KTU biblioteka pradėjo dalyvauti tarptautiniame projekte AGILE

Svarbiausios | 2023-01-23

KTU biblioteka pradėjo dalyvauti tarptautiniame projekte „Aukštojo mokslo atsparumas pabėgėlių krizių metu: socialinės įtraukties stiprinimas ugdant gebėjimus, piliečių dalyvavimą ir įgūdžių pripažinimą (AGILE)“ (angl. „Higher education resilience in refugee crises: forging social inclusion through capacity building, civic engagement and skills recognition“).

Pirmasis susitikimas su vykdomo projekto partneriais iš Prancūzijos, Graikijos, Slovėnijos, Lenkijos, Ukrainos ir Vokietijos vyko sausio 17-18 dienomis Paryžiaus universitete „Universite Paris 8“. Jo metu šalių atstovai aptarė būsimas užduotis, savo vaidmenis vykdant jas, bendradarbiavimo galimybes bei diskutavo apie šiuo laikotarpiu itin aktualią problemą – pabėgėlių integraciją į švietimo sistemą.

Projektas bus vykdomas iki 2025-05-31.