Paroda „Nepriklausomybės Akto signatarų bibliotekų fragmentai“

Svarbiausios | 2018-02-27

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – dvidešimt Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjų, įvairių sričių specialistų, sukaupusių ypač vertingas asmenines bibliotekas.
Retų spaudinių fonde suformuotos pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos ir diplomato, filosofijos daktaro, spaudos darbuotojo Jurgio Šaulio bibliotekos. Jos pasižymi kalbų įvairove bei atskleidžia platų signatarų domėjimosi sričių spektrą.

A. Smetonos bibliotekos knygose randamas savininko įrašas „A. Smetano“, taip pat dedikacijos Lietuvos Respublikos prezidentui. Viena iš jų – 1930 m. Čekoslovakijos konsulo Lietuvoje prof. Jaroslav‘o Galia įrašyta leidinyje „Baroque architecture of Prague“. Nepriklausomybės Aktą surašiusio J. Šaulio asmeninėje bibliotekoje beveik visos knygos pažymėtos savininko parašu.

Kitų signatarų (Jono Basanavičiaus, Petro Klimo, Aleksandro Stulginskio, Kazimiero Bizausko, Mykolo Biržiškos ir Prano Dovydaičio) aptinkami tik nedideli asmeninių bibliotekų fragmentai.

Parodoje pristatomos signatarų parašytos knygos, taip pat leidiniai su jų dedikacijomis ar jiems skirtomis dedikacijomis.

Paroda veiks Centrinėje bibliotekoje iki balandžio 20 d. Kviečiame aplankyti.