Mokslinių tyrimų duomenų aljansas plečia veiklą Lietuvoje

Svarbiausios | 2019-08-23

Mokslinių tyrimų duomenų aljansas (angl. Research Data Alliance – RDA) (https://www.rd-alliance.org/) – pasaulinė organizacija, kurią 2013 m. įsteigė Europos Komisija, JAV Nacionalinis mokslo fondas, Nacionalinis standartų ir technologijos institutas bei Australijos vyriausybės inovacijų departamentas. Šios bendruomenių vadovaujamos organizacijos misija – kurti socialinius ir techninius tinklus, įgalinančius atvirą dalijimąsi duomenimis ir jų pakartotinį naudojimą. Sparčiai auganti tarptautinio koordinavimo ir bendradarbiavimo iniciatyva įneša svarų indėlį į Europos atvirojo mokslo debesijos (angl. European Open Science Cloud – EOSC) kūrimą.

Europos atvirojo mokslo debesija (https://www.eosc-portal.eu/– mokslinių tyrimų infrastruktūras integruojanti aplinka, kurioje Europos tyrėjai, mokslo bei technologijų specialistai, dirbantys įvairiose disciplinose ir šalyse, gali saugoti duomenis, jais dalytis ir pakartotinai naudotis. Europos atvirojo mokslo debesijos portalas, oficialiai pristatytas 2018 m. lapkričio 23 d. Austrijoje, vienija iki šiol buvusią fragmentišką mokslinių tyrimų ekosistemą ir skatina mokslo duomenų principų (angl. FAIR Data Principles: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) laikymąsi. Numatoma, kad ši aplinka integruos įvairius mokslinės komunikacijos proceso elementus nuo mokslo darbų recenzavimo, leidybos iki mokslinės veiklos rezultatų viešinimo ir suteiks jiems skaitmeninės erdvės poreikius atitinkantį formatą bei vartotojui draugišką prieigą.

Galime pasidžiaugti, kad mūsų universitetas tapo viena iš institucijų, skatinančių Mokslinių tyrimų duomenų aljanso veiklų plėtrą Europoje (https://www.rd-alliance.org/top-european-organisations-funded-coordinate-six-rda-national-nodes). Mokslinių tyrimų duomenų aljanso veiklų nacionalinis koordinavimas paremtas grupės ekspertų, atstovaujančių Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Kauno technologijos universitetą, Vilniaus universitetą, tarptautinę organizaciją „Elektroninė informacija bibliotekoms” (angl. Electronic Information for Libraries – EIFL), bendradarbiavimu. Šios grupės ekspertų veikla orientuota į mokslinių tyrimų duomenų valdymo veiklų skatinimą Lietuvoje, siekiant adaptuoti ir įgyvendinti Mokslinių tyrimų duomenų aljanso rekomendacijas, tobulinti teisinę bazę ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą, skleisti pažangią mokslo duomenų valdymo praktiką Lietuvoje. Ekspertų grupės darbą koordinuoja Kauno technologijos universiteto bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus vadovė dr. Ieva Cesevičiūtė.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimo, atvirojo mokslo skatinimo veiklos nėra naujos mūsų universitete. Kauno technologijos universitetas nuo 2009 m. yra EK mokslinių tyrimų infrastruktūros projekto OpenAIRE (https://www.openaire.eu/) partneris. Šių metų birželio mėn. universitetas pasirašė OpenAIRE kaip juridinio asmens narystės sutartį ir tapo bendrai kuriamos Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir Europos atvirojo mokslo debesijos dalimi. Džiugu, kad buvo pripažintas ilgametės projekto OpenAIRE ir Atvirosios prieigos pagalbos centro Lietuvoje koordinatorės doc. dr. Gintarės Tautkevičienės indėlis skatinant atvirojo mokslo praktiką Lietuvoje – ji tapo ekspertų darbo grupės, analizuojančios Europos atvirojo mokslo debesijos tvarumo galimybes, nare (https://www.eoscsecretariat.eu/).

2019 m. spalio 29 d. Kauno technologijos universitete vyks tęstinė atvirojo mokslo konferencija „Focus on Open Science” (https://www.focusopenscience.org), kurioje kviečiami dalyvauti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir tyrėjai, mokslą administruojančių ir finansuojančių institucijų bei padalinių atstovai. Renginio metu bus nagrinėjami klausimai, susiję su Europos atvirojo mokslo debesijos kūrimu, naujosios kartos mokslo vertinimo rodikliais, mokslo tyrimų duomenų valdymo gebėjimų ugdymu.