Nuotolinis seminaras „Dorybių etika ir mokslinis sąžiningumas“

Seminaras

Gegužės 27 d. vyks nuotolinis seminaras „Dorybių etika ir mokslinis sąžiningumas“. Šio interaktyvaus seminaro tikslas – padėti doktorantams ir jauniesiems tyrėjams identifikuoti  akademinės etikos dilemas, tinkamą ir netinkamą tyrėjo elgesį pagal Europos elgesio kodeksą mokslinių tyrimų etikos klausimais,  konkrečių atvejų ir dilemų pagrindu aptarti, kokiomis dorybėmis turėtų pasižymėti tyrėjas. Seminaro programa parengta pagal Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis finansuojamo projekto „Vertybėmis grįsta etika ir mokslinių tyrimų sąžiningumas: Europos elgesio kodekso mokslinių tyrimų etikos klausimais principų ir praktikos laikymuisi skirta edukacinė programa“ (angl. Virtue based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research IntegrityVIRT2UE Train the Trainer medžiagą.  Renginys vyks anglų kalba.

Daugiau informacijos ir registracija

27 gegužės d. 09:00 - 16:15

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku