Laikina prieiga prie Oxford Handbooks Online ir Oxford Research Encyclopedias duomenų bazių

Svarbiausios | 2022-11-07

Kviečiame naudotis laikinomis prieigomis prie Oxford Handbooks Online ir Oxford Research Encyclopedias duomenų bazių, kurios suteikiamos iki 2023 m. balandžio 30 d.  

Oxford Handbooks Online 

Tai mokslinių tyrimų apžvalgų šaltinis, kurios kolekciją apima 17 teminių sričių. Kiekviename vadove pateikiami išsamūs, aukšto lygio žymių mokslininkų straipsniai, kuriuose apžvelgiami svarbiausi klausimai, analizuojami ginčytini klausimai ir išdėstomi argumentai, kuriais remiantis galima plėtoti diskusiją. 

Oxford Research Encyclopedias   

Mokslinė enciklopedija. 

Daugiau informacijos apie visas šiuo metu turimas laikinos prieigos duomenų bazes.