Mokslinė komunikacija

Atviroji prieiga

Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų nuostatai. Šis dokumentas yra suderintas su Lietuvos mokslo tarybos atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis, Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ atvirosios prieigos nuostatais, Mokslo duomenų valdymo „Horizontas 2020“ gairėmis. Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų ir publikacijų nuostatuose apibrėžiama prieigos prie publikacijų ir mokslo duomenų tvarka. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir pasikeitimą mokslo žiniomis, didinti prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų ir jų naudojimą.

Atvirosios prieigos nuostatų įgyvendinimo klausimais konsultuoja ir informaciją teikia KTU biblioteka. Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Ieva Cesevičiūtė, el. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt, tel. (8 37) 30 06 52.

Atviroji prieiga – nemokama ir laisva internetinė prieiga prie mokslo publikacijų – recenzuojamų žurnalų straipsnių, konferencijų darbų, disertacijų. Ši samprata kinta, apimdama visą mokslinę informaciją: mokslui reikalingus duomenis, jų infrastruktūras, edukacinę literatūrą, mokslo darbų bibliografiją, nerecenzuotą mokslinę literatūrą. Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje sąvoka „mokslinė informacija“ gali turėti šias reikšmes:

  • recenzuoti moksliniai straipsniai (publikuoti moksliniuose žurnaluose), arba
  • mokslinių tyrimų duomenys (tyrimų duomenys pagrindžiančios publikacijos ar neapdoroti duomenys).

Pagrindiniai atvirosios prieigos principai pateikti šiuose dokumentuose:

Yra du atvirosios prieigos įgyvendinimo modeliai: žaliasis ir auksinis.
Žaliasis modelis – atvirosios prieigos būdas, kai autorius ar įpareigotas atstovas įkelia publikuotą ar tik recenzuotą straipsnį į pasirinktą atvirosios prieigos mokslinės informacijos talpyklą. Atviroji prieiga publikacijai turi būti suteikiama per 6 mėnesius nuo publikacijos paskelbimo (12 mėnesių socialinių ir humanitarinių mokslų publikacijoms).

Auksinis modelis – atvirosios prieigos būdas, kai autorius publikuoja straipsnį atvirosios prieigos žurnale arba hibridiniame žurnale, kuriame straipsniai yra prieinami tik prenumeratoriams, už tam tikrą mokestį ir laisvai prieinami. Monografijos taip pat gali būti publikuojamos atvirojoje prieigoje  arba taikant hibridinį verslo modelį. Elektroninėje prieigoje esančiuose žurnaluose publikuojami recenzuoti straipsniai. Pagal šį modelį publikavimo išlaidas padengia autorius, juos remiančios organizacijos ar kiti šaltiniai. Atvirosios prieigos žurnalų sąrašas pateikiamas Atvirosios prieigos žurnalų rodyklėje (angl. Directory of Open Access Journals). Šiuo metu čia registruota 9 193 mokslo žurnalai, atvirajai prieigai pateikta 2 326 986 straipsnių  (2016 lapkričio mėn. duomenys).

Atviroji prieiga prie tyrimų duomenų

Mokslinių tyrimų kontekste, duomenų sąvoka yra labai plati. Ji apima statistinius duomenis, eksperimentų rezultatus, matavimus, stebėjimų rezultatus, apklausos rezultatus, interviu įrašus ir vaizdus. Tyrimų duomenys turi būti skaitmeniniame formate.

Horizontas 2020 strategijoje akcentuojamas poreikis užtikrinti atvirąją prieigą publikacijoms ir moksliniams duomenims. Modernūs moksliniai tyrimai yra atliekami remiantis anksčiau atliktų mokslinių darbų rezultatais. Laisva prieiga prie mokslinių publikacijų ir duomenų skatina:

  • Naudoti ankstesnius tyrimų rezultatus (geresnės kokybės rezultatus).
  • Skatinti bendradarbiavimą ir išvengti pasikartojančių tyrimų (didesnis efektyvumas).
  • Paspartinti inovacijas (didesnis progresas rinkose reiškia didesnį augimą).
  • Įtraukti gyventojus ir visuomenę (didesnis mokslinių procesų skaidrumas).

Europos komisija siekia,  kad vartotojai neturėtų mokėti už mokslinę informaciją, kuriai sukurti buvo gautas viešas finansavimas. Viešai finansuojama mokslinė informacija turi būti laisvai prieinama Europos mokslininkams, pramonei, visuomenei. Be to, turi būti užtikrinamas ilgalaikis mokslinės informacijos saugojimas.

