Reti spaudiniai

Retų spaudinių fondą sudaro daugiau kaip 120 tūkst. knygų, ikonografijos dokumentų (fotografijų, atvirukų, grafikos darbų), kartografijos dokumentų (žemėlapių, atlasų ir planų), rankraščių (23) ir periodinių leidinių.

Muziejaus virtualios parodos

 

Virtualios parodos

Norėdami panaudoti parodose paviešintas fotografijas, prašome parašyti laisvos formos prašymą KTU bibliotekos direktorei ir gauti jos leidimą.

Juozas Tumas-Vaižgantas

Juozo Tumo-Vaižganto palikimas bibliotekai

Pabrėžos knygos

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos knygos KTU bibliotekoje

Universiteto leistų knygų ir rankraščių rinkinys

Universiteto leistų knygų ir rankraščių rinkinys

Pertas Klimas

Petro Klimo (1891-1969) veiklos ir gyvenimo akimirkos

Juozas Tumas-Vaizgantas

Juozas Tumas-Vaižgantas ir Universitetas

Kaunas

Kaunas senose fotografijose (XX a. 3-4 dešimt.)

Kosakovskiai Vaitkuskyje

Iš grafų Kosakovskių bibliotekos: albumai

Raudondvario pilis

Raudondvario grafų Tiškevičių XV-XVII amžių knygos

Oginskis

Kunigaikščių Oginskių knygos KTU Bibliotekoje

Ekslibrisas

Ekslibrisai KTU bibliotekos retuose spaudiniuose

Lentynos

Aukštųjų kursų knygos KTU bibliotekoje

Purenas

Iš KTU istorijos: Rektoriaus Antano Purėno palikimas bibliotekai

idomioji tehnika

XVII a. įdomioji technika arba mokslo stebuklai

senoji fotografija

Kauno senoji portretinė fotografija