Keičiasi atsiskaitymo su biblioteka tvarka

Svarbiausios | 2021-05-24

Vadovaujantis rektoriaus 2021-04-21 įsakymu Nr. A-195 „Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A-331 „Dėl studentų atsiskaitymo su Kauno technologijos universitetu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, studijas baigiantys studentai yra atsiskaitę su biblioteka, kai:

  • grąžina paskolintas knygas,
  • atsiskaito už delspinigius,
  • įkelia apgintą baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą.

Studentui įkėlus baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą, informacija apie įkėlimo faktą yra pateikiama AISe.

Atsiskaitydami su Biblioteka, studentai AISe turi pažymėti patys, kad knygų iš bibliotekos daugiau nesiskolins. Pažymėti leidžiama tik tuomet, kai studentai yra grąžinę knygas ir sumokėję delspinigius.

Dėl atsiskaitymo su biblioteka galite teirautis tel. 8-37-300655; el. paštu biblioteka@ktu.lt. Fakultetų bibliotekų kontaktus rasite čia.