Mokymai „Piliečių mokslo kompetencijos bibliotekininkams“

Svarbiausios | 2023-05-09

2023 m. balandžio 28 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko visos dienos mokymai „Piliečių mokslo kompetencijos bibliotekininkams“. Mokymus organizavo Kauno technologijos universiteto biblioteka kartu su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka. Renginyje dalyvavo 22 bibliotekų darbuotojai iš akademinių, nacionalinės ir viešųjų bibliotekų.

Mokymų dalyviams buvo pristatytas LibOCS projekto partnerių parengtas Moodle kursas „Piliečių mokslas bibliotekininkams: savarankiško mokymosi kursas“. Dalyviai susipažino su penkių modulių struktūra, turiniu ir praktinėmis užduotimis: Piliečių mokslas ir bibliotekų vaidmuo, Kompetencijos ir mokymai bibliotekininkams, dalyvaujantiems piliečių mokslo projektuose, Įtraukimas ir komunikacija piliečių mokslo projektuose, Piliečių mokslo projektų valdymo gebėjimai, Tyrimų ir duomenų valdymo kompetencijos bibliotekininkams, dalyvaujantiems piliečių mokslo projektuose.

Mokymai buvo pradėti fokus grupės diskusija. Buvo siekiama išsiaiškinti bibliotekininkų požiūrį ir įžvalgas apie tai, kokių kompetencijų bibliotekininkams reikia dalyvaujant ar vykdant piliečių mokslo projektus, kokias kompetencijas bibliotekininkai jau turi, kokių kompetencijų bibliotekininkams trūksta ir kokias kompetencijas bibliotekininkai turėtų tobulinti. Fokusuotos grupės diskusija padėjo nustatyti, kaip dalyviai suvokia bibliotekų vaidmenį vykdant piliečių mokslo projektus ir kokių kompetencijų jiems reikia piliečių mokslo projektuose. Diskusija atskleidė, kad bibliotekininkų nuomone, jie jau turi daugumą kompetencijų, reikalingų dalyvauti piliečių mokslo projektuose, tačiau jiems reikia mokymų, kad patobulintų savo gebėjimus pagal piliečių mokslo ypatumus.

Mokymų metu dalyviai studijavo ir diskutavo apie bibliotekų vaidmenį inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant piliečių mokslo projektus; bibliotekininkų, kaip tarpininkų, vaidmenį; kompetencijas, kurių bibliotekininkams reikia įgyvendinant piliečių mokslo projektus; aptarė specifines kompetencijas, skatinančias piliečių įsitraukimą į projektus, ir gebėjimus, reikalingus piliečių įtraukimui, motyvavimui ir bendravimui su jais. Mokymuose taip pat buvo pristatyti projektų rengimo ir duomenų valdymo gebėjimų pagrindai.

Pasibaigus mokymams, kursų dalyviai mokymus apibūdino kaip naudingus ir skatinančius domėjimąsi piliečių mokslo projektais, taip pat išreiškė poreikį mokymų, kuriuose bibliotekų darbuotojai, dalyvaujantys piliečių mokslo projektuose, pasidalintų patirtimi ir įžvalgomis.

Akimirkos iš mokymų