Išskirtinis pasiūlymas tyrėjams: American Chemical Society padengia atvirosios prieigos publikavimo išlaidas

Svarbiausios | 2020-07-29

Norime pasidžiaugti, kad dvi Kauno technologijos universiteto (KTU) publikacijos jau paskelbtos atvirojoje prieigoje naudojantis „Read +Publish“ licencija. Tai KTU Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros profesoriaus Vytauto Getaučio vadovaujamos jungtinės tyrėjų komandos straipsnis „Carbazole-Terminated Isomeric Hole-Transporting Materials for Perovskite Solar Cells“ ir KTU Medžiagų mokslo instituto tyrėjų komandos, vadovaujamos Algirdo Lazausko, straipsnis „Modification of Graphene Oxide/V2O5·nH2O Nanocomposite Films via Direct Laser Irradiation.

KTU biblioteka, prenumeruojanti American Chemical Society (ACS) mokslinių žurnalų duomenų bazę, pasirašė „Read + Publish“ licenciją. Ši licencija – gana naujas poslinkis mokslinėje leidyboje. Tokių licencijų, dar vadinamų kompensacinėmis arba transformacinėmis, esmė – susieti elektroninių išteklių prenumeratą su atvirosios prieigos leidybos procesais kompensuojant bibliotekos prenumeratos išlaidas atvirosios prieigos leidybos kreditais. American Chemical Society „Read + Publish“  licencija ne tik suteikia prieigą prie ACS leidžiamų žurnalų kolekcijos, bet ir padeda pagreitinti atvirosios leidybos procesą  tiek autoriams, tiek atvirosios prieigos procesus administruojantiems padaliniams. KTU 2020 metais pagal šią licenciją turi teisę paskelbti 4 straipsnius atvirojoje prieigoje ASC leidžiamuose žurnaluose nemokėdamas straipsnio publikavimo išlaidų.

Maloniai kviečiame ir kitus KTU chemijos mokslo bendruomenės narius pasinaudoti galimybe paskelbti savo tyrimų rezultatus aukštai vertinamuose ACS žurnaluose atvirojoje prieigoje. Daugiau informacijos apie publikavimąsi atvirojoje prieigoje pagal „Read + Publish“ licenciją suteiks KTU bibliotekos darbuotojai.

Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos  mokslo ir inovacijų politikos tikslų – atvirasis mokslas ir jo efektyvus įgyvendinimas. Siekdamos įvykdyti šį tikslą, visos suinteresuotos šalys imasi veiksmų. Mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos rengia nacionalinius atvirosios prieigos nuostatus, kuria infrastruktūras ir skatina atvirojo mokslo iniciatyvas. Akademinės bibliotekos administruoja atvirosios prieigos talpyklas, konsultuoja atvirosios prieigos klausimais, organizuoja mokymus. Tyrėjai savo mokslo rezultatų publikacijas ir duomenų rinkinius publikuoja atvirosios prieigos žurnaluose ir talpyklose. Leidyklos sudaro palankesnes sąlygas tyrėjams užtikrinti atvirąją prieigą prie mokslo rezultatų. ACS leidykla prisideda prie atvirojo mokslo įgyvendinimo procesų ir siūlo tyrėjams pasinaudoti išskirtiniu pasiūlymu – publikuoti straipsnį pasirinktame atvirosios prieigos žurnale (straipsnio parengimo išlaidų mokėjimas netaikomas). Straipsnius paskelbus atvirosios prieigos žurnaluose, jie iš karto tampa laisvai prieinami internete, todėl platesnis vartotojų ratas gali juos skaityti. Taigi dėl šios priežasties KTU straipsniai yra dažniau skaitomi ir cituojami.

Kitos naujienos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku