Mokymai

Biblioteka organizuoja nuotolinius mokymus studentams ir dėstytojams apie informacijos paiešką, literatūros sąrašo sudarymą, tinkamą literatūros citavimą bei kitomis temomis.

 

Apie mokymus

Kodėl verta dalyvauti bibliotekos mokymuose?

⟩ Taupyk laiką

Sužinosi tai, kas palengvins mokymąsi ir darbų rašymą.

⟩ Rašyk teisingai

Išmoksi teisingai naudoti informacijos šaltinius atsiskaitymo darbuose, juos cituoti ir sudaryti bibliografinį aprašą literatūros sąraše.

⟩ Gauk ženkliuką

Gausi skaitmeninį ženkliuką, jei sudalyvausi bent 3 mokymuose per pusmetį.

Bibliotekoje nuolat organizuojami mokymai (mokymų temos pateiktos žemiau) ir konsultacijos. Esant studentų ar dėstytojų pageidavimui, gali būti organizuojami papildomi mokymai, taip pat galite pakviesti bibliotekininką į paskaitą arba susitarti dėl individualios konsultacijos. Dėl mokymų ir konsultacijų prašome kreiptis į savo fakulteto dalyko bibliotekininkę nurodytais kontaktais.

⟩ Rugsėjo mėn. nuotolinių mokymų lankstinukas ir registracija studentams

⟩ Rugsėjo mėn. nuotolinių mokymų lankstinukas ir registracija dėstytojams ir mokslo darbuotojams

 

Mokymų temos

Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir mokslo duomenų: kaip įvykdyti finansuojančių institucijų reikalavimus

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams, mokslininkams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu sužinosite, kas yra atvirasis mokslas ir suprasite, kodėl atvirasis mokslas naudingas mokslininkams ir visuomenei, kodėl svarbu dalytis tyrimų duomenimis. Mokymų metu susipažinsite su pagrindiniais atvirosios prieigos modeliais, sužinosite, kaip parengti mokslo duomenų valdymo planą, kaip padidinti mokslo duomenų poveikį mokslo ir visuomenės vystymuisi. Sužinosite, kuriuos mokslo duomenis saugoti ir kaip rasti tinkamą talpyklą jiems saugoti.

Mokymosi medžiaga.

Autorių teisės ir plagiato prevencija

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams, tyrėjams, dėstytojams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymuose studentai susipažįsta su intelektines nuosavybės teise, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, turtinėmis ir neturtinėmis autorių teisėmis, sužino, kokie reikalavimai keliami naudojant ir atgaminant kitų autorių kūrinius mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais, sužino apie Kūrybinės bendrijos licencijas (angl. Creative Commons), kurios suteikia daugiau galimybių naudoti autorių kūrinius, nurodyti sąlygas, kuriomis galima dalytis ir naudoti kūrinius, nepažeidžiant autorių teisių reikalavimų.

Mokymų pateiktys ir daugiau informacijos apie autorių teises, mokslinę etiką ir plagiato prevenciją  ir autorių teises ir Kūrybinių bendrijų licencijas.

Baigiamieji projektai: kaip atlikti sutapties patikrą su Turnitin ir įkelti į eLABa talpyklą

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: studentams

Studentai supažindinami, kaip atliekama sutapties patikra su Turnitin, su baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų talpykla eLABa. Mokymų metu pateikiamos nuorodos ir prisijungimo informacija prie eLABa talpyklos, pristatoma metodinė medžiaga ir instrukcijos, kaip įkelti darbą į talpyklą, kaip tinkamai parengti metaduomenis ir pagrindinį failą. Studentams paaiškinama, kaip pasirinkti mokslo kryptį ir sritį, reikšminius žodžius, kokios apimties ir turinio turėtų būti anotacija, kokios pagrindinio PDF failo sudedamosios dalys. Pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip įkelti baigiamąjį darbą. Konsultacijų metų studentai gali prisijungti prie eLABa talpyklos ir įkelti savo baigiamąjį darbą.

Mokymų pateiktys

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa Mendeley

Trukmė: praktinė paskaita 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams, tyrėjams, dėstytojams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymuose dalyviai supažindinami su laisvos prieigos bibliografinių įrašų tvarkymo programa „Mendeley“. Mokymų metu išmoksta sukurti vartotojo paskyras, jose išsaugoti šaltinių bibliografinius duomenis, rankiniu būdu sukurti bibliografinius įrašus. Taip pat, mokymų dalyviai išmoksta įdiegti įskiepį į Microsoft Word programą, leidžiantį įterpti cituojamų šaltinių nuorodas tekste ir automatiškai parengti pasirinkto formato cituotų šaltinių literatūros sąrašą.

Mokymosi medžiaga. Pateiktys.

