Kviečiame į KTU Bibliotekos organizuojamus renginius 18-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu

Svarbiausios | 2018-04-10

18-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu (balandžio 23–28) Kauno technologijos universiteto biblioteka maloniai kviečia visus KTU bendruomenės narius į organizuojamus renginius

Kokia biblioteka yra šiandien? Šiandieninės Bibliotekos veiklos – tai aprūpinimas studijoms reikalingais informacijos šaltiniais, prieigos prie naujausių ir reikalingiausių elektroninių išteklių užtikrinimas, vartotojų informacinės kompetencijos ugdymas, mokymosi erdvių suteikimas. Bibliotekai keistis bei naujoms veikloms atsirasti daug įtakos daro ir pats vartotojas. Keičiantis vartotojui, keičiasi ir biblioteka: darbuotojai prisitaiko prie vartotojų poreikių, erdvės pritaikomos individualiam, grupiniam darbui. Kartu mes pertvarkome biblioteką, jos ateitį mes kuriame kartu!

Detalesnė informacija apie renginius: