Mokslo duomenų valdymas

Mokslinių tyrimų duomenys yra bet kokia informacija, kuri buvo surinkta vykdant stebėjimus, apklausas, atliekant eksperimentus ir kt. tyrimų metu bei naudojama originalių mokslinių tyrimų rezultatams patvirtinti. Tyrimų duomenys apima pirminius duomenis, kurie renkami naudojant sensorius, instrumentus, prietaisus, atliekant stebėjimus ir apklausas, naudojant kitus duomenų rinkimo būdus.

Mokslinių tyrimų duomenų valdymas – mokslinių duomenų ir susijusių aprašomųjų metaduomenų kūrimas, saugojimas ir dalijimasis jais, siekiant išsaugoti duomenų tinkamumą ir patikimumą, atsižvelgiant į konfidencialumo ir duomenų apsaugos problemas visą duomenų naudojimo laikotarpį.

Mokslo duomenų valdymas turi būti vykdomas visuose mokslinio tyrimo etapuose: planavimo, vykdymo ir skelbimo. Mokslininkas turi numatyti tyrimo rezultatų ir mokslo duomenų prieigos, saugojimo ir publikavimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie mokslo duomenų valdymą rasite kurse „Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų“.

 

Mokslinių tyrimų duomenų aljansas plečia veiklą Lietuvoje

Mokslinių tyrimų duomenų aljansas (angl. Research Data Alliance – RDA)  – pasaulinė organizacija, kurią 2013 m. įsteigė Europos Komisija, JAV Nacionalinis mokslo fondas, Nacionalinis standartų ir technologijos institutas bei Australijos vyriausybės inovacijų departamentas. Šios bendruomenių vadovaujamos organizacijos misija – kurti socialinius ir techninius tinklus, įgalinančius atvirą dalijimąsi duomenimis ir jų pakartotinį naudojimą. Sparčiai auganti tarptautinio koordinavimo ir bendradarbiavimo iniciatyva įneša svarų indėlį į Europos atvirojo mokslo debesijos (angl. European Open Science Cloud – EOSC) kūrimą.

 

Europos atvirojo mokslo debesija – mokslinių tyrimų infrastruktūras integruojanti aplinka, kurioje Europos tyrėjai, mokslo bei technologijų specialistai, dirbantys įvairiose disciplinose ir šalyse, gali saugoti duomenis, jais dalytis ir pakartotinai naudotis. Europos atvirojo mokslo debesijos portalas, oficialiai pristatytas 2018 m. lapkričio 23 d. Austrijoje, vienija iki šiol buvusią fragmentišką mokslinių tyrimų ekosistemą ir skatina mokslo duomenų principų (angl. FAIR Data Principles: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) laikymąsi. Numatoma, kad ši aplinka integruos įvairius mokslinės komunikacijos proceso elementus nuo mokslo darbų recenzavimo, leidybos iki mokslinės veiklos rezultatų viešinimo ir suteiks jiems skaitmeninės erdvės poreikius atitinkantį formatą bei vartotojui draugišką prieigą.

Galime pasidžiaugti, kad mūsų universitetas tapo viena iš institucijų, skatinančių Mokslinių tyrimų duomenų aljanso veiklų plėtrą Europoje. Mokslinių tyrimų duomenų aljanso veiklų nacionalinis koordinavimas paremtas grupės ekspertų, atstovaujančių Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Kauno technologijos universitetą, Vilniaus universitetą, tarptautinę organizaciją „Elektroninė informacija bibliotekoms” (angl. Electronic Information for Libraries – EIFL), bendradarbiavimu. Šios grupės ekspertų veikla orientuota į mokslinių tyrimų duomenų valdymo veiklų skatinimą Lietuvoje, siekiant adaptuoti ir įgyvendinti Mokslinių tyrimų duomenų aljanso rekomendacijas, tobulinti teisinę bazę ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą, skleisti pažangią mokslo duomenų valdymo praktiką Lietuvoje. Ekspertų grupės darbą koordinuoja Kauno technologijos universiteto bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus vadovė dr. Ieva Cesevičiūtė.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimo, atvirojo mokslo skatinimo veiklos nėra naujos mūsų universitete. Kauno technologijos universitetas nuo 2009 m. yra EK mokslinių tyrimų infrastruktūros projekto OpenAIRE partneris. Šių metų birželio mėn. universitetas pasirašė OpenAIRE kaip juridinio asmens narystės sutartį ir tapo bendrai kuriamos Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir Europos atvirojo mokslo debesijos dalimi. Džiugu, kad buvo pripažintas ilgametės projekto OpenAIRE ir Atvirosios prieigos pagalbos centro Lietuvoje koordinatorės doc. dr. Gintarės Tautkevičienės indėlis skatinant atvirojo mokslo praktiką Lietuvoje – ji tapo ekspertų darbo grupės, analizuojančios Europos atvirojo mokslo debesijos tvarumo galimybes, nare.

2019 m. spalio 29 d. Kauno technologijos universitete vyks tęstinė atvirojo mokslo konferencija „Focus on Open Science”, kurioje kviečiami dalyvauti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir tyrėjai, mokslą administruojančių ir finansuojančių institucijų bei padalinių atstovai. Renginio metu bus nagrinėjami klausimai, susiję su Europos atvirojo mokslo debesijos kūrimu, naujosios kartos mokslo vertinimo rodikliais, mokslo tyrimų duomenų valdymo gebėjimų ugdymu.

 

Renginiai

2021 m. balandžio 2 d. vyko internetinis seminaras „Duomenų valdymo konsultacija projektų vadovams“. Seminaro pateiktys ir vaizdo įrašas.

Projekto DVP rekomendacijos

2020 m. birželio 1 d. (pirmadienį) 10.00 val. vyko internetinis seminaras „Atvirojo mokslo ir tyrimų duomenų aktualijos“, skirtas mokslo administratoriams, mokslininkams, tyrėjams ir doktorantams. Renginyje aptarti Europos atvirojo mokslo debesijos kūrimo ir mokslo duomenų valdymo klausimai.

Seminaro pateiktys ir vaizdo įrašai:

2020 m. kovo 5 d. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto konferencijų salėje vyko mokslo duomenų valdymo seminaras. Praktinio seminaro metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Tyrimų duomenų aljanso (angl. Research Data Alliance) sukurta duomenų valdymo informacine priemone „23 naudingi ištekliai“ ir galimybėmis ją pritaikyti savo poreikiams. Seminarą vedė dr. Mijke Jetten (Radboud universitetas, Nyderlandai), projekto 23 Things Revisited: Field Guides to Research data Management vadovė. Seminaras skirtas – mokslininkams, tyrėjams, mokslo administratoriams, akademinių bibliotekų atstovams.

Seminaro skaidrės

2019 m. spalio 30 d. Kauno technologijos universiteto Auloje vyko seminaras „Mokslinių tyrimų duomenų valdymas: pirmieji paramos mokslininkui žingsniai”. Šio seminaro tikslas – pasiūlyti akademinių institucijų vadybininkams, mokslo administratoriams, akademinių bibliotekų atstovams sprendimus, kaip padėti mokslininkams tvarkyti ir skelbti mokslinių tyrimų duomenis. Renginyje aptarta, kas yra efektyvi parama mokslinių tyrimų duomenų valdymo klausimais, iš ko ji susideda, kurie jos elementai gali būti perimti ir pritaikyti institucijoje, kaip paskatinti mokslininkus naudotis sukurtais įrankiais.

Seminaro lektoriai – dr. Marta Teperek, dr. Santosh Ilamparuthi (Delfto technologijos universitetas), dr. Shalini Kurapati (Turino politechnikos universitetas).

Seminaro skaidres rasite čia.

2019 m. spalio 29 d., Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje vyko renginys mokslininkams, tyrėjams, mokslo administratoriams, akademinių bibliotekų atstovams. Renginyje aptarta Europos atvirojo mokslo debesijos, mokslo vertinimo, mokslo duomenų valdymo gebėjimų ugdymo, mokslinės komunikacijos kaitos ir kiti su atviruoju mokslu susiję klausimai. Renginys yra tarptautinės iniciatyvos „Focus on Open Science” dalis.

Tiesioginė transliacija.

2019-04-03 Kauno technologijos universiteto Centrinėje bibliotekoje vyko praktinis seminaras atvirųjų duomenų ir duomenų valdymo klausimais, skirtas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams.

Seminaro lektorės – atvirosios prieigos ekspertės, projekto FOSTER komandos narės Gwen Franck (EIFL) ir Helene Brinken (Getingeno universitetas)(http://www.eifl.net/meet-the-team).

2019-04-02 Kauno technologijos universiteto Centrinėje bibliotekoje vyko praktinis seminaras “Open Science Trainer Bootcamp”. Seminaro lektorės – atvirosios prieigos ekspertės, projekto FOSTER komandos narės Gwen Franck (EIFL) ir Helene Brinken (Getingeno universitetas)(http://www.eifl.net/meet-the-team). Seminaro programą ir medžiagą rasite čia.

Informacinis renginys Horizontas 2020 programos projektų vykdytojams dėl atvirųjų duomenų projektinėje veikloje“. Kauno technologijos universitetas. 2018 m. birželio 13 d.

2018 m. balandžio 19-20 d. vyko universiteto doktorantams ir pagrindiniams tyrėjams skirtas praktinis atvirųjų mokslo duomenų valdymo seminaras „Practising FAIR and Open Data Management”, kurį vedė duomenų valdymo ekspertės Elly Dijk ir dr. Marjan Grootveld iš Nyderlandų organizacijos „Data Archiving and Networked Services“ (DANS). Seminaras organizuojamas kaip projekto OpenAIRE2020 veiklų dalis. Renginio kalba – anglų. Seminaro vaizdo įrašas.

2017 m. spalio 23 d. vykusios  „OpenCon“ 2017 Lietuva: atvirieji mokslo duomenys ir atvirasis mokslas konferencijos (konferencija vyko tarptautinės atvirosios prieigos savaitės metu) vaizdo įrašas ir pateiktys: