Piliečių mokslas

Stiprinamas piliečių mokslas Kauno technologijos universitete

Piliečių mokslo projektų inicijavimo ir įgyvendinimo gairės
Kauno technologijos universitetas patvirtino Kauno technologijos universiteto piliečių mokslo projektų inicijavimo ir įgyvendinimo gaires. Gairėmis siekiama nustatyti bendruosius piliečių mokslo įgyvendinimo principus, skatinti Universiteto bendruomenę vykdyti piliečių mokslo iniciatyvas, skleisti informaciją apie piliečių mokslą ir jo naudą Universitetui ir bendruomenei. Dokumente aprašyti piliečių mokslo projektų įgyvendinimo etapai nuo inicijavimo iki projekto naudos ir kokybės vertinimo bei grįžtamojo ryšio teikimo dalyviams. Šis dokumentas parengtas įgyvendinant Horizontas 2020 programos finansuotą projektą „Parama tvariems instituciniams pokyčiams skatinant piliečių mokslą mokslo ir technologijų srityje (TIME4CS)“.

Su dokumentu galima susipažinti čia.

Institucinių pokyčių skatinant piliečių mokslą Kauno technologijos universitete analizė
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto tyrėjos, profesorė Audronė Telešienė ir profesorė Eglė Butkevičienė, pristato tyrimą „Instituciniai pokyčiai skatinant piliečių mokslą: Kauno technologijos universiteto atvejo analizė“, publikuotą tyrimų apžvalgoje „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“, 2023 m. Nr. 4. Straipsnyje autorės apžvelgia svarbiausius išorinius veiksnius, kurie skatina universiteto transformaciją, aprašo universiteto patirtį vykdant institucinius pokyčius piliečių mokslo kontekste, įgyvendinant Horizontas 2020 programos finansuotą projektą „Parama tvariems instituciniams pokyčiams skatinant piliečių mokslą mokslo ir technologijų srityje (TIME4CS)“ bei siūlo rekomendacijas universitetui ir kitoms aukštojo mokslo institucijoms, siekiančioms vykdyti piliečių mokslo plėtrą.

Straipsnį kviečiame skaityti čia.


Nuotolinis seminaras apie piliečių mokslo skatinimą universitetuose

Kviečiame Universiteto bendruomenės narius, bibliotekų darbuotojus ir visus, besidominčius piliečių mokslo veiklų plėtra ir skatinimu, pasirinkti patogią datą ir dalyvauti nuotoliniame seminare-diskusijoje.  Seminaruose dalyvaus LIBER ir ESCA (Europos piliečių mokslo asociacijos) nariai.

Daugiau informacijos apie seminarą rasite čia.


Internetinis seminaras-diskusija dėl piliečių mokslo veiklų

Lapkričio 24 d. (penktadienį) vyko projekto LibOCS seminaras, kuriame dalyvavo Universiteto piliečių mokslo projektus vykdančių bei administracijos padalinių atstovai. Seminare moderatorius Tiberius Ignat pristatė ir inicijavo diskusijas dėl piliečių mokslo centro (angl. BESPOC – Broad Engagement in Science, Point of Contact) veiklų, padedančios įgyvendinti ir skatinti piliečių mokslo iniciatyvas ir projektus.

Daugiau informacijos apie seminarą rasite čia.Bibliotekos darbuotojos pristatė KTU vykdomus piliečių mokslo projektus

KTU bibliotekos direktorė Gintarė Tautkevičienė ir projekto specialistė Aistė Pranckutė dalyvavo tarptautinio projekto HEIDI renginyje Graikijoje, Salonikuose (2023, gegužės 11 d.), kurio tikslas buvo pasidalinti patirtimi apie universitetų bibliotekose vykdomas iniciatyvas įtraukiant piliečius. Renginyje dalyviai dalinosi praktine patirtimi įtraukiant visuomenę į piliečių mokslo veiklas, aptarė iššūkius telkiant ir išlaikant bendruomenę, ir pristatė vykdomų piliečių mokslo projektų stipriąsias ir silpnąsias puses, įvardino grėsmes ir galimybes.

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.


Mokymai „Piliečių mokslo kompetencijos bibliotekininkams“ 

2023 m. balandžio 28 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko visos dienos mokymai „Piliečių mokslo kompetencijos bibliotekininkams“. Mokymus organizavo Kauno technologijos universiteto biblioteka kartu su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka. Renginyje dalyvavo 22 bibliotekų darbuotojai iš akademinių, nacionalinės ir viešųjų bibliotekų.

Daugiau informacijos apie mokymus rasite čia.


Mokymai apie piliečių mokslą bibliotekos darbuotojams

2022 m. spalio 27 d. KTU Universiteto miestelio bibliotekoje dalyko bibliotekininkės dalyvavo mokymuose apie piliečių mokslą ir bibliotekininkų vaidmenį jame. Mokymus vedusi projekto LibOCS specialistė Aistė Pranckutė supažindino klausytojas su Piliečių mokslo samprata ir pagrindinėmis sąvokomis, pristatė pasaulinius ir Lietuvoje vykdomus piliečių mokslo projektus. Taip pat buvo pristatytas tarptautinis ERASMUS+ partnerystės projektas LibOCS, kuriame KTU dalyvauja kaip vienas iš partnerių, jo tikslai, pirmieji rezultatai ir planuojamos veiklos. Viena iš veiklų – mokymų medžiagos bibliotekininkams rengimas. Projekto specialistė išreiškė viltį, kad piliečių mokslas ir galimybės įsitraukti į jo veiklas sudomins koleges ir paskatins dalyvauti tolimesnėse projekto organizuojamose veiklose.


Projekto LibOCS ataskaita „Piliečių įsitraukimo į atvirąjį mokslą varomosios jėgos ir kliūtys bei universitetų bibliotekų vaidmuo Baltijos šalyse“

Kviečiame susipažinti su ataskaita „Piliečių įsitraukimo į atvirąjį mokslą varomosios jėgos ir kliūtys bei universitetų bibliotekų vaidmuo Baltijos šalyse“, parengta įgyvendinant projektą „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse“ (LibOCS) pagal „Erasmus+“ programos 2-o pagrindinio veiksmo Partnerystės bendradarbiavimui programą.

Šioje ataskaitoje buvo siekiama nustatyti piliečių įsitraukimą į atvirąjį mokslą skatinančius veiksnius ir kliūtis bei universitetų bibliotekų vaidmenį. Tyrėjai ir dėstytojai, bibliotekininkai ir universitetų studentai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos buvo apklausti per tris skirtingas apskritojo stalo diskusijas 2022 m. Remiantis interviu ir literatūra, paskelbtos penkios bendros rekomendacijos, kaip stiprinti akademinių bibliotekų ir piliečių įsitraukimo į atvirąjį mokslą ryšį.

Visą ataskaitą anglų kalba kviečiame skaityti Projekto Zenodo kolekcijoje adresu: https://zenodo.org/record/6669328.


LibOCS mokymai Rygoje

2022 m. rugsėjo 20-23 dienomis Latvijos universitete vyko projekto („Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse“ – LibOCS) projekto renginys “Mokymai Baltijos šalių aukštosioms mokykloms apie atvirojo ir pilietinio mokslo gebėjimus ” („Training activity for Baltic HEIs on open and citizen science capabilities“), kuriuose dalyvauja KTU bibliotekos komanda Gintarė Tautkevičienė, Aistė Pranckutė, Daiva Steponavičienė. Projekto partneriai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Graikijos ir Vokietijos aptaria įvairius piliečių mokslo klausimus, diskutuoja apie bibliotekų vaidmenį vykdant piliečių mokslo projektus, derina bendradarbiavimo galimybes rengiant mokymų kursą bibliotekininkams.

Piliečių įsitraukimas į mokslą daro jį atviresnį ir suprantamesnį visuomenei“ – interviu su prof. E. Butkevičiene

Vykdydama „Erasmus+“ projektą „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse“ (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics (LibOCS), Kauno technologijos universiteto biblioteka tęsia interviu su tyrėjais seriją ir šį kartą kalbina KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorę Eglę Butkevičienę, kuri yra piliečių mokslą tiriančios mokslininkų grupės vadovė, viena iš mokslo monografijos “Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę” autorių.

