Nuotolinis seminaras bibliotekos darbuotojams „Critical Perspectives on Generative Artificial Intelligence. The Role of the Information Literacy Librarian“

Svarbiausios | 2023-05-22

Šiame nuotoliniame seminare bus nagrinėjamas dirbtinio intelekto poveikis bibliotekų paslaugoms, moksliniams tyrimams ir mokymui. Seminaras suteiks unikalią galimybę susimąstyti apie dirbtinio intelekto potencialą – nuo informacinio raštingumo bibliotekininko vaidmens iki dirbtinio intelekto poveikio studentų mokymuisi.

Data ir laikas: gegužės 31 d. (trečiadienis) |  16–17.30 val.
Registracija