Paroda „Prezidento Antano Smetonos asmeninė biblioteka“

Svarbiausios | 2019-02-19

Šiemet sukanka 100 metų, kai Antanas Smetona (1874–1944) buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės prezidentu. Seimo nutarimu 2019-ieji paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės prezidento A. Smetonos metais.

Atvykęs į Kauną, A. Smetona įstojo į Žemaičių kunigų seminariją, tačiau netrukus persigalvojo ir mokslus tęsė Mintaujos (dabar – Jelgava) gimnazijoje, kurioje kartu su Jonu Jablonskiu ir Vincu Kudirka priklausė slaptai lietuvių organizacijai. Pašalintas iš gimnazijos už atsisakymą melstis rusiškai, jis baigė Sankt Peterburgo gimnaziją, o 1902 m. – Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą.

Grįžęs į Lietuvą, A. Smetona vertėsi advokato praktika, 1903–1915 m. dirbo Vilniaus Žemės ūkio banke. Tuo metu jis įsitraukė į politinę ir visuomeninę, kiek vėliau – mokslinę ir pedagoginę veiklas. A. Smetona – vienas iš Lietuvių mokslo draugijos įkūrėjų (1907), redagavo įvairius periodinius leidinius ir juose bendradarbiavo, paskelbė originalių bei išverstų filosofijos ir kt. mokslų darbų. 1923–1927 m. Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės filosofiją ir lietuvių kalbos stilistiką.

A. Smetona sukaupė didelę ir universalią biblioteką. Kai 1940 m. jis išvyko iš Lietuvos, biblioteka liko Prezidentūroje. Sekančiais metais didžioji jos dalis atiteko Kauno universiteto bibliotekai.

Iki šių dienų Retų spaudinių fonde saugomoje A. Smetonos kolekcijoje išliko 620 knygų, išleistų XIX a. II p. – XX a. I p. Didžiausią jos dalį sudaro knygos vokiečių, kiek mažesnę – prancūzų, o mažiausią – anglų, rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Pagal tematiką sukaupta filosofijos, psichologijos, kultūros istorijos, sociologijos, istorijos, teisės, ekonomikos ir kt. mokslų leidinių. Keliose knygose randamos dedikacijos A. Smetonai. Pavyzdžiui, Albino Liaugmino knygoje „L’enseignement de la morale: essai sur sa nature et ses méthodes“ (1938) yra įrašas: „Jo Ekcselencijai Antanui Smetonai buvusiam mūsų Universitete Moralės Profesoriui ir Moralę tebeugdančiam savo Tautoje žodžiais ir darbu. Reikšdamas Jam gilią pagarbą. Autorius. Klaipėda 1939.II.5.“.

Paroda Centrinėje bibliotekoje veiks iki balandžio 15 d. Kviečiame apsilankyti.