Apklausa

Ar žinote, kad visi norintys gali prisidėti prie mokslo veiklų ir tai vadinama piliečių mokslu? O gal jau dalyvaujate piliečių mokslo projekte? LibOCS projektas skirtas populiarinti ir skleisti piliečių mokslo idėjas ir bendradarbiavimą tarp mokslininkų, bibliotekininkų ir aktyvių visuomenės narių. Kviečiame skirti ~7 minutes savo laiko ir sudalyvauti trumpoje apklausoje (anglų kalba). Visi duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslais Projekte, išsaugant dalyvių anonimiškumą. APKLAUSA


Piliečių mokslas? Tai įdomu!

Interviu su tyrėju

Kaip piliečių mokslą mato profesionalūs mokslininkai? KTU biblioteka pradeda dialogą su tyrėjais apie piliečių mokslo situaciją ir galimybes Lietuvoje. Kviečiame skaityti pirmąjį pokalbių serijos interviu su Vilnius Tech Kūrybos komunikacijos katedros docente, Lietuvos piliečių mokslo asociacijos vadove dr. Monika Mačiuliene.

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame seminare apie piliečių mokslo skatinimą universitetuose

Kas yra piliečių mokslas ir kodėl jis turi būti skatinamas universitetuose? Kaip Baltijos šalių universitetai stiprina piliečių mokslo veiklas? Kokią naudą gali sukurti centralizuotai teikiamos piliečių mokslo paslaugos trumpuoju laikotarpiu ir ilgalaikėje perspektyvoje? Kas galėtų padėti pradedant teikti tokias paslaugas? Kokių įgūdžių reikia? Kokia infrastruktūra reikalinga? Kaip užmegzti prasmingą partnerystę?  – atsakymus į šiuos ir dar daug kitų klausimų galėsite išgirsti LibOCS projekto partnerių organizuojamuose nuotoliniuose seminaruose.

Projekto LibOCS metu penki Baltijos šalių partneriai (Tartu universitetas, TalTECH, Latvijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno technologijos universitetas) siekia sustiprinti piliečių mokslo veiklas savo institucijose. Vienas iš išskirtinių LibOCS bruožų yra BESPOC* prototipo, kaip centralizuotų paslaugų, skirtų piliečių mokslui, modelio įgyvendinimas projekte dalyvaujančiuose universitetuose.

Kviečiame Universiteto bendruomenės narius, bibliotekų darbuotojus ir visus, besidominčius piliečių mokslo veiklų plėtra ir skatinimu, pasirinkti patogią datą ir dalyvauti nuotoliniame seminare-diskusijoje.  Seminaruose dalyvaus LIBER ir ESCA (Europos piliečių mokslo asociacijos) nariai.

Seminare projekto partnerės Universitetų bibliotekos pristatys savo patirtį ir įžvalgas diegiant savo institucijoje BESPOC modulius. Šiuo seminaru siekiama suteikti vertingos patirties kitoms institucijoms, svarstančioms apie panašias piliečių mokslo iniciatyvas, ir parodyti, kokį transformuojantį poveikį BESPOC daro skatinant mokslinį įsitraukimą universitetų lygmeniu.

Data:

 • 2023 balandžio 11 d. (ketvirtadienis), 15.30 (EET) – REGISTRACIJA.
 • 2023 balandžio 17 d. (trečiadienis) 15.00 (EET) – REGISTRACIJA.

Vieta: Zoom platforma (nuoroda atsiunčiama užsiregistravusiems).

Kalba: anglų.

Trukmė: 90 minučių.

Pranešėjai: projekto LibOCS partnerių universitetų atstovai. Skirsime laiko dialogui, diskusijai, atsakymams į klausimus.

*BESPOC (Broad Engagement in Science, Point of Contact) – tai piliečių mokslo informacinio centro prototipas, skirtas aukštojo mokslo institucijoms, siekiančioms skatinti piliečių mokslo veiklas, įtraukti visuomenę. BESPOC tikslus ir struktūrą video pristatyme (45 min.) pristato Tiberius Ignat, LibOCS projekto partneris, „Scientific Knowledge Services“. 


Internetinis seminaras-diskusija dėl piliečių mokslo veiklų

Lapkričio 24 d. (penktadienį) vyko projekto LibOCS seminaras, kuriame dalyvavo Universiteto piliečių mokslo projektus vykdančių bei administracijos padalinių atstovai. Seminare moderatorius Tiberius Ignat pristatė ir inicijavo diskusijas dėl piliečių mokslo centro (angl. BESPOC – Broad Engagement in Science, Point of Contact) veiklų, padedančios įgyvendinti ir skatinti piliečių mokslo iniciatyvas ir projektus.

