Kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Open Science FAIR Conference (OSFAIR2021)“

Svarbiausios | 2021-09-16

Kviečiame dalyvauti 3-oje tarptautinėje konferencijoje „Open Science Fair (OSFair2021), kurioje bus diskutuojama įvairiomis su atviruoju mokslu susijusiomis temomis. 

Konferencija rengiama nuotoliniu būdu kaip simbolinė OpenAIRE (Europos Komisijos sukurta Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra) iniciatyva. Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su kitų svarbiausių tarptautinių atvirojo mokslo iniciatyvų atstovais – COAR, EIFL, Force11, LA Referencia, LIBER, OPERAS, Sparc ir Sparc Europe.

Konferencijos OSFair2021 tikslas – suburti ir įgalinti atvirojo mokslo bendruomenes, identifikuoti dažniausias su atviruoju mokslu susijusias veiklas, nustatyti efektyviausius sinergijos būdus paslaugų tiekimui ir valdymui bei pasidalinti gerąja pasauline patirtimi.

Pagrindinės konferencijos temos:

  • Tarpsritinis bendradarbiavimas: tinklai, paslaugos ir metodai;
  • Atvirojo mokslo infrastruktūrų stiprinimas, paslaugos ir įrankiai mokslo tyrėjų bendruomenėms;
  • Pridėtinę vertę kuriantys atvirojo mokslo duomenų pagrindu sukurti produktai ir paslaugos;
  • Atvirojo mokslo mokymai ir įgūdžių formavimas;
  • Europos atvirojo mokslo debesija (angl. the European Open Science Cloud, EOSC) ir FAIR (randami, pasiekiami, sąveikūs, pakartotinai panaudojami) duomenys;
  • Piliečių mokslas: bendradarbiavimo kliūtys ir galimybės.

Daugiau informacijos apie renginį ir konferencijos programa.
Data: Rugsėjo 20-23 d. (pirmadienis-ketvirtadienis).
Registracijos nuoroda