Mokymai

Kodėl verta dalyvauti bibliotekos mokymuose?

〉 Taupyk laiką

Sužinosi tai, kas palengvins mokymąsi ir darbų rašymą.

〉 Rašyk teisingai

Išmoksi teisingai naudoti informacijos šaltinius atsiskaitymo darbuose, juos cituoti ir sudaryti bibliografinį aprašą literatūros sąraše.

〉 Gauk ženkliuką

Gausi skaitmeninį ženkliuką, jei sudalyvausi bent 3 mokymuose per pusmetį.

 

Bibliotekoje nuolat organizuojami mokymai (visas mokymų temas rasite čia) ir konsultacijos. Esant studentų ar dėstytojų pageidavimui, gali būti organizuojami papildomi mokymai, taip pat galite pakviesti bibliotekininką į paskaitą arba susitarti dėl individualios konsultacijos. Dėl mokymų ir konsultacijų prašome kreiptis į savo fakulteto dalyko bibliotekininkę nurodytais kontaktais.

Gegužės mėn. mokymų lankstinuką rasite čia.

Autorių teisės ir plagiato prevencija

Trukmė: 45 min.
Vieta: visose bibliotekose

Studentai susipažįsta su intelektines nuosavybės teise, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, turinėmis ir neturtinėmis autorių teisėmis, sužino, kokie reikalavimai keliami naudojant ir atgaminant kitų autorių kūrinius mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais, sužino apie Kūrybinės bendrijos licencijas (angl. Creative Commons), kurios suteikia daugiau galimybių naudoti autorių kūrinius, nurodyti sąlygas, kuriomis galima dalytis ir naudoti kūrinius, nepažeidžiant autorių teisių reikalavimų.

Mokymosi medžiaga

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa Mendeley

Trukmė: praktinė paskaita 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams, tyrėjams, dėstytojams
Vieta: visose bibliotekose

Mokslo darbuose bibliografinės nuorodos ir literatūros sąrašas sudaromas pagal tam tikras taisykles, standartus. Kokias jas pasirinkti Universiteto studentams, mokslininkams?

 1. Studentai, rengdami mokslo darbus, turi vadovautis darbo vadovo, fakulteto parengtais metodiniais nurodymais.
 2. Mokslininkai, prieš pateikiant mokslinį straipsnį į tam tikrą žurnalą, turi susipažinti su autoriams keliamais reikalavimais bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašo sudarymui.
 3. Nesant nurodymų dėl bibliografinių nuorodų taisyklių, KTU pateikia bendrąsias rekomendacijas:
  1. Socialinių ir humanitarinių mokslų rašto darbuose bibliografinės nuorodos tekste ir literatūros sąrašai sudaromi pagal APA citavimo stilių.
  2. Fizinių ir technologijos mokslų srityse – vadovaujantis tarptautiniu standartu LST ISO 690:2010.

Rengiant bibliografines nuorodas ir literatūros sąrašus gali pagelbėti bibliografinės informacijos tvarkymo programos RefWorks, Mendeley. Naudojant šias programas galima:

 • išsaugoti informacijos šaltinius, jų bibliografinius įrašus;
 • rūšiuoti įrašus į katalogus pagal temas arba kitus požymius;
 • redaguoti, atlikti įrašų paiešką;
 • rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius;
 • naudoti MS Word programoje bibliografinių nuorodų įterpimo tekste bei literatūros sąrašo rengimo įrankius ir kt.

Bibliotekoje organizuojami mokymai, kurių metu dalyviai supažindinami su laisvos prieigos bibliografinių įrašų tvarkymo programa „Mendeley“. Mokymų metu išmoksta sukurti vartotojo paskyras, jose išsaugoti šaltinių bibliografinius duomenis, rankiniu būdu sukurti bibliografinius įrašus. Taip pat, mokymų dalyviai išmoksta įdiegti įskiepį į Microsoft Word programą, leidžiantį įterpti cituojamų šaltinių nuorodas tekste ir automatiškai parengti pasirinkto formato cituotų šaltinių literatūros sąrašą.

Mokymosi medžiaga

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks

Trukmė: praktinė paskaita 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams, tyrėjams, dėstytojams
Vieta: visose bibliotekose

Mokslo darbuose bibliografinės nuorodos ir literatūros sąrašas sudaromas pagal tam tikras taisykles, standartus. Kokias jas pasirinkti Universiteto studentams, mokslininkams?

 1. Studentai, rengdami mokslo darbus, turi vadovautis darbo vadovo, fakulteto parengtais metodiniais nurodymais.
 2. Mokslininkai, prieš pateikiant mokslinį straipsnį į tam tikrą žurnalą, turi susipažinti su autoriams keliamais reikalavimais bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašo sudarymui.
 3. Nesant nurodymų dėl bibliografinių nuorodų taisyklių, KTU pateikia bendrąsias rekomendacijas:
  1. Socialinių ir humanitarinių mokslų rašto darbuose bibliografinės nuorodos tekste ir literatūros sąrašai sudaromi pagal APA citavimo stilių.
  2. Fizinių ir technologijos mokslų srityse – vadovaujantis tarptautiniu standartu LST ISO 690:2010.

Rengiant bibliografines nuorodas ir literatūros sąrašus gali pagelbėti bibliografinės informacijos tvarkymo programos RefWorks, Mendeley. Naudojant šias programas galima:

 • išsaugoti informacijos šaltinius, jų bibliografinius įrašus;
 • rūšiuoti įrašus į katalogus pagal temas arba kitus požymius;
 • redaguoti, atlikti įrašų paiešką;
 • rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius;
 • naudoti MS Word programoje bibliografinių nuorodų įterpimo tekste bei literatūros sąrašo rengimo įrankius ir kt.