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks

Trukmė: praktinė paskaita 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams, tyrėjams, dėstytojams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų “Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks” metu dalyviai supažindinami su programa „Refworks“. Mokymų dalyviai išmoksta sukurti vartotojo paskyras, jose išsaugoti šaltinių bibliografinius duomenis, rankiniu būdu sukurti bibliografinius įrašus. Taip pat, mokymų dalyviai išmoksta įdiegti įskiepį į Microsoft Word programą, leidžiantį įterpti cituojamų šaltinių nuorodas tekste ir automatiškai parengti pasirinkto formato cituotų šaltinių literatūros sąrašą.

Mokymosi medžiaga. Pateiktys. Atmintinė – Kaip naudotis RefWorks programa.

Bibliotekos informacinė sistema

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: pirmo kurso studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Susipažinsite su Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugomis: bibliotekos ištekliais, paslaugomis, tinklalapiu, socialinio bendravimo įrankiais. Išmoksite naudotis bibliotekos el. katalogu, rasti studijų modulių literatūrą, užsakyti leidinius į namus, prasitęsti knygos grąžinimo terminą ir kt.

Mokymų pateiktys. Mokymosi medžiagą ir daugiau informacijos rasite Moodle aplinkoje.

Duomenų bazių pristatymai

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams, mokslininkams, studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Susipažinsite su KTU prenumeruojamais ir įsigytais el. ištekliais. Sužinosite, kokie būna duomenų bazių tipai pagal turinį ir prieigą, kaip pasirinkti savo studijoms ar darbui tinkamiausią elektroninį išteklių, kaip atlikti paiešką duomenų bazėje naudojant paieškos operatorius. Taip pat sužinosite, kodėl verta susikurti asmeninę paskyrą duomenų bazėje. Demonstracijos metu pamatysite, kaip atlikti paiešką konkrečiose duomenų bazėse, kaip atsisiųsti ir išsisaugoti el. knygą ar straipsnį.

Pateiktys: KTU prenumeruojamos DB, KTU prenumeruojamų el. knygų DB.

eLABa PDB: publikacijų registravimas, ataskaitos ir kiti susiję klausimai

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: Mokslininkams, doktorantams, mokslo administratoriams
Vieta: nuotoliniu būdu.

Mokymų metu pristatoma publikacijų registravimo tvarka eLABa talpykloje: bendri reikalavimai publikacijų registravimui, kaip registruoti publikaciją pačiam, kaip parengti savo ar padalinio publikacijų sąrašą.

Mokymosi medžiaga Moodle aplinkoje.

El. mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: doktorantams ir mokslininkams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Susipažinsite su mokslinės komunikacijos procesais, tradiciniais ir interaktyviais mokslinės informacijos šaltiniais.

Informacijos paieškos strategija

Trukmė: 40 min.
Kam skirti: visų studijų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu sužinosite, kaip pasirinkti temą, paieškai tinkamus reikšminius žodžius. Išmoksite nustatyti informacijos poreikį, kaip suplanuoti informacijos paieškos veiksmus bei suformuluoti paieškos užklausą. Priklausomai nuo informacijos poreikių, išmoksite pasirinkti tinkamus informacijos paieškos išteklius, sužinosite, kaip naudotis įvairiais informacijos paieškos būdais bei atlikti efektyvią ir sėkmingą paiešką. Taip pat išmoksite, kaip analizuoti ir vertinti informacijos paieškos rezultatus.

Mokymų medžiagą ir daugiau informacijos rasite Moodle aplinkoje.

Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. APA citavimo stilius (skirta socialiniams mokslams)

Trukmė: 40 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Studentai susipažįsta su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau pristatomas APA citavimo stilius, kuris naudojamas socialiniuose moksluose. Studentai sužino apie autorių teisių reikalavimus ir plagiato prevenciją, sutapties aptikimo programas. Mokymų metu išmoksta rašto darbe pateikti nuorodas į cituojamus šaltinius, sužino, kaip teisiškai ir etiškai cituoti kitų autorių mintis, kaip pateikti nuorodas tekste ir parengti šaltinių bibliografinį aprašą pagal APA citavimo stilių, išmoksta sudaryti literatūros sąrašą.

Mokymų pateiktysvaizdo medžiaga daugiau informacijos apie šaltinių citavimą ir literatūros sąrašų sudarymą.

Informacijos šaltinių APA citavimo stiliaus pavyzdžiai:

Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. ISO 690:2010 standartas (skirta technologijos mokslams)

Trukmė: 40 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Studentai susipažįsta su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau pristatomas ISO 690:2010 standartas (naudojamas technologijos moksluose). Studentai sužino apie autorių teisių reikalavimus ir plagiato prevenciją, sutapties aptikimo programas. Mokymų metu išmoksta rašto darbe pateikti nuorodas į cituojamus šaltinius, sužino, kaip teisiškai ir etiškai cituoti kitų autorių mintis, kaip pateikti nuorodas tekste ir parengti šaltinių bibliografinį aprašą pagal ISO 690:2010 standartą, išmoksta sudaryti literatūros sąrašą.

