, lazerių, šviesos šaltinių bei apšvietimo, litografijos bei mikroelektronikos, metrologijos, nanotechnologijų, optikos, nuotolinio stebėjimo, sensorių temomis.

Springer LINK E-Books – prieiga prie Business & Management, Economics & Finance, Chemistry & Materials Science, Computer Science, Engineering knygų kolekcijų, išleistų 2016-2019 metais. Nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais (el. knygų sąrašas), kurias galima rasti ir bibliotekos kataloge.

Springer LINK Journals – Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo – žurnalų sąrašas.

T


Target: International Journal of Translation Studies – el. žurnalas.

Taylor & Francis – Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

Taylor & Francis eBooks – 114 Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis.Knygų sąrašas. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei Kataloge.

Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) – edukologijos bibliografinė duomenų bazė.

V


VILNIUS TECH el. knygos – prieiga prie 150 VILNIUS TECH išleistų įvairių mokslų sričių el. knygų. Prenumeruojamų knygų sąrašas. Taip pat šios el. knygos prieinamos ir per bibliotekos katalogą.

W


Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) – bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Web of Science Core Collection sudaro šios duomenų bazės: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®.

Wiley Online Library – prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Žurnalų sąrašas. Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.

Wiley Online eBooks – prieiga prie 126 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge. Knygų sąrašas.

World fertilizer magazine – el. žurnalas. Elektroninės versijos prieiga ribota. Prieiga suteikiama Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje.

Z


Zentralblatt MATH – bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.

Leidėjų nemokamai atverti ištekliai COVID-19 laikotarpiu

Leidėjai pasaulinės koronaviruso COVID-19 pandemijos metu laikinai atveria elektroninius informacijos išteklius ir nuotolinio mokymo galimybes. Čia rasite su koronaviruso COVID-19 tyrimais susijusią informaciją įvairiose mokslo srityse, taip pat ir kitų temų informacijos išteklių.

Dėmesio! Kai kurie ištekliai gali būti uždaryti dėl per didelio prisijungimų ar atsisiuntimų skaičiaus.

CORD-19 explorer – nemokama prieiga prie daugiau nei 29 000 straipsnių apie koronaviruso šeimos grupei priklausančius virusus.

Emerald Publishing – prieiga prie mokslinių straipsnių apie COVID−19, epidemijų ir pandemijų valdymą.

LitCovid – viena didžiausių atvirosios prieigos talpyklų PubMed pateikia virš 1 700 mokslinių straipsnių ir duomenų rinkinių apie COVID-19 virusą.

IOP Publishing – teikia nemokamą prieigą prie koronavirusą tyrinėjančių straipsnių, skirtų tyrėjams, medikams, politikams ir visiems asmenims, kurie dirba visuomenės sveikatos srityje ir susiduria su COVID 19 viruso keliamais iššūkiais visuomenei.

Oxford University Press – atveria el. išteklius susijusius su COVID-19 virusu, kurie skirti tyrėjams, medikams, politikams ir visiems kurie susiduria su šia pasauline sveikatos krize.

Royal Society Publishing – leidykla teikia prieigą prie mokslinių straipsnių ir duomenų susijusių su COVID-19 pandemija.

SAGE (Coronavirus (COVID-19) Research) leidykla teikia prieigą prie naujausių mokslinių medicininių tyrimų apie COVID-19 bei socialinių ir bihevioristinių tyrimų, tyrinėjančių viruso sukeltas pasekmes ir įtaką visuomenei.


Šiuo metu laikinai prieinamų duomenų bazių nėra.


Informacijos tvarkymo įrankiai

EndNote Online – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. KTU bendruomenės nariai turi prieigą tik prie EndNote Online, nes prenumeruoja Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų basę. Jungiantis pirmą kartą, reikalinga registracija. Daugiau informacijos ir kaip naudotis EndNote rasite čia.

Mendeley – laisvos prieigos įrankis. Juo galima naudotis  nemokamai tol, kol neviršija 2 GB duomenų saugojimo vietos limito. Įrankis turi kompiuteryje diegiamą versiją, taip pat veikia kaip tinklinė versija internete, todėl programą galima naudoti bet kuriame kompiuteryje. Daugiau informacijos apie Mendeley ir kaip juo naudotis rasite čia.

RefWorks – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. Naudojant jį galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius. Rašant rašto darbą MS Word programa RefWorks įrankių pagalba įsiterpia nuorodas į šaltinius tekste bei automatiškai parengiamas literatūros sąrašą. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt. Daugiau informacijos ir kaip naudotis RefWorks rasite čia.

Biblioteka nuolat organizuoja nuotolinius mokymus kaip naudotis šiais įrankiais, jų grafikus rasite čia.

Vartotojams leidžiama:

 1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo.
 2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Viršijus leidėjo nustatytą atsisiųstų išteklių kiekį, prieiga pagal vartotojo IP adresą bus blokuojama.

​​Vartotojams draudžiama:

 1. Naudoti specializuotą / specialią programinę įrangą (įrankius) automatizuotam informacijos atsisiuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje.
 2. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių

Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką.

Bibliotekos katalogas

http://ktu.library.lt

Kataloge galima rasti Bibliotekoje saugomus leidinius, užsisakyti ir skolintis į namus, pratęsti jų skolinimo terminą, rasti nuorodas į viso teksto dokumentus 24/7 iš bet kurios darbo vietos.

Virtuali biblioteka

http://ktu.lvb.lt

Tai paieškos sistema, leidžianti ieškoti Kauno technologijos universiteto bibliotekos ištekliuose, prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), kitų Lietuvos universitetų bibliotekų ištekliuose.

Studijų modulių literatūros paieška

http://ktu.library.lt/moduliai

Paiešką galima atlikti norint rasti tinkamiausią literatūrą studijų moduliams.

Paieška atliekama įvedus studijų modulio kodą, pagal kurį randama dėstytojų rekomenduojama literatūra.

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa

https://www.elaba.lt

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema (toliau – eLABa) – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys.

Daugiau informacijos apie eLABa rasite čia.

Institucinė talpykla KTU ePubl

http://epubl.ktu.edu

KTU ePubl – Kauno technologijos universiteto institucinė talpykla, kurioje kaupiamos Universiteto bendruomenės narių mokslo publikacijos, studijų literatūra ir kiti intelektinės veiklos rezultatai. Talpykla naudojama mokslo publikacijų ilgalaikiam saugojimui, paieškai ir sklaidai.

KTU ePubl kaupiamos ir saugojamos Universiteto bendruomenės narių mokslo publikacijos ir studijų literatūra:

 • monografijos, studijos ir kiti mokslo leidiniai;
 • vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti studijų leidiniai;
 • daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai;
 • mokslinių konferencijų, seminarų ar kitų renginių publikuoti pranešimai ir kt.

KTU ePubl sudaro dvi posistemės:

 • ETD (elektroninės tezės ir disertacijos) – studijų baigiamųjų projektų, daktaro disertacijų ir jų santraukų metaduomenys ir viso teksto dokumentai.
 • PDB (publikacijų duomenų bazė) – mokslinių publikacijų metaduomenys ir viso teksto dokumentai.
  Visos universiteto darbuotojų publikacijos registruojamos PDB posistemėje, jų pagrindu rengiamos mokslo publikacijų ataskaitos ir mokslinių publikacijų sąrašai darbuotojų atestacijoms ir konkursams, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursams, projektams.

Nuo 2016 m. visi studijų baigiamieji projektai tikrinami elektronine sutapties atpažinimo sistema ESAS.

Vadovėlių vertinimo kopijos užsakymo atmintinė

Kas yra vadovėlių vertinimo kopija?

Prestižinės akademinės leidyklos dėstytojui suteikia galimybę nemokamai užsisakyti vadovėlį ar el. vadovėlio kopiją, kad dėstytojas galėtų susipažinti su leidinio turiniu, siūloma didaktine sistema ir įvertinti jo tinkamumą dėstomam studijų moduliui. Dėstytojas, naudodamas vadovėlį studijų modulio metu, įvertina, ar gali jį adaptuoti mokymo procesui, ir, kaip mokymosi priemonę, rekomenduoti dėstomo kurso studentams. Dažniausiai tokie leidiniai leidyklose yra pateikiami, kaip  tikrinimo / peržiūros kopija (angl. Inspection CopyExam Copy, Review Access) ar skaitmeninė vertinimo kopija (angl. Digital Evaluation Copy).

Kaip užsisakyti vertinimo kopiją?

Jeigu prie leidinio yra pateikta vertinimo kopijos nuoroda (Inspection Copy, Digital Evaluation Copy, Request Review Access, Exam Copy), dėstytojas gali jį gauti susipažinti ir įvertinti, ar tinka dėstomam studijų moduliui. Tokiu atveju, galima užsisakyti spausdintą arba elektroninę kopiją. Suteikiant prieigą prie elektroninės kopijos, leidinys įkeliamas į platformą VitalSource, Kortext ar atsiunčiamas pdf formatu. Elektroninė knyga paprastai aktyvuojama per 48 val.

Norėdamas užsisakyti vadovėlio kopiją, dėstytojas pasirenka nuorodą Request Inspection Copy arba Inspection Copy ir užpildo formą, kurioje turi pateikti:

 • informaciją apie leidinį (autorius, pavadinimas, ISBN numeris);
 • asmeninę informaciją (vardas, pavardė, el. paštas, leidinio pristatymo adresas);
 • informaciją apie instituciją ir dėstomą studijų modulį (aukštoji mokykla, fakultetas, dėstomas kursas, semestras, studentų skaičių).

Kontaktiniai duomenys reikalingi sukurti dėstytojo paskyrą / prieigą arba išsiųsti spausdintą leidinio kopiją. Siekiant pagreitinti aukštosios mokyklos identifikavimą, dažniausiai yra reikalaujama naudoti institucijos el. pašto adresą.

Leidyklos gali nurodyti naudojimosi sąlygas:

 • kiek galima užsisakyti peržiūros kopijų vienu metu arba kiek kopijų galima užsisakyti per metus (dažniausiai nuo 2 iki15 kopijų);
 • kopijos peržiūros laikotarpį (pvz., iki metų);
 • paprašyti parengti atsiliepimą apie vadovėlį;
 • papildomus išteklius dėstytojui, taip pat laisvą prieigą prie atskirų knygų studentams;
 • pasiūlyti nemokamą visų išteklių testavimą (10 – 14 dienų laikotarpiui);
 • paprašyti grąžinti leidinį, jeigu jis netinkamas dėstomo kurso adaptavimui;
 • paprašyti pirkti leidinį po testavimo;
 • leidinius gali atsiųsti dėstytojui nurodytu adresu (daugelis leidėjų pandemijos laikotarpiu pereina prie el. knygos siuntimo);
 • knygų siuntimo terminai ir sąlygos priklauso nuo konkrečios leidyklos politikos.


Leidyklų, leidžiančių užsakyti nemokamas vadovėlių vertinimo kopijas, sąrašas

 • Užpildyti užsakymo formą:

Routledge, Taylor & Francis, CRC Press (socialiniai, humanitariniai mokslai, inžinerija):
https://www.routledge.com/our-customers/instructors/textbooks/inspection-copies
SAGE Publishing (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/request-inspection-copies#icpolicy
Cengage (ekonomika, socialiniai mokslai, matematika, kompiuterija, inžinerija):
https://www.cengage.co.uk/order-inspection-copy/
Oxford university press (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://global.oup.com/ukhe/inspection-copies/?cc=lt&lang=en&
Cambridge university press (ekonomika, socialiniai mokslai):
https://www.cambridge.org/ws/academic/textbooks/inspection-copy-information
De Gruyter (architektūra, dizainas, medžiagų mokslas, fiziniai mokslai, inžinerija):
https://www.degruyter.com/page/inspection-copies
McGraw Hill (ekonomika, mokslas, inžinerija, humanitariniai, socialiniai mokslai): https://www.mheducation.co.uk/customer-service/contact-a-rep
Industrial Press (inžinerija, mašinų gamyba):
https://books.industrialpress.com/ipexamcopyrequest/
IGI Global (verslas, kompiuterija, socialiniai mokslai, inžinerija):
https://www.igi-global.com/course-adoption/
World Scientific (ekonomika, socialiniai, fiziniai mokslai, gamtos mokslai, kompiuterija):
Order Textbook Inspection Copies (worldscientific.com)
Edward Elgar (verslas, ekonomika, socialiniai mokslai, technologijos):
https://www.e-elgar.com/services/instructors/examination-copies/
Edinburgh university press (filosofija, teisė, politika):
https://edinburghuniversitypress.com/information/inspection-copies
Manchester university press (humanitariniai, socialiniai mokslai):
https://manchesteruniversitypress.co.uk/inspection-copies/
Pearson (ekonomika, socialiniai mokslai, fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.pearson.com/uk/forms/he/request-your-inspection-copy-2.html

 • Prieš užpildant užsakymo formą prašoma susikurti asmeninę paskyrą:

Springer (ekonomika, socialiniai, fiziniai, gamtos mokslai):
https://springer-einspections.eb20.com/
https://www.springer.com/gp/instructors#c18365410 (informacija dėstytojams)
Kogan Page (ekonomika, verslas, logistika):
https://www.koganpage.com/page/inspection-copies
Elsevier textbooks (gamtos mokslai, elektronika, inžinerija):
https://textbooks.elsevier.com/web/login.aspx
Emerald (ekonomika, socialiniai mokslai, aplinkosauga, gamyba, elektronika ir elektros inžinerija):
https://emeraldinsight-ereviews.eb20.com/

 • Siūloma užsisakyti vertinimo kopijas su papildomais ištekliais:

SAGE Publishing (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-digital-solutions
Cengage (ekonomika, socialiniai mokslai, matematika, kompiuterija, inžinerija):
https://www.cengage.co.uk/learning-solutions/
McGraw Hill (ekonomika, mokslas, inžinerija, humanitariniai, socialiniai mokslai): https://www.mheducation.co.uk/higher-education/learning-solutions
Pearson (ekonomika, socialiniai mokslai, fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.pearson.com/uk/educators/higher-education-educators/program/Robbins-Management-Global-Edition-15th-Edition/PGM2874651.html?tab=overview

 • Prašoma grąžinti vertinimo kopijas po testavimo:

Wiley (fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.wiley.com/en-us/evaluation-and-desk-copies
Laurence King (architektūra, dizainas):
https://www.laurenceking.com/student/inspection-copy-request/