Patvirtinti Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų nuostatai

Svarbiausios | 2017-01-16

Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų yra viena esminių prielaidų įgyvendinant atvirąjį mokslą.

2016 m. gruodžio 22 d. rektoriaus įsakymu buvo patvirtinti Kauno technologijos universiteto Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų nuostatai. Šis dokumentas yra suderintas su Lietuvos mokslo tarybos atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis, Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ atvirosios prieigos nuostatais, Mokslo duomenų valdymo „Horizontas 2020“ gairėmis. Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų ir publikacijų nuostatuose apibrėžiama prieigos prie publikacijų ir mokslo duomenų tvarka. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir pasikeitimą mokslo žiniomis, didinti prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų ir jų naudojimą. Nuostatus rasite čia.

Atvirosios prieigos nuostatų įgyvendinimo klausimais konsultuoja ir informaciją teikia KTU biblioteka. Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Ieva Cesevičiūtė, el. p.: ieva.ceseviciute@ktu.lt, tel. nr.: 8 37 300652.