Mokslinė komunikacija

Atviroji prieiga

Informaciniai lankstinukai:

  • Atviroji prieiga ir atvirieji duomenys programoje „Horizontas 2020“ (parsisiųsti)
  • EK/OpenAIRE FP7 bendrosios programos projekto atvirosios prieigos pilotinė iniciatyva. Finansavimas publikacijoms (parsisiųsti)

Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų nuostatai. Šis dokumentas yra suderintas su Lietuvos mokslo tarybos atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis, Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ atvirosios prieigos nuostatais, Mokslo duomenų valdymo „Horizontas 2020“ gairėmis. Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų ir publikacijų nuostatuose apibrėžiama prieigos prie publikacijų ir mokslo duomenų tvarka. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir pasikeitimą mokslo žiniomis, didinti prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų ir jų naudojimą.

Atvirosios prieigos nuostatų įgyvendinimo klausimais konsultuoja ir informaciją teikia KTU biblioteka. Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Ieva Cesevičiūtė, el. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt, tel. +370 (37) 300 284.

Atviroji prieiga – nemokama ir laisva internetinė prieiga prie mokslo publikacijų – recenzuojamų žurnalų straipsnių, konferencijų darbų, disertacijų. Ši samprata kinta, apimdama visą mokslinę informaciją: mokslui reikalingus duomenis, jų infrastruktūras, edukacinę literatūrą, mokslo darbų bibliografiją, nerecenzuotą mokslinę literatūrą. Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje sąvoka „mokslinė informacija“ gali turėti šias reikšmes:

  • recenzuoti moksliniai straipsniai (publikuoti moksliniuose žurnaluose), arba
  • mokslinių tyrimų duomenys (tyrimų duomenys pagrindžiančios publikacijos ar neapdoroti duomenys).

Pagrindiniai atvirosios prieigos principai pateikti šiuose dokumentuose:

Yra du atvirosios prieigos įgyvendinimo modeliai: žaliasis ir auksinis.

Žaliasis modelis – atvirosios prieigos būdas, kai autorius ar įpareigotas atstovas įkelia publikuotą ar tik recenzuotą straipsnį į pasirinktą atvirosios prieigos mokslinės informacijos talpyklą. Atviroji prieiga publikacijai turi būti suteikiama per 6 mėnesius nuo publikacijos paskelbimo (12 mėnesių socialinių ir humanitarinių mokslų publikacijoms).

Auksinis modelis – atvirosios prieigos būdas, kai autorius publikuoja straipsnį atvirosios prieigos žurnale arba hibridiniame žurnale, kuriame straipsniai yra prieinami tik prenumeratoriams, už tam tikrą mokestį ir laisvai prieinami. Monografijos taip pat gali būti publikuojamos atvirojoje prieigoje  arba taikant hibridinį verslo modelį. Elektroninėje prieigoje esančiuose žurnaluose publikuojami recenzuoti straipsniai. Pagal šį modelį publikavimo išlaidas padengia autorius, juos remiančios organizacijos ar kiti šaltiniai. Atvirosios prieigos žurnalų sąrašas pateikiamas Atvirosios prieigos žurnalų rodyklėje (angl. Directory of Open Access Journals). Šiuo metu čia registruota 9 193 mokslo žurnalai, atvirajai prieigai pateikta 2 326 986 straipsnių  (2016 lapkričio mėn. duomenys).

Atviroji prieiga prie tyrimų duomenų

Mokslinių tyrimų kontekste, duomenų sąvoka yra labai plati. Ji apima statistinius duomenis, eksperimentų rezultatus, matavimus, stebėjimų rezultatus, apklausos rezultatus, interviu įrašus ir vaizdus. Tyrimų duomenys turi būti skaitmeniniame formate.

Horizontas 2020 strategijoje akcentuojamas poreikis užtikrinti atvirąją prieigą publikacijoms ir moksliniams duomenims. Modernūs moksliniai tyrimai yra atliekami remiantis anksčiau atliktų mokslinių darbų rezultatais. Laisva prieiga prie mokslinių publikacijų ir duomenų skatina:

  • Naudoti ankstesnius tyrimų rezultatus (geresnės kokybės rezultatus).
  • Skatinti bendradarbiavimą ir išvengti pasikartojančių tyrimų (didesnis efektyvumas).
  • Paspartinti inovacijas (didesnis progresas rinkose reiškia didesnį augimą).
  • Įtraukti gyventojus ir visuomenę (didesnis mokslinių procesų skaidrumas).

Europos komisija siekia,  kad vartotojai neturėtų mokėti už mokslinę informaciją, kuriai sukurti buvo gautas viešas finansavimas. Viešai finansuojama mokslinė informacija turi būti laisvai prieinama Europos mokslininkams, pramonei, visuomenei. Be to, turi būti užtikrinamas ilgalaikis mokslinės informacijos saugojimas.