OpenAIRE projektas

OpenAIRE2020 projektas – tai plataus masto iniciatyva, kurioje dalyvauja 50 partnerių iš visų ES šalių. Iniciatyvos tikslas – remti bei skatinti mokslinių publikacijų bei duomenų prieinamumą ir panaudą. OpenAIRE2020 iniciatyvoje dalyvauja mokslinių bibliotekų darbuotojai, atviros prieigos organizacijos, nacionaliniai e-infrastruktūros ir duomenų ekspertai, IT ir mokslininkai. Kauno technologijos universiteto bibliotekoje yra įkurtas Atvirosios prieigos konsultacinis centras, kuriame nacionalinis atvirosios prieigos koordinatorius teikia konsultacijas klausimais susijusiais su atvirąja prieiga, organizuoja informacinius seminarus, renka Horizontas2020 programos projekto rezultatus ir skatina mokslo duomenų valdymą. Projekto tikslui pasiekti buvo sukurta OpenAIRE platforma. Tai techninė infrastruktūra, kuri yra svarbi apjungiant ir susiejant didelės apimties mokslinių tyrimų kolekcijas visoje Europoje. Projekto metu kuriamos paslaugos užtikrinančios talpyklų tinklų sąveiką (priimant bendras gaires) ir nesudėtingą įkėlimą į talpyklas bei universalią talpyklą (Zenodo).

Nuorodos:
1.    Open access [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm.
2.    Prieigos prie mokslo publikacijų realizavimo galimybės: leidėjų nuostatos bei akademinių institucijų patirtis [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 16 d.]. Prieiga per intenetą: http://lms.lt/archyvas/files/active/0/PetrauskieneStraipsnis.pdf.
3.    Atviroji prieiga [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per intenetą: http://www.lmba.lt/atviroji-prieiga.
4.    OPENAIRE2020 kick-off meeting [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.eifl.net/events/openaire2020-kick-meeting.

Seminarai

KTU mokslo publikacijos

Mokslo publikacijų aprašus ir viso teksto dokumentus galite įkelti į Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką eLABa. Čia galite formuoti ir atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus, rengti statistines ataskaitas.

Dėmesio: Publikacijų duomenų bazė (PDB) nėra pildoma naujais įrašais. Bazėje saugomi iki 2017 m. paskelbtų Universiteto darbuotojų mokslo publikacijų įrašai, todėl publikacijų bibliografiniuose sąrašuose ir statistinėse ataskaitose nerasite naujausių publikacijų.

Publikacijų įkėlimo klausimais kreipkitės

Rita Jašmontienė

Institucinės talpyklos vadybininkė

K. Donelaičio g. 20-123, Kaunas
tel. +370 (37) 300 652
e. p. rita.jasmontiene@ktu.lt

Edita Ražanskaitė

Institucinės talpyklos vadybininkė

K. Donelaičio g. 20-123, Kaunas
tel. +370 (37) 300 652
e. p. edita.razanskaite@ktu.lt

Ataskaitų klausimais kreipkitės

Irena Švarplienė

Duomenų analitikė

K. Donelaičio g. 73 422, Kaunas
tel. +370 (37) 300 043
e. p. irena.svarpliene@ktu.lt

Techniniais ir prisijungimo klausimais kreipkitės

Mindaugas Muckus

Vyresnysis programuotojas

Studentų g. 48A, Kaunas
tel. +370 610 45 127
e. p. pdb@library.lt

Naudingos nuorodos

  • Democratising Academic JournalsBaltajame dokumente apžvelgiama situacija akademinių žurnalų leidybos rinkoje. Pateikiamos alternatyvos korporatyviniam žurnalų leidybos modeliui. Teikiami pasiūlymai, kurie užtikrina tvarų, atvirajai prieigai palankų žurnalų leidybos modelį ateityje. Šaltinyje akcentuojama, kad demokratiška AP leidybos rinka yra esminis principas užtikrinantis žemus žurnalų leidybos kaštus ir sudarantis palankias sąlygas atvirajai prieigai.
  • European Data Portal.Europos duomenų portalas renka viešai prieinamus metaduomenis iš Europos šalyse esančių viešojo sektoriaus tinklapių. Strateginis Europos duomenų portalo tikslas – išplėsti duomenų prieigos galimybes ir taip padidinant atvirų duomenų vertę. Jame galima: ieškoti duomenų, pateikti turimus duomenis, sužinoti apie ekonominę atvirų duomenų naudą, dalyvauti internetiniuose seminaruose. Kaip naudotis Europos duomenų portalu rasite čia.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku