Atvirosios prieigos savaitė (spalio 23–29 d.) KTU bibliotekoje

Svarbiausios | 2023-10-17

Kaip ir kasmet, paskutinę spalio savaitę, minėsime Tarptautinę atvirosios prieigos savaitę. Jos metu siekiama akcentuoti bendruomenės svarbą mokslinės komunikacijos procese (angl. Community over Commercialization).

UNESCO rekomendacijoje dėl atvirojo mokslo, kurią priėmė 193 valstybės narės, pabrėžiama būtinybė teikti prioritetą bendruomenei, o ne komercijai, raginama užkirsti kelią neteisėtam pelnymuisi iš viešai finansuojamos mokslinių tyrimų veiklos, skatinami nekomerciniai ir bendradarbiavimu grindžiami leidybos modeliai, kuriuose netaikomi straipsnių apdorojimo mokesčiai (angl. Article Processing Charges).

Šios Atvirosios prieigos savaitės metu kviečiame KTU bendruomenės narius gilinti žinias apie atvirąjį mokslą, autorių teises ir licencijavimą, taip pat sužinoti apie akademinių bibliotekų pastangas prisidėti prie atvirojo mokslo skatinimo ir visuomenės įtraukimo į mokslinius tyrimus, dalyvaujant šiuose mokymuose:

  • 2023-10-24 14–14.45 val. Introduction to Open Science (anglų k.) Tai įžanginiai mokymai, per kuriuos susipažinsite su pagrindiniais atvirojo mokslo elementais:  atvirosios prieigos leidyba, atviraisiais duomenimis, piliečių mokslu – ko ir kodėl reikia mums kaip mokslininkams, tyrėjams, studentams, piliečiams.
    Registracija
  • 2023-10-25 14–15.30 val. Intellectual Property Rights and Licensing (anglų k.) Mokymų tikslas – suteikti žinių apie intelektinę nuosavybę ir paaiškinti, kodėl būtina ją saugoti. Licencijavimas sudaro didelę dalį akademinės intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su atvirojo mokslo praktika, todėl mokymuose kreipiamas dėmesys į atvirosios licencijavimo rūšys, ką, kada ir kaip naudoti, taip pat aptariama bendra licencijavimo informacija ir kūrybinių bendrijų autorių teisių informacija, susijusi su dabartine praktika.
    Registracija
  • 2023-10-26 15–15.45 val. Piliečių mokslas: kaip bibliotekos gali prisidėti vykdant piliečių mokslo projektus (lietuvių kalba). Mokymų metu dalyviai supažindinami su piliečių mokslo (PM) kaip atvirojo mokslo įvairove ir tipais, PM projektų paieškos platformomis, aptariamos bibliotekų galimybės prisidėti remiant piliečių mokslo veiklas, skatinant visuomenės ir mokslininkų bendradarbiavimą.
    Registracija