Laikina prieiga prie PNAS, ASM Journals, The Royal Society Journals duomenų bazių

Svarbiausios | 2020-12-02

KTU bendruomenės nariams laikinai atverta prieiga prie PNAS, ASM journals ir The Royal Society Journals duomenų bazių.

PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America – duomenų bazė apima fizinių, socialinių ir gamtos mokslų temas. PNAS  – dažniausiai pasaulyje cituojamų ir išsamiausių tarpdisciplininių mokslo žurnalų leidėjas, kasmet publikuojantis daugiau nei 3200 mokslinių darbų. Prieiga iki 2021 m. vasario 1  d.

ASM Journals: Amerikos mikrobiologų asociacijos (angl. American Society of Microbiology) leidžiamų žurnalų mikrobiologijos temomis duomenų bazė. ASM Journals paskelbia 26% visų mikrobiologijos straipsnių ir pateikia 44% visų mikrobiologijos šaltinių (2018 m. Web of Science duomenimis). Prieiga iki 2021 m. vasario 28 d.

The Royal Society Journals: Londono Karališkosios draugijos leidžiamų žurnalų kolekcija, apimanti įvairias mokslo sritis. Prieiga iki 2021 m. vasario 28 d.