Mokymų Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks metu dalyviai supažindinami su KTU prenumeruojama programa „Refworks“. Mokymų dalyviai išmoksta sukurti vartotojo paskyras, jose išsaugoti šaltinių bibliografinius duomenis, rankiniu būdu sukurti bibliografinius įrašus. Taip pat, mokymų dalyviai išmoksta įdiegti įskiepį į Microsoft Word programą, leidžiantį įterpti cituojamų šaltinių nuorodas tekste ir automatiškai parengti pasirinkto formato cituotų šaltinių literatūros sąrašą.

Mokymosi medžiaga (sena versija)

Mokymosi medžiaga (nauja versija)

Kaip atlikti sutapties patikrą (skirta dėstytojams)

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams
Vieta: Centrinė biblioteka, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka, Cheminės technologijos fakulteto biblioteka, Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka, Informatikos fakulteto biblioteka

Mokymosi medžiaga

Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. APA citavimo stilius (skirta socialiniams mokslams)

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: Centrinė biblioteka, Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka

Studentai susipažįsta su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau pristatomas APA citavimo stilius, kuris naudojamas socialiniuose moksluose. Studentai sužino apie autorių teisių reikalavimus ir plagiato prevenciją, sutapties aptikimo programas. Mokymų metu išmoksta rašto darbe pateikti nuorodas į cituojamus šaltinius, sužino, kaip teisiškai ir etiškai cituoti kitų autorių mintis, kaip pateikti nuorodas tekste ir parengti šaltinių bibliografinį aprašą pagal APA citavimo stilių, išmoksta sudaryti literatūros sąrašą.

Mokymosi medžiaga

Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. ISO 690:2010 standartas (skirta technologijos mokslams)

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka, Cheminės technologijos fakulteto biblioteka, Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka, Informatikos fakulteto biblioteka, Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka

Studentai susipažįsta su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau pristatomas ISO 690:2010 standartas (naudojamas technologijos moksluose). Studentai sužino apie autorių teisių reikalavimus ir plagiato prevenciją, sutapties aptikimo programas. Mokymų metu išmoksta rašto darbe pateikti nuorodas į cituojamus šaltinius, sužino, kaip teisiškai ir etiškai cituoti kitų autorių mintis, kaip pateikti nuorodas tekste ir parengti šaltinių bibliografinį aprašą pagal ISO 690:2010 standartą, išmoksta sudaryti literatūros sąrašą.

Mokymosi medžiaga

Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą (skirta studentams)

Trukmė: teorinė paskaita 45 min., teorinė paskaita su praktika 1 val. 30 min.
Kam skirti: I ir II pakopos studentams
Vieta: visose bibliotekose

Studentai supažindinami su studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų talpykla eLABa. Mokymų metu pateikiamos nuorodos ir prisijungimo informacija prie eLABa talpyklos, pristatoma metodinė medžiaga ir instrukcijos, kaip įkelti darbą į talpyklą, kaip tinkamai parengti metaduomenis ir pagrindinį failą. Studentams paaiškinama, kaip pasirinkti mokslo kryptį ir sritį, reikšminius žodžius, kokios apimties ir turinio turėtų būti anotacija, kokios pagrindinio PDF failo sudedamosios dalys, kaip atliekama sutapties patikra. Pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip įkelti baigiamąjį darbą. Konsultacijų metų studentai gali prisijungti prie eLABa talpyklos ir įkelti savo baigiamąjį darbą.

Mokymosi medžiaga

Kaip rasti socialinių mokslų informacijos šaltinius baigiamajam projektui / rašto darbui

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: Centrinė biblioteka, Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka

Mokymų metu studentai supažindinami su informacijos paieškos strategijos planavimu: pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, informacijos paieškos priemones, suformuluoti užklausą, atitinkančią paieškos sistemos ar duomenų bazės ypatumus. Pristatomi informacijos paieškos įrankiai ir galimybės jais naudotis. Atlikę informacijos šaltinių paiešką, studentai mokosi vertinti paieškos rezultatus, tikslinti paieškos klausimą, kritiškai vertinti surastą informaciją, atrinkti patikimus ir pasirinktą tematiką atitinkančius šaltinius, susipažįsta su spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų, studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir kt. informacijos šaltinių paieškos ypatumais.

Mokymosi medžiaga

Kaip rasti technologijos mokslų informacijos šaltinius baigiamajam projektui / rašto darbui

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka, Cheminės technologijos fakulteto biblioteka, Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka, Informatikos fakulteto biblioteka, Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka

Mokymų metu studentai supažindinami su informacijos paieškos strategijos planavimu: pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, informacijos paieškos priemones, suformuluoti užklausą, atitinkančią paieškos sistemos ar duomenų bazės ypatumus. Pristatomi informacijos paieškos įrankiai ir galimybės jais naudotis. Atlikę informacijos šaltinių paiešką, studentai mokosi vertinti paieškos rezultatus, tikslinti paieškos klausimą, kritiškai vertinti surastą informaciją, atrinkti patikimus ir pasirinktą tematiką atitinkančius šaltinius, susipažįsta su spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų, studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir kt. informacijos šaltinių paieškos ypatumais.

Mokymosi medžiaga

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku