Paroda „Pauliaus Galaunės asmeninė biblioteka“

Svarbiausios | 2020-09-16

Retų spaudinių grupė parengė parodą „Pauliaus Galaunės asmeninė biblioteka“. Paroda veiks Centrinėje bibliotekoje iki lapkričio 3 d.

2020-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautodailės metais, atsižvelgdamas į tai, jog šiemet minima daug dėmesio tautodailei skyrusio Pauliaus Galaunės gimimo 130 metų sukaktis.

P. Galaunė – Lietuvos dailininkas, dailės istorikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas, 1925–1939 m. – Lietuvos universiteto lektorius.

Dailės istorikas rūpinosi Lietuvos kultūros paminklų registravimu ir grąžinimu į Lietuvą, istorijos, archeologijos, architektūros paminklų apsauga. Kaupė, tyrė, sistemino tautodailės ir profesionaliosios dailės kūrinius.

P. Galaunė inicijavo Čiurlionio galerijos steigimą, vadovavo jos rūmų statybai. 1924–1936 m. ėjo šios galerijos vedėjo, 1936–1944 – Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus, 1944–1949 m. – Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pareigas.

Parodoje pristatomi leidiniai iš Pauliaus Galaunės asmeninės bibliotekos. Remiantis Bibliotekos inventoriaus knygų įrašais, šie leidiniai XX a. 4-ajame dešimtmetyje gauti iš jų savininko. Dailės istoriko kolekcijoje yra XIX–XX a. pirmos pusės spaudiniai lenkų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bei keli ikonografijos dokumentai.