Ištekliai

Biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, kurios prieinamos visiems KTU bendruomenės nariams. Šioje skiltyje rasite katalogą, virtualią biblioteką, studijų modulių literatūros paiešką, eLABa ir kt. 

Apie prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių iš namų rasite čia.

Duomenų bazės ir jų aprašymai abėcėlės tvarka

A


Academic Search Ultimate (EBSCO) – daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami ištekliai iš astronomijos, antropologijos, biomedicinos, inžinerijos, sveikatos, teisės,  raštingumo, matematikos, farmakologijos, moterų studijų, zoologijos ir kt. Prieiga prie viso teksto mokslinių žurnalų, ataskaitų, knygų, vaizdo įrašų ir pan.

AccessEngineering – technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau

ACM Digital Library – mokslinių tyrimų duomenų bazė, kurioje pateikiami viso teksto moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, techniniai žurnalai, knygos. Temos: kompiuterių mokslai, informatika, informatikos inžinerija, dirbtinis intelektas ir kt.

ACS (American Chemistry Society) Publication – chemijos mokslų duomenų bazė, kurioje yra 63 recenzuojami moksliniai žurnalai. Žurnalų sąrašas

AIP – American Institute of PhysicsAmerican Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Annual Reviews – moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis. Prieiga prie žurnalų, išleistų nuo 1996 m. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Annual Reviews Sciences Electronic Back Volume Collection archyvo žurnalų sąrašas.

APS – American Physical Society – fizikos mokslo srities žurnalai, leidžiami Amerikos fizikos instituto. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Art & Architecture Complete (EBSCO) – viso teksto periodiniai leidiniai ir el. knygos, skirtos įvairių sričių mokslininkams, dizaineriams, studentams. Taip pat bazėje galima rasti gausią „Picture Desk“ ir kitų vaizdų kolekciją. Temos: architektūra, architektūros istorija, grafika, interjero ir kraštovaizdžio dizainas, konservavimas ir restauravimas, antikvariniai daiktai, archeologija, kostiumo dizainas, dekoratyvinis menas, tapyba, fotografija ir skulptūros.

B


Business Source Ultimate (EBSCO) – verslo duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos, įvairių ataskaitų, įmonių profilių ir kt. Temos: rinkodara, vadyba, finansai, ekonomika ir kt. 

C


Cambridge Journals Online (archyvas) – Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis, apimantys humanitarinių, socialinių, gamtos, technologijos ir medicinos mokslų sritis. Cambridge Journals Online archyvo STM (Science Technical Medical) paketo žurnalų sąrašas, HSS (Humanities and Social Sciences) paketo žurnalų sąrašas.

Clarivate Analytics (Web of Science) – bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė.

Communication & Mass Media Complete (EBSCO) – duomenų bazėje yra gausi socialinės komunikacijos ir žiniasklaidos bei kitų susijusių sričių žurnalų kolekcija. Joje yra daugiau kaip 600 žurnalų straipsnių rodyklės ir straipsnių santraukos, taip pat teminiu požiūriu atrinktas turinys iš dar 170 žurnalų ir daugiau kaip 400 mokslinių žurnalų, kurie pateikia prieigas prie viso teksto dokumentų. Temos: komunikacija, masinės informacijos priemonės, lingvistika, diskursas, retorika, sociolingvistika, komunikacijos teorija, kalba, logika, organizacinė komunikacija ir kitos glaudžiai susijusios mokslo sritys.

E


eBook Academic Collection (EBSCO) daugiatemė el. knygų duomenų bazė. Jos kolekciją sudaro daugiau nei 200 000 leidinių, tokių kaip Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen’s University Press, Harvard University Press, Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor & Francis, Sage Publications ir John Wiley & Sons. Temos: menas, verslas ir ekonomika, švietimas, kalbos menas ir disciplinos, literatūros kritika, medicina, scenos menas, filosofija, poezija, politikos mokslai, religija, socialiniai mokslai, technologijos ir inžinerija bei kitos mokslo sritys.

eBook Collection (EBSCO) – el. knygų duomenų bazė, kuria KTU bendruomenės nariai gali naudotis visomis el. knygomis iš eBook Academic Subscription Collection, EBSCO eBook Open Access Collection ir MasterFile Reference eBook Collection.
Nuorodos į vaizdo pamokas, pristatančias EBSCO e. knygas:

eBook Open Access (OA) Collection (EBSCO) – daugiadisciplininis el. knygų rinkinys, sukurtas bendradarbiaujant su universitetų spauda ir atvirosios prieigos leidėjais. Suteikta prieiga prie daugiau kaip 2 500 el. knygų įvairiomis temomis.

The Economist – el. žurnalas apie pasaulio politinius, ekonominius įvykius ir naujienas. Elektroninės versijos prieiga ribota. Prieiga suteikiama Socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekoje.

Emerald Premier eJournals Collection – socialinių ir technologinių mokslų visateksčiai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Emerald Backfiles archyvo žurnalų sąrašas.

EndNote Online – bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Norint ja naudotis reikia susikurti savo paskyrą. 

ERIC (Educational Resource Information Center, EBSCO) – edukologijos bibliografinė duomenų bazė. 

Essential Science Indicators (Clarivate Analytics) – analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris pateikia citavimo analizę pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO) – istorijos bibliografinė duomenų bazė.

G


GreenFILE (EBSCO) – bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinį klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.

H


Health Source – Consumer Edition (EBSCO) – visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos, bendrosios sveikatos temas.

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) – visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.

I


IEEE Xplore – elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m. Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.

IMF eLIBRARY – laisva prieiga prie Tarptautinio valiutos fondo bibliotekos (angl. IMF- International Monetary Fund) – archyvo, kuriame kaupiami ir saugomi  moksliniai tyrimai ir duomenys (publikacijos, ataskaitos, dokumentai). Temos: verslas, ekonomika, švietimas, teisė, medicina, gamtos, politikos, socialiniai, technologijos mokslai.

InCites Benchmarking and Analytics (Clarivate Analytics) – mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. 

IOP scienceInstitute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. IOP Publishing Archive Collection 1874–1999 archyvo žurnalų sąrašas.

J


John Benjamins – Jonn Benjamin leidyklos el. knygos vertimų tema. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas.

Journal Citation Reports (Clarivate Analytics) – analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę.

Journal of English-Medium instruction el. žurnalas, apimantis taikomosios lingvistikos ir aukštojo mokslo pedagogikos bei didaktikos šakas. Suteikia platų supratimą apie anglų kalbos mokymą, kartu atskirdamas jį nuo kitų pedagoginių metodų. 

Journal of Structural Engineering (American Society of Civil Engineering – ASCE) – Amerikos statybos inžinerijos bendruomenės leidžiamas žurnalas. Temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt.

JSTOR – duomenų bazė pateikia daugiau nei 600 akademinių žurnalų iš įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų (ekonomika, istorija, politika, sociologija, archeologija, geografija, menai, muzika ir kt.). 

K


KTU leidyklos “Technologija” el. knygos – KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis. Norint skaityti knygas, reikia prisijungti su KTU vieningu vardu ir slaptažodžiu. Senoji platformos versija.
Vaizdo medžiaga apie el. knygų paiešką.

L


Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO) – bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.

LSD standartaiStandartai prieinami virtualioje bibliotekoje ir kataloge. Biblioteka prenumeruoja Lietuvos standartizacijos departamento parengtus elektroninius standartus (originalius Lietuvos standartus, Europos standartus ir tarptautinius standartus perimtus kaip Lietuvos standartai). Informacija apie el. standartus atnaujinama kas mėnesį.

M


MasterFILE Premier (EBSCO) – visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.

MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCO) – daugiatemė duomenų bazė suteikianti prieigą prie el. knygų biografijos, istorijos, karjeros, maisto gamybos, literatūros, genealogijos, sveikatos, tėvystės, asmeninių finansų, politikos, architektūros, socialinės emocinės sveikatos, sporto, kelionių temomis.

MEDLINE (EBSCO) – bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.

Morgan And Claypool Sythesis Ebooks Collection 8 – prieiga prie el. knygų automatikos, kompiuterių mokslo, komunikacijų, dirbtinio intelekto, duomenų valdymo ir kitomis temomis. El. knygų paieška galima IEEE Xplore duomenų bazėje. Knygų sąrašas.

N


Nature – prieiga prie 5 prenumeruojamų, aukštai vertinamų, savaitinių žurnalų fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami numeriai nuo 2016 metų). Žurnalų sąrašas.

Newspaper Source (EBSCO) – straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.

O


OECD iLibrary – ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis.

OpenDissertations (EBSCO) – nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

Oxford Journals Collection –  prieiga suteikiama prie visateksčių žurnalų medicinos, gamtos mokslų, humanitarinių, socialinių mokslų, matematikos, fizinių mokslų ir teisės temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

P


Passport – verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus. Išsamiau apie Passport.

Pearson, Oxford University Press ir Wiley leidyklų el. vadovėliai.
Norinčius naudotis šiais ištekliais bibliotekose, dėl prieigos prie el. aplinkos prašome kreiptis į bibliotekos darbuotojas. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Alina Andriuškevičienė, el. pašas: alina.andriuskeviciene@ktu.lt.

ProQuest Ebook Central (anksčiau vadinosi Academic Complete) – daugiau negu 180 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių el. knygų.

R


Reaxys unikali chemijos duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie cheminius junginius ir su jais susijusias fizikines ir chemines savybes, reakcijas ir sintezes, komercinį prieinamumą, naudojimą ir ekstrakcijas iš natūralių produktų, taip pat įvairūs bibliografiniai duomenys, rodomi per funkcinę sąsają. 

Išskirtiniai duomenų bazės bruožai:

 • Didžiausia literatūros apimtis chemijos ir susijusių mokslų srityje, kurioje 16 000 mokslinių žurnalų.
 • Didelė patentų aprėptis – 105 patentų biurai, 170 patentų klasių.
 • Didžiulis kiekis išgautų eksperimentinių cheminių medžiagų fizikinių ir cheminių savybių.
 • Didžiausia pasaulyje cheminių medžiagų biologinio aktyvumo duomenų bazė.
 • Pirmaujanti retrosintetinė sistema su galimybe numatyti dar nematytas reakcijas, pagrįsta dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi sistema, sukurta bendradarbiaujant su OpenAI.
 • Galima rinktis iš dviejų struktūros redaktorių: MarvinJS ir ChemDrawJS.
 • Komerciniai pradinių medžiagų tiekėjai – Reaxys Commercial Substances teikia naujausią informaciją apie komercinių medžiagų prieinamumą ir kainas – duomenys iš daugiau nei 400 tiekėjų. 

RefWorks – bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; programos pagalba galima įterpti cituojamų šaltinių nuorodas tekste ir automatiškai parengti pasirinkto formato cituotų šaltinių literatūros sąrašą. Norint naudotis RefWorks programa reikia užsiregistruoti iš KTU esančių kompiuterių. Kaip naudotis šia programa nuolat organizuojami nuotoliniai mokymai. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt.

Regional Business News (EBSCO) – verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.

REHVA vadovai (Europos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo asociacijų federacija). REHVA – tai organizacija, atstovaujanti daugiau  kaip 120 000 projektuotojų, statybos paslaugų inžinierių, technikų ir ekspertų 27-iose Europos šalyse. Asociacija siekia pagerinti sveikatos, komforto ir energijos vartojimo efektyvumą visuose pastatuose ir bendruomenėse, palengvina keitimąsi žiniomis, remia ES politiką ir plėtrą nacionaliniu lygmeniu. Biblioteka yra įsigijusi šiuos REHVA vadovus:

 • Chilled beam application guidebook,
 • Indoor climate and productivity in offices,
 • Computational fluid dynamics in ventilation design,
 • Solar shading,
 • Mixing ventilation,
 • Displacement ventilation,
 • Fire safety in buildings,
 • Energy efficiency in historic buildings,
 • Active and Passive Beam Application Design Guide,
 • Introduction to Building Automation, Controls and Technical Building Management,
 • HVAC Commissioning Process,
 • Energy Efficient Renovation of Existing Buildings for HVAC Professionals.

Dėl prieigos prie vadovų prašome kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

RSC Gold excluding Archive – prieiga prie Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

S


SAGE Journals Online – SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

SAGE IMechE Journals – žurnalai ir konferencijų medžiaga apimanti visas mechanikos inžinerijos sritis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

SAGE Research Methods – knygos, straipsniai, vaizdo įrašai socialinių mokslų metodų temomis. Tinklapyje pateikiama informacija apie įvairius metodus.  Methods Maps įrankis leidžia vartotojams menkai susipažinusiems su mokslinių tyrimų metodais, pasirinkti geriausiai vykdomam tyrimui tinkantį metodą. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas.

Science (archyvas) – įvairių mokslo sričių viso teksto straipsnių archyvas. Pagrindiniame tinklapio puslapyje pasirinkite skiltį  Archive, prieiga suteikiama prie žurnalų publikuotų 1880-1996 metais.

ScienceDirect Journals – daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar. KTU bendruomenės nariai gali jungtis iš namų prie ScienceDirect nauju nuotoliniu būdu – patvirtinant Universiteto el. pašto adresą. Plačiau.

ScienceDirect E-Books – įvairių mokslo sričių Elsevier leidyklos el. knygos. KTU bendruomenės nariai gali jungtis iš namų prie ScienceDirect nauju nuotoliniu būdu – patvirtinant Universiteto el. pašto adresą. Plačiau. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas.

SciFinder-n – chemijos mokslo duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie medžiagas, įskaitant jų chemines struktūras, cheminius pavadinimus, savybes, komercinį prieinamumą ir reglamentavimą, chemines reakcijas, patentus (PatentPak), t. p. prieinama mokslinių metodų duomenų bazė (MethodsNow), retrosintezės planavimo funkcija SciFinder-n Synthesis Planning ir kt. Plačiau. Nauji vartotojai jungiasi šiuo adresu iš KTU kompiuterių tinklo ir turi susikurti paskyrą vadovaujantis instrukcija.

Naudingos nuorodos:

Scopus – bibliografinė duomenų bazė, skirta mokslo produkcijos kaupimui ir analizei, pateikianti globalią visų mokslo sričių tyrimų apžvalgą bei leidžianti analizuoti ir vizualizuoti mokslinės produkcijos kokybę ir poveikį.

SPIE Digital Library – prieiga prie visateksčių žurnalų, astronomijos, fotonikos, biomedicininės optikos bei medicininio atvaizdavimo, komunikacijos ir informacinių technologijų, gynybos bei saugumo, elektroninio atvaizdavimo ir signalų apdorojimo, energetikos, lazerių, šviesos šaltinių bei apšvietimo, litografijos bei mikroelektronikos, metrologijos, nanotechnologijų, optikos, nuotolinio stebėjimo, sensorių temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Springer LINK E-Books – prieiga prie Business & Management, Economics & Finance, Chemistry & Materials Science, Computer Science, Engineering knygų kolekcijų, išleistų 2016-2019 metais. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas. Nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais. Šios knygos yra prieinamos ir bibliotekos kataloge.

Springer LINK Journals – Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Springer LINK archyvo – žurnalų sąrašas.

T


Target: International Journal of Translation Studiesel. žurnalas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama vertimo teorijos, istorijos, kultūros ir sociologijos tyrimams ir kt.

Taylor & FrancisTaylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Taylor & Francis eBooks – Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas. Knygų paieška galima ir KTU virtualioje bibliotekoje bei kataloge.

Teacher Reference Center (EBSCO) – edukologijos bibliografinė duomenų bazė.

V


VILNIUS TECH el. knygos – prieiga prie 150 VILNIUS TECH išleistų įvairių mokslų sričių el. knygų. Šios el. knygos yra prieinamos ir per bibliotekos katalogą. Prenumeruojamų knygų sąrašas.


Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) – bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Web of Science Core Collection sudaro šios duomenų bazės: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®.

Wiley Online eBooks – prieiga prie el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge. Prenumeruojamų knygų sąrašas.

Wiley Online Library – prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.

World fertilizer magazine – el. žurnalas. Elektroninės versijos prieiga ribota. Prieiga suteikiama Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje.

Z


Zentralblatt MATH – teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė, kurioje suteikiama prieiga prie bibliografinių duomenų, apžvalgų ir santraukų iš visų grynosios matematikos sričių, taip pat taikomųjų programų: gamtos mokslų, informatikos, ekonomikos, inžinerijos. Duomenų bazėje yra apie 3 mln. tiesioginių nuorodų į indeksuotų leidinių el. versijas, leidėjų svetaines, el. bibliotekas ir saugyklas, kuriose yra atvira prieiga prie tekstų.

Laisvos prieigos, nemokami ištekliai

Nauja! XX a. Lietuvos architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis 1893 – 1993 AUDIOMEMUARAI 5 knygos:

LitCovid – viena didžiausių atvirosios prieigos talpyklų PubMed pateikia virš 1 700 mokslinių straipsnių ir duomenų rinkinių apie COVID-19 virusą.

IOP Publishing – teikia nemokamą prieigą prie koronavirusą tyrinėjančių straipsnių, skirtų tyrėjams, medikams, politikams ir visiems asmenims, kurie dirba visuomenės sveikatos srityje ir susiduria su COVID 19 viruso keliamais iššūkiais visuomenei.

Oxford University Press – atveria el. išteklius susijusius su COVID-19 virusu, kurie skirti tyrėjams, medikams, politikams ir visiems kurie susiduria su šia pasauline sveikatos krize.

Royal Society Publishing – leidykla teikia prieigą prie mokslinių straipsnių ir duomenų susijusių su COVID-19 pandemija.

SAGE (Coronavirus (COVID-19) Research) leidykla teikia prieigą prie naujausių mokslinių medicininių tyrimų apie COVID-19 bei socialinių ir bihevioristinių tyrimų, tyrinėjančių viruso sukeltas pasekmes ir įtaką visuomenei.

Šiuo metu laikinai prieinamų duomenų bazių nėra.


Informacijos tvarkymo įrankiai

EndNote Online – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. KTU bendruomenės nariai turi prieigą tik prie EndNote Online, nes prenumeruoja Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazę. Jungiantis pirmą kartą, reikalinga registracija. Daugiau informacijos ir kaip naudotis EndNote rasite čia.

Mendeley – laisvos prieigos įrankis. Juo galima naudotis  nemokamai tol, kol neviršija 2 GB duomenų saugojimo vietos limito. Įrankis turi kompiuteryje diegiamą versiją, taip pat veikia kaip tinklinė versija internete, todėl programą galima naudoti bet kuriame kompiuteryje. Daugiau informacijos apie Mendeley ir kaip juo naudotis rasite čia.

RefWorks – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. Naudojant jį galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius. Rašant rašto darbą MS Word programa RefWorks įrankių pagalba įsiterpia nuorodos į šaltinius tekste bei automatiškai parengiamas literatūros sąrašą. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt. Daugiau informacijos ir kaip naudotis RefWorks rasite čia.

Biblioteka nuolat organizuoja nuotolinius mokymus, kaip naudotis šiais įrankiais.

Vartotojams leidžiama:

 1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo.
 2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Viršijus leidėjo nustatytą atsisiųstų išteklių kiekį, prieiga pagal vartotojo IP adresą bus blokuojama.

​​Vartotojams draudžiama:

 1. Naudoti specializuotą / specialią programinę įrangą (įrankius) automatizuotam informacijos atsisiuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje.
 2. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių

Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo.
  Iki šiol naudojama VPN paslauga, gamintojo Cisco bazėje, nebeturi gamintojo garantijos ir priežiūros, todėl nuo 2023 m. balandžio 12 d. Cisco VPN nenaudojamas. Prašome visų naudoti naują gamintojo Forticlient VPN sprendimą. Naujas VPN sprendimas atitinka visus šiuolaikinius saugumo reikalavimus, užtikrina didesnę greitaveiką lyginant su ankstesniu Cisco VPN. Forticlient VPN turi draugišką sąsają naudotojui, yra suderinamas su įvairiais įrenginiais ir operacinėmis sistemomis bei suteikia papildomą apsaugą nuo kibernetinių grėsmių. Forticlient VPN diegimo instrukcijas įvairioms operacinėmis sistemomis galite rasti čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką.

Bibliotekos katalogas

http://ktu.library.lt

Kataloge galima rasti Bibliotekoje saugomus leidinius, užsisakyti ir skolintis į namus, pratęsti jų skolinimo terminą, rasti nuorodas į viso teksto dokumentus 24/7 iš bet kurios darbo vietos.

Virtuali biblioteka

http://ktu.lvb.lt

Tai paieškos sistema, leidžianti ieškoti Kauno technologijos universiteto bibliotekos ištekliuose, prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), kitų Lietuvos universitetų bibliotekų ištekliuose.

Studijų modulių literatūros paieška

http://ktu.library.lt/moduliai

Paiešką galima atlikti norint rasti tinkamiausią literatūrą studijų moduliams.

Paieška atliekama įvedus studijų modulio kodą, pagal kurį randama dėstytojų rekomenduojama literatūra.

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa

https://www.elaba.lt

eLABa – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys.

eLABa sudaro:

 • eLABa tvarkytojų mokslo ir studijų dokumentų metaduomenų bazė;
 • eLABa naudotojų duomenų bazė;
 • Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė (ETD);
 • Lietuvos mokslo ir studijų publikacijų duomenų bazė (PDB);
 • Elektroninių objektų talpykla;
 • Statistikos duomenų bazė;
 • Autoritetinių įrašų duomenų bazė;
 • Dokumentų atspaudų duomenų bazė;
 • Universaliosios dešimtainės klasifikacijos duomenų bazė (UDK);
 • eLABa administracinių duomenų bazė;
 • Lietuvos virtualioji biblioteka (LVB), sukurta automatizuojant bibliotekas, unifikuojant paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų.

Daugiau informacijos apie eLABa rasite čia.

Institucinė talpykla KTU ePubl

http://epubl.ktu.edu

KTU ePubl – Kauno technologijos universiteto institucinė talpykla, kurioje kaupiamos Universiteto bendruomenės narių mokslo publikacijos, studijų literatūra ir kiti intelektinės veiklos rezultatai. Talpykla naudojama mokslo publikacijų ilgalaikiam saugojimui, paieškai ir sklaidai.

KTU ePubl kaupiamos ir saugojamos Universiteto bendruomenės narių mokslo publikacijos ir studijų literatūra:

 • monografijos, studijos ir kiti mokslo leidiniai;
 • vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti studijų leidiniai;
 • daktaro disertacijos ir jų santraukos, magistro darbai, studijų baigiamieji darbai;
 • mokslinių konferencijų, seminarų ar kitų renginių publikuoti pranešimai ir kt.

KTU ePubl sudaro dvi posistemės:

 • ETD (elektroninės tezės ir disertacijos) – studijų baigiamųjų projektų, daktaro disertacijų ir jų santraukų metaduomenys ir viso teksto dokumentai.
 • PDB (publikacijų duomenų bazė) – mokslinių publikacijų metaduomenys ir viso teksto dokumentai.
  Visos universiteto darbuotojų publikacijos registruojamos PDB posistemėje, jų pagrindu rengiamos mokslo publikacijų ataskaitos ir mokslinių publikacijų sąrašai darbuotojų atestacijoms ir konkursams, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursams, projektams.

Vadovėlių vertinimo kopijos užsakymo atmintinė

Kas yra vadovėlių vertinimo kopija?

Prestižinės akademinės leidyklos dėstytojui suteikia galimybę nemokamai užsisakyti vadovėlį ar el. vadovėlio kopiją, kad dėstytojas galėtų susipažinti su leidinio turiniu, siūloma didaktine sistema ir įvertinti jo tinkamumą dėstomam studijų moduliui. Dėstytojas, naudodamas vadovėlį studijų modulio metu, įvertina, ar gali jį adaptuoti mokymo procesui, ir, kaip mokymosi priemonę, rekomenduoti dėstomo kurso studentams. Dažniausiai tokie leidiniai leidyklose yra pateikiami, kaip tikrinimo / peržiūros kopija (angl. Inspection CopyExam Copy, Review Access) ar skaitmeninė vertinimo kopija (angl. Digital Evaluation Copy).

Kaip užsisakyti vertinimo kopiją?

Jeigu prie leidinio yra pateikta vertinimo kopijos nuoroda (Inspection Copy, Digital Evaluation Copy, Request Review Access, Exam Copy), dėstytojas gali jį gauti susipažinti ir įvertinti, ar tinka dėstomam studijų moduliui. Tokiu atveju, galima užsisakyti spausdintą arba elektroninę kopiją. Suteikiant prieigą prie elektroninės kopijos, leidinys įkeliamas į platformą VitalSource, Kortext ar atsiunčiamas pdf formatu. Elektroninė knyga paprastai aktyvuojama per 48 val.

Norėdamas užsisakyti vadovėlio kopiją, dėstytojas pasirenka nuorodą Request Inspection Copy arba Inspection Copy ir užpildo formą, kurioje turi pateikti:

 • informaciją apie leidinį (autorius, pavadinimas, ISBN numeris);
 • asmeninę informaciją (vardas, pavardė, el. paštas, leidinio pristatymo adresas);
 • informaciją apie instituciją ir dėstomą studijų modulį (aukštoji mokykla, fakultetas, dėstomas kursas, semestras, studentų skaičių).

Kontaktiniai duomenys reikalingi sukurti dėstytojo paskyrą / prieigą arba išsiųsti spausdintą leidinio kopiją. Siekiant pagreitinti aukštosios mokyklos identifikavimą, dažniausiai yra reikalaujama naudoti institucijos el. pašto adresą.

Leidyklos gali nurodyti naudojimosi sąlygas:

 • kiek galima užsisakyti peržiūros kopijų vienu metu arba kiek kopijų galima užsisakyti per metus (dažniausiai nuo 2 iki15 kopijų);
 • kopijos peržiūros laikotarpį (pvz., iki metų);
 • paprašyti parengti atsiliepimą apie vadovėlį;
 • papildomus išteklius dėstytojui, taip pat laisvą prieigą prie atskirų knygų studentams;
 • pasiūlyti nemokamą visų išteklių testavimą (10–14 dienų laikotarpiui);
 • paprašyti grąžinti leidinį, jeigu jis netinkamas dėstomo kurso adaptavimui;
 • paprašyti pirkti leidinį po testavimo;
 • leidinius gali atsiųsti dėstytojui nurodytu adresu (daugelis leidėjų pandemijos laikotarpiu pereina prie el. knygos siuntimo);
 • knygų siuntimo terminai ir sąlygos priklauso nuo konkrečios leidyklos politikos.


Leidyklų, leidžiančių užsakyti nemokamas vadovėlių vertinimo kopijas, sąrašas

 • Užpildyti užsakymo formą:

Routledge, Taylor & Francis, CRC Press (socialiniai, humanitariniai mokslai, inžinerija):
https://www.routledge.com/our-customers/instructors/textbooks/inspection-copies
SAGE Publishing (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/request-inspection-copies#icpolicy
Cengage (ekonomika, socialiniai mokslai, matematika, kompiuterija, inžinerija):
https://www.cengage.co.uk/order-inspection-copy/
Oxford university press (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://global.oup.com/ukhe/inspection-copies/?cc=lt&lang=en&
Cambridge university press (ekonomika, socialiniai mokslai):
https://www.cambridge.org/ws/academic/textbooks/inspection-copy-information
De Gruyter (architektūra, dizainas, medžiagų mokslas, fiziniai mokslai, inžinerija):
https://www.degruyter.com/page/inspection-copies
McGraw Hill (ekonomika, mokslas, inžinerija, humanitariniai, socialiniai mokslai): https://www.mheducation.co.uk/customer-service/contact-a-rep
Industrial Press (inžinerija, mašinų gamyba):
https://books.industrialpress.com/ipexamcopyrequest/
IGI Global (verslas, kompiuterija, socialiniai mokslai, inžinerija):
https://www.igi-global.com/course-adoption/
World Scientific (ekonomika, socialiniai, fiziniai mokslai, gamtos mokslai, kompiuterija):
Order Textbook Inspection Copies (worldscientific.com)
Edward Elgar (verslas, ekonomika, socialiniai mokslai, technologijos):
https://www.e-elgar.com/services/instructors/examination-copies/
Edinburgh university press (filosofija, teisė, politika):
https://edinburghuniversitypress.com/information/inspection-copies
Manchester university press (humanitariniai, socialiniai mokslai):
https://manchesteruniversitypress.co.uk/inspection-copies/
Pearson (ekonomika, socialiniai mokslai, fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.pearson.com/uk/forms/he/request-your-inspection-copy-2.html

 • Prieš užpildant užsakymo formą prašoma susikurti asmeninę paskyrą:

Springer (ekonomika, socialiniai, fiziniai, gamtos mokslai):
https://springer-einspections.eb20.com/
https://www.springer.com/gp/instructors#c18365410 (informacija dėstytojams)
Kogan Page (ekonomika, verslas, logistika):
https://www.koganpage.com/page/inspection-copies
Elsevier textbooks (gamtos mokslai, elektronika, inžinerija):
https://textbooks.elsevier.com/web/login.aspx
Emerald (ekonomika, socialiniai mokslai, aplinkosauga, gamyba, elektronika ir elektros inžinerija):
https://emeraldinsight-ereviews.eb20.com/

 • Siūloma užsisakyti vertinimo kopijas su papildomais ištekliais:

SAGE Publishing (socialiniai mokslai, ekonomika, fiziniai mokslai):
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-digital-solutions
Cengage (ekonomika, socialiniai mokslai, matematika, kompiuterija, inžinerija):
https://www.cengage.co.uk/learning-solutions/
McGraw Hill (ekonomika, mokslas, inžinerija, humanitariniai, socialiniai mokslai): https://www.mheducation.co.uk/higher-education/learning-solutions
Pearson (ekonomika, socialiniai mokslai, fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.pearson.com/uk/educators/higher-education-educators/program/Robbins-Management-Global-Edition-15th-Edition/PGM2874651.html?tab=overview

 • Prašoma grąžinti vertinimo kopijas po testavimo:

Wiley (fiziniai mokslai, inžinerija, kompiuterija):
https://www.wiley.com/en-us/evaluation-and-desk-copies