OpenAIRE projektas

OpenAIRE2020 projektas – tai plataus masto iniciatyva, kurioje dalyvauja 50 partnerių iš visų ES šalių. Iniciatyvos tikslas – remti bei skatinti mokslinių publikacijų bei duomenų prieinamumą ir panaudą. OpenAIRE2020 iniciatyvoje dalyvauja mokslinių bibliotekų darbuotojai, atviros prieigos organizacijos, nacionaliniai e-infrastruktūros ir duomenų ekspertai, IT ir mokslininkai. Kauno technologijos universiteto bibliotekoje yra įkurtas Atvirosios prieigos konsultacinis centras, kuriame nacionalinis atvirosios prieigos koordinatorius teikia konsultacijas klausimais susijusiais su atvirąja prieiga, organizuoja informacinius seminarus, renka Horizontas2020 programos projekto rezultatus ir skatina mokslo duomenų valdymą. Projekto tikslui pasiekti buvo sukurta OpenAIRE platforma. Tai techninė infrastruktūra, kuri yra svarbi apjungiant ir susiejant didelės apimties mokslinių tyrimų kolekcijas visoje Europoje. Projekto metu kuriamos paslaugos užtikrinančios talpyklų tinklų sąveiką (priimant bendras gaires) ir nesudėtingą įkėlimą į talpyklas bei universalią talpyklą (Zenodo).

Nuorodos:
1.    Open access [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm.
2.    Prieigos prie mokslo publikacijų realizavimo galimybės: leidėjų nuostatos bei akademinių institucijų patirtis [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://lms.lt/archyvas/files/active/0/PetrauskieneStraipsnis.pdf.
3.    Atviroji prieiga [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lmba.lt/atviroji-prieiga.
4.    OPENAIRE2020 kick-off meeting [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.eifl.net/events/openaire2020-kick-meeting.

Seminarai, konferencijos

Informacinis renginys Horizontas 2020 programos projektų vykdytojams dėl atvirųjų duomenų projektinėje veikloje“. Kauno technologijos universitetas. 2018 m. birželio 13 d.

2018 m. balandžio 19-20 d. vyko universiteto doktorantams ir pagrindiniams tyrėjams skirtas praktinis atvirųjų mokslo duomenų valdymo seminaras „Practising FAIR and Open Data Management”, kurį vedė duomenų valdymo ekspertės Elly Dijk ir dr. Marjan Grootveld iš Nyderlandų organizacijos „Data Archiving and Networked Services“ (DANS). Seminaras organizuojamas kaip projekto OpenAIRE2020 veiklų dalis. Renginio kalba – anglų. Seminaro vaizdo įrašas.

2017 m. spalio 23 d. vykusios  „OpenCon“ 2017 Lietuva: atvirieji mokslo duomenys ir atvirasis mokslas konferencijos (konferencija vyko tarptautinės atvirosios prieigos savaitės metu) vaizdo įrašas ir pateiktys:

Tarptautinė konferencija „Akademinė biblioteka ir atvirasis mokslas“

2016 m. gruodžio 6 d. vykusios tarptautinės konferencijos „Akademinė biblioteka ir atvirasis mokslas“ vaizdo įrašas ir pateiktys:

FOSTER seminarai

2015 m. spalio 29 d vykusio „Bandomasis OpenAIRE2020 projektas: 7BP projektų rezultatų publikavimas atvirojoje prieigoje naudojant „auksinio kelio“ galimybes. Atvirosios prieigos politika“ seminaro  Pateiktys ir vaizdo medžiaga. Pranešėjas Pablo de Castro,  Europos mokslinių bibliotekų asociacijos LIBER atstovas, OpenAIRE2020 Gold Open Access Pilot programos koordinatorius.

2015 m. spalio 29 d. vykusio „Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų“ seminaro pranešimų vaizdo įrašas ir pateiktys:

2015 m. balandžio 15 d. vykusio „Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų“ seminaro vaizdo įrašas ir pateiktys:

2016 m. kovo 31 d. vykusio „Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų“ seminaro pranešimų vaizdo įrašas ir pateiktys:

2015 m. kovo 19 d. vykusio „Atvirasis mokslas jauniesiems tyrėjams: iššūkiai ir galimybės” seminaro pranešimų vaizdo įrašai:

OpenAIRE internetiniai seminarai, pateiktys

Viešosios diskusijos “Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje” dalyvių pasisakymai I 2012-10-26

Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus? I 2012-10-18

Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija ir Lietuvos mokslo periodikos asociacija organizavo seminarą Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus? Seminarą vedė dr. Paweł Szczęsny, Biochemijos ir biofizikos institutas, Lenkijos mokslų akademija. Seminaro skaidrės. Tai trečiasis seminaras iš trijų seminarų ciklo, organizuotų vykdant EIFL (Electronic Information for Libraries) remiamą projektą Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis. Seminaro tikslas – supažindinti doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir kitus tyrėjus su atvirojo mokslo iniciatyvomis, išaugusiomis galimybėmis bendrauti ir bendradarbiauti, tapti pasaulinio mokslinio tinklo nariu, būti daugiau matomiems pasaulyje.

