Virtualios parodos

 

Retų spaudinių virtualios parodos

Retų spaudinių fondą sudaro daugiau kaip 120 tūkst. knygų, ikonografijos dokumentų (fotografijų, atvirukų, grafikos darbų), kartografijos dokumentų (žemėlapių, atlasų ir planų), rankraščių (23) ir periodinių leidinių.

Norėdami panaudoti parodose paviešintas fotografijas, prašome parašyti laisvos formos prašymą KTU bibliotekos direktorei ir gauti jos leidimą.

Image0591 (3)

Lietuvos universiteto Senatas 1922–1923 m.

Picture2

Universiteto Antrųjų rūmų istorija (iki 1940 m.)

Juozas Tumas-Vaižgantas

Juozo Tumo-Vaižganto palikimas bibliotekai

J. A. Pabrėžos knygos

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos knygos KTU bibliotekoje

Universiteto leistų knygų ir rankraščių rinkinys

Universiteto leistų knygų ir rankraščių rinkinys

Pertas Klimas

Petro Klimo (1891-1969) veiklos ir gyvenimo akimirkos

Juozas Tumas-Vaizgantas

Juozas Tumas-Vaižgantas ir Universitetas

Kaunas

Kaunas senose fotografijose (XX a. 3-4 dešimt.)

Kosakovskiai Vaitkuskyje

Iš grafų Kosakovskių bibliotekos: albumai

Raudondvario pilis

Raudondvario grafų Tiškevičių XV-XVII amžių knygos

Oginskis

Kunigaikščių Oginskių knygos KTU Bibliotekoje

Ekslibrisas

Ekslibrisai KTU bibliotekos retuose spaudiniuose

Lentynos

Aukštųjų kursų knygos KTU bibliotekoje

Purenas

Iš KTU istorijos: Rektoriaus Antano Purėno palikimas bibliotekai

idomioji tehnika

XVII a. įdomioji technika arba mokslo stebuklai

senoji fotografija

Kauno senoji portretinė fotografija