Baigiamųjų projektų įkėlimas į eLABa talpyklą

Baigiamojo projekto (BP) patikra sutapties patikros sistemoje Turnitin (Moodle aplinkoje)

 1. Nuo 2021 m. BP keliami į Turnitin sistemą sutapties patikrai atlikti.
 2. Kėlimas vykdomas „Moodle“ BP kurse, nurodytoje užduotyje.
 3. Studentams gali būti sudaryta galimybė patiems pasitikrinti sutaptį iki galutinio BP perdavimo vadovui.

Baigiamųjų projektų įkėlimas į eLABa talpyklą

Prisijungimas

 1. Baigiamieji projektai į eLABa talpyklą keliami po gynimo – per vieną darbo dieną po to, kai įvertinimai paskelbiami Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).
 2. Prisijunkite prie eLABa talpyklos adresu https://www.elaba.lt ir pasirinkite nuorodą Teikti dokumentus į talpyklą.
 3. Pasirinkite instituciją: Kauno technologijos universitetas.
 4. Įrašykite vieningo KTU tinklo naudotojo vardą ir slaptažodį.

Pagalba

 • BP įkėlimo į eLABa talpyklą atmintinė
 • Bibliotekos mokymų tema „Baigiamieji projektai: kaip atlikti sutapties patikrą su Turnitin ir įkelti į eLABa talpyklą” grafikas ir registracija.
 • Į iškilusius klausimus dėl baigiamųjų projektų Turnitin naudojimo (studentams) ir įkėlimo į eLABa talpyklą atsakys institucinės talpyklos vadybininkė arba dalyko bibliotekininkės, jų kontaktus rasite čia.
 • Turnitin naudojimo, įkėlimo į eLABa klausimais, (studentams): Biblioteka, tel. +370 37 300 652, el. p. talpykla@ktu.lt, dalyko bibliotekininkės.
 • Turnitin naudojimo instrukcijos: Moodle > Studentams > „Turnitin“ sutapties patikra.
 • Informavimas apie techninius trikdžius (Turnitin): Mokymosi technologijų centras, tel. +370 37 300 616, moodle@ktu.lt.
 • Išsamias naudojimosi eLABa talpykla instrukcijas ir vaizdo medžiagą rasite eLABa svetainėje.
Svarbu!
Siekiant išvengti dažniausiai daromų klaidų, primename:
 1. Darbų antraščių (ir lietuvių, ir anglų kalba) pirmieji žodžiai turi būti rašomi didžiąja raide, kiti – mažosiomis (nebent antraštėje yra tikrinis daiktavardis).
 2. Prieigos sąlygos talpykloje parenkamos pagal BP įvertinimą:
  • bakalauro ir profesinių studijų Projektams, įvertintiems pažymiais 9 ar 10 – prieigos statusas „Prieinamas tik institucijos intranete“, ribojimo laikotarpis – 99 metai. Projektas bus prieinamas tik Universiteto bendruomenės nariams;
  • bakalauro ir profesinių studijų Projektams, įvertintiems pažymiais 5–8 – prieigos statusas „Neprieinamas“, ribojimo laikotarpis – 99 metai;
  • magistro Projektams, įvertintiems pažymiais 9 ar 10 – prieigos statusas „Laisvai prieinamas internete“. Gali būti pasirenkamas prieigos statusas „Prieinamas tik institucijos intranete“ arba „Neprieinamas“, tokiu atveju, maksimalus ribojimo laikotarpis gali būti 2 metai, po ribojimo laikotarpio pabaigos Projektas tampa viešai prieinamas internete;
  • magistro Projektams, įvertintiems pažymiais 7 ar 8 – prieigos statusas „Prieinamas tik institucijos intranete“, ribojimo laikotarpis – 99 metai. Projektas bus prieinamas tik Universiteto bendruomenės nariams;
  • magistro Projektams, įvertintiems pažymiais 5 ar 6 – prieigos statusas „Neprieinamas“, ribojimo laikotarpis – 99 metai.
 

Rašto darbų sutapties patikra (dėstytojams)

Konsultacijos (darbas su Turnitin sutapties ataskaita, informavimas apie techninius trikdžius) – Mokymosi technologijų centras, tel. +370 37 300 616, moodle@ktu.lt.