Duomenų bazėje „Scopus“ jau pateikti 2023 metų bibliometriniai rodikliai

Svarbiausios | 2024-06-14

Informuojame, kad duomenų bazėje „Scopus“ (Elsevier) jau pateikti naujausi 2023 metų leidinių bibliometriniai rodikliai (CiteScore, CiteScore kvartilis, SNIP ir SJR). Šie rodikliai jau yra ir nacionalinėje talpykloje eLABa.

„Scopus“ CiteScore rodiklis – tai žurnalo straipsnių, publikuotų per praėjusius trejus metus, citavimo vidurkis einamaisiais metais. Jis apskaičiuojamas dalijant žurnalo straipsnių citavimo skaičių einamaisiais metais iš bendro skaičiaus straipsnių, publikuotų per trejus praėjusius metus.

Svarbiausi „Scopus“ 2023 m. rezultatų akcentai:

  • Didesnė aprėptis: remiantis 2023 m. rezultatais, duomenų bazėje „Scopus“ bibliometriniai rodikliai skaičiuojami 29 777 leidiniams; 2 212 leidiniams rodikliai buvo paskaičiuoti pirmą kartą. Platesnė aprėptis užtikrina išsamesnius duomenų rinkinius žurnalų poveikiui vertinti.
  • Daugiau atvirosios prieigos leidinių: beveik 7 000 atvirosios prieigos leidinių, iš kurių 52 užima pirmąją vietą priskirtoje mokslo kategorijoje. Tai rodo augančią atvirosios prieigos publikacijų svarbą.
  • Auganti leidinių kokybė: buvo įvertinti 11 144 leidinių 2023 m. rodikliai. Iš jų daugiau kaip 400 leidinių patenka į 10 % aukščiausiai vertinamų šaltinių savo srityse.
  • Pasaulinė įvairovė: 22 % duomenų bazėje „Scopus“ indeksuojamų žurnalų yra leidžiami ne anglų kalba. Daugiau kaip 50 pasaulio kalbų leidžiami mokslo leidiniai atveria pasaulinę mokslinių tyrimų poveikio perspektyvą.
  • Stiprėjantis mokslinių tyrimų poveikis: daugiau kaip 650 leidinių CiteScore rodiklio reikšmės paaugo 100 % ir net daugiau, lyginant su 2022 metais.

Daugiau informacijos apie 2023 m. bibliometrinius rodiklius duomenų bazėje „Scopus“ galima rasti Elsevier pranešime.