Seminare taip pat buvo pristatytos Universitete įgyvendintų ir šiuo metu vykdomų piliečių mokslo projektų CS4Welfare, TIME4CS, YOUCOUNT, ProBleu, LibOCS veiklos ir rezultatai. T. Ignat pasidalijo patirtimi ir praktika iš kitų BESPOC įgyvendinimo veiklų, parengtų kituose Baltijos šalių universitetuose.

Seminaro metu buvo diskutuojami Universitetui aktualūs klausimai, buvo išskirtos prioritetinės veiklos, kurios užtikrintų jau vykdomuose projektuose pradėtas piliečių mokslo iniciatyvas ir jų tęstinumą. Bendra diskusija buvo svarbus žingsnis padedantis įtvirtinti institucinę paramą pilietinio mokslo iniciatyvoms.

Seminaro diskusijoje aktyviai dalyvavo KTU tyrėjai ir vadovai iš Bibliotekos, Mokslo ir inovacijų projektų centro, Mokslo departamento, Doktorantūros mokyklos, Nacionalinio inovacijų ir verslo centro, Socialinių, humanitarinių ir menų mokslų fakulteto.

Gruodžio 6 d. vyks antrasis LibOCS projekto komandos ir KTU bendruomenės atstovų internetinis seminaras, kurio metu dalyviai gilinsis į konkrečių pasirinktų BESPOC modulių diegimo galimybes Kauno technologijos universitete.


LibOCS tarptautinio seminaro vaizdo įrašas ir pateiktys

Pasaulinės Atvirosios Prieigos savaitės proga, 2022 m. spalio 25 d., LibOCS komanda pakvietė mokslininkus, atminties institucijų specialistus ir visus besidominčius į tarptautinį internetinį seminarą „Bendradarbiavimo perspektyvos atvirajame moksle Baltijos šalyse: tyrėjai, piliečiai, bibliotekininkai kaip partneriai“. Jame dalyvavo daugiau kaip 130 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Seminaro metu dalyviai susipažino su dviejų LibOCS projekto metu atliktų tyrimų, kuriuose Baltijos šalių mokslininkai, savanoriai ir atminties institucijų specialistai dalyvavo, rezultatais, planais ir įžvalgomis apie mokslo kultūros populiarinimą ir bendradarbiavimo svarbą.

Kviečiame žiūrėti seminaro įrašą.

Seminaro pranešimai:

Seminaras, kurį organizavo LibOCS projekto komanda, remiama “Erasmus+” strateginės partnerystės programos. Projekto numeris: Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125


LibOCS internetinio seminaro “Citizen Involvement in Open Science: Roles, Levels and Opportunities” vaizdo įrašas ir pateiktys

2022 m. gegužės 26 d. įvyko internetinis seminaras „Piliečių dalyvavimas visuomenėje: vaidmenys, lygiai ir galimybės“ (Citizen Involvement in Open Science: Roles, Levels and Opportunities). Mokslininkai, bibliotekų darbuotojai ir kitų atminties institucijų specialistai – iš viso daugiau nei 130 dalyvių sužinojo apie vieną iš atvirojo mokslo krypčių – piliečių mokslą, įvairius jo aspektus ir galimybes dalyvauti jį skatinančiose iniciatyvose. Dalyviai taip pat susipažino su LibOCS projektu, jo tikslais ir pirmaisiais rezultatais.

Seminaro pranešėjų pateiktys (anglų kalba):

Seminaro vaizdo įrašas (anglų kalba) rasite čia.

Seminaras, kurį organizavo LibOCS projekto komanda, remiama “Erasmus+” strateginės partnerystės programos. Projekto numeris: Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Piliečių mokslo projektai Universitete

GreenInCities
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa “Europos Horizontas”
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024-01-01 – 2027-12-31

Aukštojo mokslo stiprinimas pasitelkiant piliečių mokslą ir novatoriškas į ateitį orientuotas mokymosi strategijas (ENHANSE)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: Europos Sąjungos ERASMUS+ programa
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-12-01 – 2026-11-30

Mokyklų bendruomenių raštingumo apie vandenynus ir vandenį skatinimas (ProBleu)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa “Europos Horizontas”
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-06-01 – 2026-05-31

Parama Ukrainai skatinant piliečių įsitraukimą Baltijos šalių universitetuose (BALTICS4UA)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: Europos Sąjungos ERASMUS+ programa
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-02-01 – 2025-02-01

Aukštojo mokslo atsparumas pabėgėlių krizių metu: socialinės įtraukties stiprinimas ugdant gebėjimus, piliečių dalyvavimą ir įgūdžių pripažinimą (AGILE)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: Europos Sąjungos ERASMUS+ programa
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-12-01 – 2025-05-31

Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per pilietinį mokslą Baltijos šalyse (LibOCS)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: Europos Sąjungos ERASMUS+ programa
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-01-01 – 2024-06-30

Jaunimo įgalinimas ir socialinių inovacijų bendrakūra bei politikos formavimas pasitelkiant jaunimo socialinį piliečių mokslą (YOUCOUNT)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-02-01 – 2024-01-31

ECIU Universiteto mokslinių tyrimų institutas sumaniems Europos regionams (SMART-ER)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-02-01 – 2024-01-31

Parama tvariems instituciniams pokyčiams skatinant piliečių mokslą mokslo ir technologijų srityje (TIME4CS)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01-01 – 2023-12-31

Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę (CS4Welfare)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-01 – 2021-12-31

Atvirojo mokslo taikymas žinių bendrakūrai
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 – 2022-12-31

Piliečių mokslinė veikla kūrybiškumui, moksliniam raštingumui ir inovacijoms Europoje skatinti (The Citizen Science Cost Action CA15212)
Projekto aprašymą rasite čia.
Projekto finansavimas: COST veiklos
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-09-21 – 2020-09-20

Piliečių mokslas (angl. Citizen Science) leidžia visuomenės nariams, kurie nėra profesionalūs mokslininkai, įvairiapusiškai dalyvauti mokslinėje veikloje nuo tyrimui reikalingų duomenų rinkimo ir analizės, tyrimo rezultatų viešinimo iki tyrimo problemos formulavimo. Piliečių mokslas atveria galimybes bendradarbiaujant mokytis ir kurti moksliškai raštingą visuomenę, kurti poreikius atliepiančias inovacijas, skatina dalytis turimais ištekliais ir tvariai spręsti problemas.

Piliečių mokslas teikia naudą visuomenės nariams, nes skatina pasitikėjimą mokslu, teikia galimybę prisidėti prie reikšmingų visuomenės problemų sprendimo. Mokslininkai per piliečių mokslą taupo gamtos ir žmogiškuosius išteklius, gali surinkti ir apdoroti didesnius duomenų kiekius ir t.t.

Piliečių mokslo principai

Europos piliečių mokslo asociacija (angl. European Citizen Science Association) pateikė 10 pagrindinių principų, kuriuos rekomenduojama taikyti piliečių mokslo projektuose:

 1. Piliečių mokslo projektai aktyviai įtraukia piliečius į mokslinę veiklą, kurios rezultatas – naujos žinios ir supratimas. Piliečiai gali prisidėti prie projektų, arba būti projektų partneriais ar lyderiais, taip projektuose atlikdami reikšmingą vaidmenį.
 2. Piliečių mokslo projektų išeiga – autentiški moksliniai rezultatai. Pavyzdžiui, atsakymas į mokslinę problemą, arba projekto rezultatų pagrindu daroma įtaka gamtosauginei veiklai, vadybiniams sprendimams, aplinkosaugos politikai ir pan.
 3. Dalyvavimas atneša naudos tiek profesionaliems mokslininkams, tiek piliečiams mokslininkams (angl. citizen scientists). Tai, pavyzdžiui, tyrimų rezultatų publikavimas, mokymosi galimybės, asmeninis pasitenkinimas veikla, socialinė nauda, pasitenkinimas savo indėliu į mokslinius tyrimus, pvz., atsakant į aktualius vietos, šalies ar tarptautinius klausimus, bei galimybė taip paveikti susijusią politiką.
 4. Jei pageidauja, piliečiai mokslininkai gali dalyvauti ne viename mokslinio proceso etape. Į šiuos įeina tyrimo problemos formulavimas, metodų parinkimas, duomenų rinkimas ir analizė, bei rezultatų komunikacija.
 5. Piliečiai mokslininkai iš projekto gauna grįžtamąjį ryšį. Pavyzdžiui, yra informuojami, kaip naudojami jų surinkti duomenys bei kokią įtaką jų indėlis turi tyrimams, politikai ar visuomenei.
 6. Piliečių mokslas laikomas lygiaverčiu bet kokiems kitiems tyrimų metodams, su jam būdingais trūkumais ir tendencijomis, kuriuos reikėtų apsvarstyti ir kontroliuoti. Tačiau, palyginus su tradiciniais tyrimų metodais, piliečių mokslas sukuria progą didesniam visuomenės įsitraukimui ir mokslo demokratizacijai.
 7. Piliečių mokslo projektų duomenys ir meta-duomenys pateikiami visuomenei prieinama forma, o rezultatai, kai tai yra įmanoma, publikuojami atviros prieigos formatu. Dalijimasis duomenimis gali vykti viso projekto metu ar po jo, nebent esama apribojimų saugumo ar privatumo sumetimais.
 8. Piliečiams mokslininkams skiriamas oficialus pripažinimas arba padėka projektų rezultatuose ir publikacijose.
 9. Piliečių mokslo programos vertinamos pagal mokslinius rezultatus, duomenų kokybę, dalyvių patirtį ir platesnę visuomeninę ar politinę įtaką.
 10. Piliečių mokslo projektų lyderiai apsvarsto teisines ir etines problemas, kurios liečia autorystės teisių, intelektinės nuosavybės klausimus, dalijimosi duomenimis susitarimus, konfidencialumą, atribuciją, bei bet kokių veiklų poveikį aplinkai.

Principai į lietuvių kalbą išversti E. M. Ramansauskaitės, iš pilieciumokslas.lt.

 Literatūra apie piliečių mokslą:

 1. Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę

Šioje monografijoje autoriai tiria piliečių mokslo potencialą, leidžiantį piliečiams ir bendruomenėms patiems spręsti socialines problemas. Piliečių mokslas yra suprantamas kaip mokslinė veikla, kurioje neprofesionalūs mokslininkai savanoriškai dalyvauja renkant duomenis, analizuojant ir viešinant mokslinių tyrimų rezultatus. Tokie tyrimų projektai akcentuoja profesionalių mokslininkų ir visuomenės partnerystę. Užsienyje piliečių mokslo idėja yra plačiai taikoma, tačiau Lietuvoje piliečių įsitraukimas į mokslines veiklas yra tik pradinių stadijų. Todėl ši monografija yra pirmoji tokio lygio mokslinė publikacija lietuvių kalba, kuria siekiama išsamiau ištirti piliečių mokslo sampratą, Lietuvoje egzistuojančių piliečių mokslo ekosistemą, jos turinį, dalyvius ir procesą bei piliečių mokslo potencialą sprendžiant socialines problemas bei mokslo institucijų vaidmenį puoselėjant tokią veiklą.

 1. Metodinės gairės mokslininkams, bendruomenėms ir piliečiams

Projekto „Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę“ apimtyje parengtos metodinės gairės mokslininkams, bendruomenėms ir piliečiams. Gairės suteikia informaciją apie piliečių mokslo projektų įvairovę Lietuvoje ir pasaulyje, projektų pridėtinę vertę, pagrindinius projektų įgyvendinimo žingsnius bei duomenų valdymo ir tyrimų etikos aspektus. Nuoroda į dokumentą: https://drive.google.com/file/d/1X76qdmJZ8umN6Oa-ifQxX1xvUABy-gJr/view?usp=sharing

NAUDINGOS NUORODOS

Piliečių mokslo asociacija

Piliečių mokslo asociacija Lietuvoje įkurta 2020 m. balandžio mėn. Asociacijos tikslai: auginti piliečių mokslo bendruomenę telkiant mokslininkus, praktikus ir suinteresuotus asmenis; komunikuoti apie piliečių mokslo projektus ir iniciatyvas; organizuoti ir viešinti mokslo populiarinimo renginius, mokslinius tyrimus ir piliečių mokslo projektus.

LIBER Open Science Roadmap

LIBER atvirojo mokslo žemėlapis („LIBER Open Science Roadmap“)  – Europos mokslinių bibliotekų tinklo parengta priemonė apie atvirojo mokslo, taip pat ir piliečių mokslo galimybes, pritaikymą ir rekomendacijas mokslinėms bibliotekoms. Atvira prieiga prie dokumento per Zenodo talpyklą. https://zenodo.org/record/1303002