Seminaras vyko Kauno technologijos universitete, Senato salėje.

Seminaras „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga?” I 2012-10-09

https://vips.liedm.lt/kanalas/3452

Kodėl mokslininkams svarbi atviroji prieiga? 2012-10-02

Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija ir Lietuvos mokslo periodikos asociacija organizavo paskaitą-diskusiją Kodėl mokslininkams svarbi atviroji prieiga? Tai pirmasis seminaras iš trijų seminarų ciklo, organizuojamų vykdant EIFL (Electronic Information for Libraries) remiamą projektą Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis. Paskaitos tikslas – supažindinti doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir kitus tyrėjus su atvirosios prieigos iniciatyvomis, galimybe būti daugiau matomiems pasaulyje, Europos Komisijos, Europos mokslinių tyrimų tarybos ir kitų finansuojančių institucijų reikalavimais mokslo tyrimų publikacijų ir mokslo duomenų prieigai.

Seminaro skaidrės:

 

LRT radijo laida „Žinių amžius“, skirta atvirajai prieigai I Laidos dalyvės prof. R. Marcinkevičienė, prof. I. Žalėnienė, dr. G. Tautkevičienė ir dr. V. Petrikaitė

Interneto TV laida „Mokslo sriuba“

Interneto TV laida „Mokslo sriuba“ – tai ne pelno siekianti jaunų žmonių iniciatyva populiarinti mokslą visuomenėje.

Kas antrą šeštadienį „Mokslo sriubą“ galima ragauti adresu http://www.mokslosriuba.lt. „Mokslo sriuba“ kuriama bendradarbiaujant su Baltijos pažangių technologijų institutu.

Visas „Mokslo sriuba“ laidas ir laidą apie atvirą prieigą rasite adresu: http://www.youtube.com/mokslosriuba

KTU mokslo publikacijos

Mokslo publikacijų aprašus ir viso teksto dokumentus galite įkelti į Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką eLABa. Čia galite formuoti ir atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus, rengti statistines ataskaitas.

Techniniais prisijungimo ir duomenų klausimais kreipkitės
Linas Salelionis
Vyresnysis programuotojas
ITD Bibliotekų informacinių sistemų skyrius
Studentų g. 48A-316, 51367 Kaunas
Mob. tel. 8 686 50 236
e. p. linas.salelionis@ktu.lt
e. p. pdb@library.lt
Techniniais ataskaitų klausimais kreipkitės
Mindaugas Muckus
Vyresnysis programuotojas
ITD Bibliotekų informacinių sistemų skyrius
Studentų g. 48A-316, 51367 Kaunas
Mob. tel. 8 686 50 237
e. p. mindaugas.muckus@ktu.lt
e. p. pdb@library.lt
Ataskaitų klausimais kreipkitės
Irena Švarplienė
Duomenų analitikė
Mokslo ir inovacijų departamentas
K. Donelaičio g. 73-421, Kaunas
tel. +370 (37) 300 043
e. p. irena.svarpliene@ktu.lt

Publikacijų įkėlimo ir sąrašų rengimo klausimais kreipkitės

Rita Jašmontienė

Institucinės talpyklos vadybininkė

Gedimino g. 50-123, Kaunas
tel. +370 (37) 300 652
e. p. rita.jasmontiene@ktu.lt

Edita Ražanskaitė

Institucinės talpyklos vadybininkė

Gedimino g. 50-123, Kaunas
tel. +370 (37) 300 652
e. p. edita.razanskaite@ktu.lt

Naudingos nuorodos

  • Democratising Academic JournalsBaltajame dokumente apžvelgiama situacija akademinių žurnalų leidybos rinkoje. Pateikiamos alternatyvos korporatyviniam žurnalų leidybos modeliui. Teikiami pasiūlymai, kurie užtikrina tvarų, atvirajai prieigai palankų žurnalų leidybos modelį ateityje. Šaltinyje akcentuojama, kad demokratiška AP leidybos rinka yra esminis principas užtikrinantis žemus žurnalų leidybos kaštus ir sudarantis palankias sąlygas atvirajai prieigai.
  • European Data PortalEuropos duomenų portalas renka viešai prieinamus metaduomenis iš Europos šalyse esančių viešojo sektoriaus tinklapių. Strateginis Europos duomenų portalo tikslas – išplėsti duomenų prieigos galimybes ir taip padidinant atvirų duomenų vertę. Jame galima: ieškoti duomenų, pateikti turimus duomenis, sužinoti apie ekonominę atvirų duomenų naudą, dalyvauti internetiniuose seminaruose. Kaip naudotis Europos duomenų portalu rasite čia.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku