Mokymai

Biblioteka nuolat organizuoja mokymus (mokymų temos pateiktos žemiau) ir konsultacijos. Esant studentų ar dėstytojų pageidavimui, gali būti organizuojami papildomi mokymai, taip pat galite pakviesti bibliotekininką į paskaitą arba susitarti dėl individualios konsultacijos. Dėl mokymų ir konsultacijų prašome kreiptis į savo fakulteto dalyko bibliotekininkę nurodytais kontaktais.

 

Mokymų tvarkaraštis

Birželio mėn. mokymų tvarkaraštis ir registracija

Kodėl verta dalyvauti bibliotekos mokymuose?

⟩ Taupyk laiką

Sužinosi tai, kas palengvins mokymąsi ir darbų rašymą.

⟩ Rašyk teisingai

Išmoksi teisingai naudoti informacijos šaltinius atsiskaitymo darbuose, juos cituoti ir sudaryti bibliografinį aprašą literatūros sąraše.

⟩ Gauk ženkliuką

Gausi skaitmeninį ženkliuką, jei sudalyvausi bent 3 mokymuose per pusmetį.

 

Mokymų temos / mokymosi medžiaga

Autorių teisės ir plagiato prevencija

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymuose studentai susipažįsta su intelektines nuosavybės teise, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, turtinėmis ir neturtinėmis autorių teisėmis, sužino, kokie reikalavimai keliami naudojant ir atgaminant kitų autorių kūrinius mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais, sužino apie Kūrybinės bendrijos licencijas (angl. Creative Commons), kurios suteikia daugiau galimybių naudoti autorių kūrinius, nurodyti sąlygas, kuriomis galima dalytis ir naudoti kūrinius, nepažeidžiant autorių teisių reikalavimų.

Mokymų pateiktys ir daugiau informacijos apie autorių teises, mokslinę etiką ir plagiato prevenciją  ir autorių teises ir Kūrybinių bendrijų licencijas.

Baigiamieji projektai: kaip atlikti sutapties patikrą su Turnitin ir įkelti į eLABa talpyklą

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Studentai supažindinami, kaip atliekama sutapties patikra su Turnitin, su baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų talpykla eLABa. Mokymų metu pateikiamos nuorodos ir prisijungimo informacija prie eLABa talpyklos, pristatoma metodinė medžiaga ir instrukcijos, kaip įkelti darbą į talpyklą, kaip tinkamai parengti metaduomenis ir pagrindinį failą. Studentams paaiškinama, kaip pasirinkti mokslo kryptį ir sritį, reikšminius žodžius, kokios apimties ir turinio turėtų būti anotacija, kokios pagrindinio PDF failo sudedamosios dalys. Pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip įkelti baigiamąjį darbą. Konsultacijų metų studentai gali prisijungti prie eLABa talpyklos ir įkelti savo baigiamąjį darbą.

Mokymų pateiktys

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa Mendeley

Trukmė: praktinė paskaita 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymuose dalyviai supažindinami su laisvos prieigos bibliografinių įrašų tvarkymo programa „Mendeley“. Mokymų metu išmoksta sukurti vartotojo paskyras, jose išsaugoti šaltinių bibliografinius duomenis, rankiniu būdu sukurti bibliografinius įrašus. Taip pat, mokymų dalyviai išmoksta įdiegti įskiepį į Microsoft Word programą, leidžiantį įterpti cituojamų šaltinių nuorodas tekste ir automatiškai parengti pasirinkto formato cituotų šaltinių literatūros sąrašą.

Pateiktys

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks

Trukmė: praktinė paskaita 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų “Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks” metu dalyviai supažindinami su programa „Refworks“. Mokymų dalyviai išmoksta sukurti vartotojo paskyras, jose išsaugoti šaltinių bibliografinius duomenis, rankiniu būdu sukurti bibliografinius įrašus. Taip pat, mokymų dalyviai išmoksta įdiegti įskiepį į Microsoft Word programą, leidžiantį įterpti cituojamų šaltinių nuorodas tekste ir automatiškai parengti pasirinkto formato cituotų šaltinių literatūros sąrašą.

Mokymosi medžiaga. Pateiktys. Atmintinė – Kaip naudotis RefWorks programa.

Bibliotekos informacinė sistema

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: pirmo kurso studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Susipažinsite su Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugomis: bibliotekos ištekliais, paslaugomis, tinklalapiu, socialinio bendravimo įrankiais. Išmoksite naudotis bibliotekos el. katalogu, rasti studijų modulių literatūrą, užsakyti leidinius į namus, prasitęsti knygos grąžinimo terminą ir kt.

Mokymų pateiktys. Mokymosi medžiagą ir daugiau informacijos rasite Moodle aplinkoje.

Efektyvi paieška prenumeruojamose duomenų bazėse

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: studentams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Susipažinsite su KTU prenumeruojamais ir įsigytais el. ištekliais. Sužinosite, kokie būna duomenų bazių tipai pagal turinį ir prieigą, kaip pasirinkti savo studijoms ar darbui tinkamiausią elektroninį išteklių, kaip atlikti paiešką duomenų bazėje naudojant paieškos operatorius. Taip pat sužinosite, kodėl verta susikurti asmeninę paskyrą duomenų bazėje. Demonstracijos metu pamatysite, kaip atlikti paiešką konkrečiose duomenų bazėse, kaip atsisiųsti ir išsisaugoti el. knygą ar straipsnį.

Pateiktys

eLABa PDB: publikacijų registravimas, ataskaitos ir kiti susiję klausimai

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams, mokslo administratoriams
Vieta: nuotoliniu būdu.

Mokymų metu pristatoma publikacijų registravimo tvarka eLABa talpykloje: bendri reikalavimai publikacijų registravimui, kaip registruoti publikaciją pačiam, kaip parengti savo ar padalinio publikacijų sąrašą.

Mokymosi medžiaga Moodle aplinkoje.

El. mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Susipažinsite su mokslinės komunikacijos procesais, tradiciniais ir interaktyviais mokslinės informacijos šaltiniais.

Informacijos paieškos strategija

Trukmė: 40 min.
Kam skirti: visų studijų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu sužinosite, kaip pasirinkti temą, paieškai tinkamus reikšminius žodžius. Išmoksite nustatyti informacijos poreikį, kaip suplanuoti informacijos paieškos veiksmus bei suformuluoti paieškos užklausą. Priklausomai nuo informacijos poreikių, išmoksite pasirinkti tinkamus informacijos paieškos išteklius, sužinosite, kaip naudotis įvairiais informacijos paieškos būdais bei atlikti efektyvią ir sėkmingą paiešką. Taip pat išmoksite, kaip analizuoti ir vertinti informacijos paieškos rezultatus.

Mokymų medžiagą ir daugiau informacijos rasite Moodle aplinkoje.

Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. APA citavimo stilius (skirta socialiniams mokslams)

Trukmė: 40 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Studentai susipažįsta su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau pristatomas APA citavimo stilius, kuris naudojamas socialiniuose moksluose. Studentai sužino apie autorių teisių reikalavimus ir plagiato prevenciją, sutapties aptikimo programas. Mokymų metu išmoksta rašto darbe pateikti nuorodas į cituojamus šaltinius, sužino, kaip teisiškai ir etiškai cituoti kitų autorių mintis, kaip pateikti nuorodas tekste ir parengti šaltinių bibliografinį aprašą pagal APA citavimo stilių, išmoksta sudaryti literatūros sąrašą.

Mokymų pateiktysvaizdo medžiaga daugiau informacijos apie šaltinių citavimą ir literatūros sąrašų sudarymą.

Atmintinė studentams dėl dirbtinio intelekto įrankių naudojimo studijų procese.

Informacijos šaltinių APA citavimo stiliaus pavyzdžiai:

Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. ISO 690:2021 standartas (skirta technologijos mokslams)

Trukmė: 40 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Studentai susipažįsta su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau pristatomas ISO 690:20210 standartas (naudojamas technologijos moksluose). Studentai sužino apie autorių teisių reikalavimus ir plagiato prevenciją, sutapties aptikimo programas. Mokymų metu išmoksta rašto darbe pateikti nuorodas į cituojamus šaltinius, sužino, kaip teisiškai ir etiškai cituoti kitų autorių mintis, kaip pateikti nuorodas tekste ir parengti šaltinių bibliografinį aprašą pagal ISO 690:2021 standartą, išmoksta sudaryti literatūros sąrašą.

Mokymų pateiktys ir daugiau informacijos apie šaltinių citavimą ir literatūros sąrašų sudarymą.

Atmintinė studentams dėl dirbtinio intelekto įrankių naudojimo studijų procese.

Kaip parengti mokslinių tyrimų duomenų valdymo planą

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymai skirti mokslininkams ir doktorantams, kurie siekia susipažinti su pagrindiniais tyrimų duomenų valdymo principais. Mokymų metu sužinosite, kokie aktualiausi teisiniai dokumentai reglamentuoja duomenų valdymą ir kokie pagrindinių finansuojančių institucijų reikalavimai taikomi duomenų valdymo plano struktūrai. Sužinosite, kaip tinkamai parengti mokslinių tyrimų duomenų valdymo planą, naudojantis pagalbiniais įrankiais ir šablonais, bei kaip rasti tinkamą, patikimą talpyklą duomenims saugoti. Mokymų metu taip pat kalbama, kodėl yra svarbi atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir dėl kokių priežasčių atvirosios prieigos prie duomenų nuostatai gali būti netaikomi.

Mokymų pateiktys.

Kaip pasirinkti tinkamą žurnalą straipsnio publikavimui

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymai skirti mokslininkams ir doktorantams, kurie siekia publikuoti savo tyrimų rezultatus aukštos kokybės žurnaluose, supažindinti su svarbiausiais žurnalų paieškos ir atrankos principais ir įrankiais. Mokymų metu sužinosite, kokie yra esminiai mokslo žurnalų atrankos kriterijai ir pagrindinės bibliografinės citavimo duomenų bazės. Sužinosite, kur ir kaip ieškoti kokybiškų mokslo žurnalų, kokie yra svarbiausi žurnalų rodikliai ir kaip juos surasti. Mokymų metu taip pat kalbama, kokią pagalbą autoriams siūlo didžiausios leidyklos ir duomenų bazės, kas yra nesąžiningi žurnalai ir kaip juos atpažinti.

Mokymų pateiktys

Kaip rasti socialinių mokslų informacijos šaltinius baigiamajam projektui / rašto darbui

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu studentai supažindinami su informacijos paieškos strategijos planavimu: pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, informacijos paieškos priemones, suformuluoti užklausą, atitinkančią paieškos sistemos ar duomenų bazės ypatumus. Pristatomi informacijos paieškos įrankiai ir galimybės jais naudotis. Atlikę informacijos šaltinių paiešką, studentai mokosi vertinti paieškos rezultatus, tikslinti paieškos klausimą, kritiškai vertinti surastą informaciją, atrinkti patikimus ir pasirinktą tematiką atitinkančius šaltinius, susipažįsta su spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų, studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir kt. informacijos šaltinių paieškos ypatumais.

Mokymų pateiktys.

Kaip rasti technologijos mokslų informacijos šaltinius baigiamajam projektui / rašto darbui

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu studentai supažindinami su informacijos paieškos strategijos planavimu: pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, informacijos paieškos priemones, suformuluoti užklausą, atitinkančią paieškos sistemos ar duomenų bazės ypatumus. Pristatomi informacijos paieškos įrankiai ir galimybės jais naudotis. Atlikę informacijos šaltinių paiešką, studentai mokosi vertinti paieškos rezultatus, tikslinti paieškos klausimą, kritiškai vertinti surastą informaciją, atrinkti patikimus ir pasirinktą tematiką atitinkančius šaltinius, susipažįsta su spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų, studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir kt. informacijos šaltinių paieškos ypatumais.

Mokymų pateiktys. Mokymosi medžiagą ir daugiau informacijos rasite Moodle aplinkoje.

Mokslo vertinimo rodikliai ir įrankiai

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams ir mokslo darbuotojams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu pristatoma cituojamumo ir kt. rodikliai, H indeksas, duomenų bazės Web of Science, Scopus, SCIMago.

Mokymosi medžiaga.

Sisteminė literatūros apžvalga

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams ir mokslo darbuotojams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu supažindinama su literatūros apžvalga (VS sisteminė literatūros apžvalga);  sisteminės literatūros apžvalgos etapais; aptariama sisteminės informacijos paieškos strategija.

Mokymosi medžiaga.

Tekstinių dokumentų tvarkymas MS Word

Trukmė: 45 min
Kam skirti: rengiantiems rašto darbus
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu

Mokymų metu bus suteikiama naudingų patarimų, kaip palengvinti darbą tekstinių dokumentų tvarkyme, atsižvelgiant į KTU rašto darbų rengimo metodinius nurodymus. Aptariami pagrindiniai tekstinių dokumentų parametrų nustatymai (lapo padėtis, paraštės, šriftai, dydžiai, stiliai), automatinis lentelių, paveikslų sąrašo turinys, automatinis bendro turinio sudarymas, lūžiai, saitai, žymelės, kryžminės nuorodos, literatūros šaltinių įterpimas ir kt.

Mokymų pateiktys.

 

Mokymai moksleiviams

Biblioteka organizuoja mokymus moksleiviams pagal mokyklų poreikius. Mokyklos mokymų temas gali pasirinkti iš studentams skirtų mokymų temų. Mokymai gali būti nuotoliniai ar organizuojami mokyklose (Kauno mieste), bibliotekoje.

Norėdami užsisakyti mokymus, prašome kreiptis į Viliją Dzingienę, el. paštas: vilija.dzingiene@ktu.lt, tel. +370 (37) 300659.


Biblioteka yra parengusi atvirosios prieigos mokymosi modulius moksleiviams, kuriuos jie gali studijuoti savarankiškai:

 

Mokymo moduliai

Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais neformaliojo mokymo medžiaga

Modulis 1: Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 2: Informacijos paieškos strategija.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 3: Efektyvus informacijos panaudojimas.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 4: Humanitarinių mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 5: Menų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 6: Socialinių mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 7: Fizinių mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 8: Technologijos mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 9: Biomedicinos mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys: 9.19.29.3 – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 10: Duomenų bazių licencijavimas, administravimas ir pristatymas vartotojams.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė