Dovanos bibliotekai!

Svarbiausios | 2020-09-09

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas padovanojo Bibliotekai naujausias Leidybos centro išleistas knygas.

Tarp jų – knygos, skirtos Juozui Tumui-Vaižgantui, kuriose publikuotos ir Bibliotekos Retų spaudinių fonde saugomos fotografijos.