Mokymų pateiktys ir daugiau informacijos apie šaltinių citavimą ir literatūros sąrašų sudarymą.

Kaip pasirinkti tinkamą žurnalą straipsnio publikavimui

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: Mokslininkams ir doktorantams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymai skirti mokslininkams ir doktorantams, kurie siekia publikuoti savo tyrimų rezultatus aukštos kokybės žurnaluose, supažindinti su svarbiausiais žurnalų paieškos ir atrankos principais ir įrankiais. Mokymų metu sužinosite, kokie yra esminiai mokslo žurnalų atrankos kriterijai ir pagrindinės bibliografinės citavimo duomenų bazės. Sužinosite, kur ir kaip ieškoti kokybiškų mokslo žurnalų, kokie yra svarbiausi žurnalų rodikliai ir kaip juos surasti. Mokymų metu taip pat kalbama, kokią pagalbą autoriams siūlo didžiausios leidyklos ir duomenų bazės, kas yra nesąžiningi žurnalai ir kaip juos atpažinti.

Mokymosi medžiaga.

Kaip rasti socialinių mokslų informacijos šaltinius baigiamajam projektui / rašto darbui

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: Centrinė biblioteka, Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu studentai supažindinami su informacijos paieškos strategijos planavimu: pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, informacijos paieškos priemones, suformuluoti užklausą, atitinkančią paieškos sistemos ar duomenų bazės ypatumus. Pristatomi informacijos paieškos įrankiai ir galimybės jais naudotis. Atlikę informacijos šaltinių paiešką, studentai mokosi vertinti paieškos rezultatus, tikslinti paieškos klausimą, kritiškai vertinti surastą informaciją, atrinkti patikimus ir pasirinktą tematiką atitinkančius šaltinius, susipažįsta su spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų, studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir kt. informacijos šaltinių paieškos ypatumais.

Mokymų pateiktys.

Kaip rasti technologijos mokslų informacijos šaltinius baigiamajam projektui / rašto darbui

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: visų pakopų studentams
Vieta: Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka, Cheminės technologijos fakulteto biblioteka, Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka, Informatikos fakulteto biblioteka, Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu studentai supažindinami su informacijos paieškos strategijos planavimu: pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, informacijos paieškos priemones, suformuluoti užklausą, atitinkančią paieškos sistemos ar duomenų bazės ypatumus. Pristatomi informacijos paieškos įrankiai ir galimybės jais naudotis. Atlikę informacijos šaltinių paiešką, studentai mokosi vertinti paieškos rezultatus, tikslinti paieškos klausimą, kritiškai vertinti surastą informaciją, atrinkti patikimus ir pasirinktą tematiką atitinkančius šaltinius, susipažįsta su spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų, studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir kt. informacijos šaltinių paieškos ypatumais.

Mokymų pateiktys. Mokymosi medžiagą ir daugiau informacijos rasite Moodle aplinkoje.

Mokslo vertinimo rodikliai ir įrankiai

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams, mokslininkams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu pristatoma cituojamumo ir kt. rodikliai, H indeksas, duomenų bazės Web of Science, Scopus, SCIMago.

Mokymosi medžiaga.

Sisteminė literatūros apžvalga

Trukmė: 45 min.
Kam skirti: dėstytojams, mokslininkams
Vieta: visose bibliotekose, nuotoliniu būdu.

Mokymų metu supažindinama su literatūros apžvalga (VS sisteminė literatūros apžvalga);  sisteminės literatūros apžvalgos etapais; aptariama sisteminės informacijos paieškos strategija.

Mokymosi medžiaga.

 

Mokymo moduliai

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) ugdydama vartotojų informacinę kompetenciją yra paruošusi mokymo modulius, skirtus savarankiškoms studijoms.

Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais neformaliojo mokymo medžiaga.

Modulis 1: Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 2: Informacijos paieškos strategija.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 3: Efektyvus informacijos panaudojimas.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 4: Humanitarinių mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 5: Menų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 6: Socialinių mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 7: Fizinių mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 8: Technologijos mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 9: Biomedicinos mokslų informacijos šaltinių paieška.
Tekstas – Pateiktys: 9.19.29.3 – Praktinės užduotys – Atmintinė
Modulis 10: Duomenų bazių licencijavimas, administravimas ir pristatymas vartotojams.
Tekstas – Pateiktys – Praktinės užduotys – Atmintinė
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku