Kaunas senose fotografijose (XX a. 3–4 dešimt.)

KTU Bibliotekos virtuali paroda

Norėdami panaudoti parodose paviešintas fotografijas, prašome parašyti laisvos formos prašymą KTU bibliotekos direktorei ir gauti jos leidimą.

Kaunas senose fotografijose (XX a. 3–4 dešimt.)

Iš fotografijos istorijos

1839 m. Paryžiuje buvo paskelbta apie galimybę užfiksuoti vaizdą sidabro plokštelėje, pavadintoje dagerotipu1. Po mėnesio apie fotografiją sužinota ir Lietuvoje, o vasarą padarytos Verkių rūmų nuotraukos.

1918 m., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Kaunas tapo fotografijos traukos centru. Po Pirmojo pasaulinio karo Kaune buvo likę trys fotografai, tačiau kasmet fotografų daugėjo, o fotoateljė pradėjo kurtis ne tik miesto centre, bet ir Šančiuose, Vilijampolėje, Žaliakalnyje. 1922 m. Kaune veikė 16 fotoateljė, o ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje apie 50 dirbtuvių, su kuriomis konkuravo fotografai mėgėjai2.

Bene kūrybiškiausias to meto ateljė fotografas buvo Karlas Baulas. Apie 1926 m. jis persikėlė gyventi į Kauną ir įsirengė dirbtuves Šančiuose, vėliau – Laisvės alėjoje dirbo „Ekonominės karių bendrovės fotoateljė“ bei savo įkurtoje fotostudijoje. Pasak fotografijos istoriko Virgilijaus Juodakio, K. Baulas buvo gerai išstudijavęs senųjų dailės meistrų tapytus portretus, jų komponavimą, apšvietimą, rankų padėtį ir suprato, kad panašumas portrete yra tik pusė darbo, dar reikalinga išmonė, laki fantazija, gebėjimas savitai matyti daiktus ir reiškinius. Fotografas sakydavo, kad „klientas yra molis ir turi leistis minkomas“3.

1922 m. pagyvėjo spaudos ir fotografijos ryšiai. Fotografijų spaudoje pagausėjo, kai Kaune pradėjo veikti „Ostros“ bei „Grafikos“ cinkografijos, „o ypač, 1929–1930 m., kai „Spindulio“ spaustuvė įsirengė savo cinkografiją.“4 Informacijos požiūriu fotografiją buvo mėginta prilyginti tekstui: keliomis fotografijomis buvo kuriami fotopasakojimai.Svarbus žingsnis – fotografijų parodų rengimas. 1932 m. fotografas, rašytojas, žurnalistas ir pedagogas Petras Babickas surengė pirmąją Lietuvoje personalinę meninės fotografijos parodą. Nepriklausomų dailininkų draugijos salone jis eksponavo virš 300 fotografijų. Parodą aplankė 2 tūkstančiai fotografijos mėgėjų6.

Fotografijos KTU bibliotekoje7

Retų spaudinių fonde saugoma apie 11 tūkstančių XIX–XX a. pirmosios pusės fotografijų. Iš XX a. 3–4 dešimtmečių daugiausia išlikę portretinių fotografijų, tačiau aptinkama ir miestų ar gamtos vaizdų. Kauno miesto vaizdai užfiksuoti daugiau kaip 200 fotografijų.

Dviejų upių santakoje įsikūręs Kaunas garsėjo XIV amžiuje pastatyta pilimi, uostu, Senamiesčiu. Fotografijose dažniausiai buvo fiksuojami svarbūs objektai, jų statyba ar ypatingi įvykiai.

Daugelyje fotografijų užfiksuoti 1926 m., 1931 m., 1946 m. potvynių vaizdai. Išsiliejęs Nemuno vanduo pasiekdavo ne tik pakrantėje esančius pastatus, bet ir centrines miesto gatves. Labiausiai nukentėdavo Vytauto bažnyčia, Nemuno krante esančios gatvės. Vanduo kėlė pavojų ir kitoje Nemuno pusėje esančiai Marvelei. Neris nenusileisdavo Nemunui – po ledonešio kelis kartus perstatytas Petro Vileišio tiltas. Dažnai užfiksuotas vaizdas – smėlio maišai, saugantys pastatus nuo kylančio upės vandens.

Kai kuriose fotografijose užfiksuoti didelę reikšmę turėję, tačiau iki šių dienų neišlikę pastatai.

Vienas iš pavyzdžių – Universiteto Fizikos ir chemijos instituto rūmai. Pasak Kauno modernizmo paveldo tyrėjo dr. V. Petrulio, Lietuvos tarpukario architektūroje Universiteto Fizikos ir chemijos instituto rūmai – išskirtiniai: „dydžiu, monumentalia kompozicija bei impozantiška išvaizda pastatas galėjo varžytis su Lietuvos banko ar net Prisikėlimo bažnyčios pastatais.“8  1922 m. susikūrusiam universitetui trūko patalpų, todėl 1924 m. buvo paskelbtas tarptautinis rūmų projekto konkursas. Iš pradžių objektą planuota statyti Vytauto kalne, tačiau sekančiais metais Jonas ir Juozas Vailokaičiai pasiūlė universitetui nuosavo Vėsulavos dvaro (Aleksote)16 ha sklypą. Pasikeitus statinio vietai, objekto projektavimas pavestas prof. Mykolui Songailai. 2,5 milijono litų kainavusi rūmų statyba truko septynerius metus. Rūmai pašventinti 1932 m. vasario 15 d. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje rūmai buvo susprogdinti.

Kitose fotografijose užfiksuoti statiniai, kurie išsaugoti juos rekonstravus, ar kurie, bėgant metams, iš išorės beveik nepakito.

Bene geriausias pavyzdys – Centrinio pašto rūmai – vienas iš svarbiausių tarpukario Kauno reprezentacinių statinių. Pašto statybos pradžia sietina su 1930 m., paskelbtais Vytauto Didžiojo metais. Pastatą projektavęs Feliksas Vizbaras tuo metu dirbo Susisiekimo ministerijos vyresniuoju inspektoriumi. Pasak V. Petrulio, suprojektuotame statinyje puikiai derėjo tarpukario modernizmas ir „tautinio stiliaus“ elementai, jis išsiskyrė prabangiu interjeru. Tai buvo daugiaaukštis statinys „su modernias liftais, erdvia operacijų sale, patogiomis darbo sąlygomis <…>, 1935 m. pagrindiniame fasade įmontuotu elektriniu laikrodžiu“9.


1 Šį fotografavimo būdą išrado dailininkas Lui Dageras (pranc. Louis Daguerre). Plačiau apie dagerotipiją ir fotografijos pradžią Lietuvoje: Matulytė, Margarita. Camera obscura: Lietuvos fotografijos istorija 1839-1945: [monografija], M. Matulytė, A. Narušytė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 56–72.
2 Lietuvninkaitė, Nijolė. Kauno senoji portretinė fotografija, prieiga per internetą: http://webdav.ktub.labt.lt/www/www/paroda/sarasas_2.htm
3 Juodakis, Virgilijus, Lietuvos fotografijos istorija: 1854-1940. Vilnius: Austėja, 1996, p. 71.
4 Ten pat, p. 74.
5 Ten pat, p. 75.
6 Ten pat, p. 84.
7 Istorija užfiksuota ne tik vaizduose, bet ir kitoje fotografijų pusėje, kuriose matomi fotografų antspaudai: „Milaševičius Otto“ (Kaunas, Žemaičių 13 bt. 4), „M. Smečechauskas, Fotografas ir Lietuvos Aido fotoreporteris“ (Kaunas, Laisvės alėja 36 Tel. 44–83), „Ekonominės karių Buveinės fotostudija“ (Kaunas, Laisvės alėja 48 Nr.) ir kt.
8 Petrulis, Vaidas, VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai (Neišlikęs). Prieiga per internetą: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1327?id=1327&pl=2&oe=4&type=1
9 Petrulis, Vaidas, Kauno centrinis paštas (Išlikęs, k.k.v.r. 1133), http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/64?rt=3&type=2&ss=kauno+centrinis+pa%C5%A1tas&id=64

Parodą parengė Retų spaudinių grupės vadovė dr. Edita Korzonaitė, edita.korzonaite@ktu.lt, 300 658.