Kviečiame naudotis laikinos prieigos duomenų bazėmis

Svarbiausios | 2022-10-05

Laikina prieiga iki 2022 m. lapkričio 30 d. suteikiama prie šių duomenų bazių: 

Applied Science & Technology Source Ultimate 

Duomenų bazė, apimanti visą taikomųjų mokslų ir kompiuterijos disciplinų spektrą – nuo akustikos iki aeronautikos, nuo neuroninių tinklų iki branduolinės inžinerijos. 

Art & Architecture Source 

Duomenų bazė, apimanti architektūrą ir architektūrinį dizainą, taip pat vaizduojamąjį, dekoratyvinį ir komercinį meną. 

Computers & Applied Sciences Complete 

Duomenų bazė, apimanti informacinių technologijų ir taikomųjų mokslų mokslinių tyrimų ir plėtros temas. Joje pateikiami klausimai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama ne tik tradicinėms kompiuterinės technikos mokslinių tyrimų sritims, bet ir socialinėms bei ekonominėms naujųjų technologijų pasekmėms. 

CAB Abstracts with Full Text 

Duomenų bazė, apimanti visas taikomųjų gyvybės mokslų sritis nuo žemės ūkio, aplinkosaugos ir veterinarijos mokslų iki taikomosios ekonomikos, laisvalaikio ir turizmo bei mitybos. 

Central & Eastern European Academic Source 

Duomenų bazė, apimanti daugelį sričių, įskaitant verslą, ekonomiką, istoriją, STEM ir teisę. Joje pateikiami viso teksto moksliniai žurnalai, leidžiami Vidurio ir Rytų Europos šalyse.  

EconLit with Full Text 

Ekonominių tyrimų duomenų bazė. Joje galima rasti viso teksto žurnalų, įskaitant Amerikos ekonomikos asociacijos žurnalus, pateikiamas visas EconLit indeksavimas, kuris atitinka aukštos kokybės ekonomikos literatūros klasifikavimo sistemą. 

Education Source 

Duomenų bazė, apimanti visus švietimo lygmenis ir tokias švietimo specializacijas kaip daugiakalbis ugdymas, sveikatos ugdymas ir testavimas. Joje pateikiami tūkstančių švietimo žurnalų, knygų ir su švietimu susijusių konferencijų straipsnių pilni tekstai, indeksai ir santraukos. 

Energy and Power Source 

Duomenų bazė, kurioje pateikiami geriausi žurnalai apie naftą, gamtines dujas, elektros energiją, anglį, branduolinę energiją ir atsinaujinančiąją energiją. Joje taip pat pateikiami geriausių pasaulio pramonės atstovų lyginamieji standartai ir geriausios praktikos pavyzdžiai.  

Environment Complete 

Duomenų bazė, skirta aplinkos tyrimams. Joje pateikiami geriausi aplinkos žurnalai, kuriuose rašoma apie ekosistemų ekologiją, energetiką, aplinkos politiką, tvarumą ir kitas susijusias temas.  

Food Science Source 

Duomenų bazė, kurioje pateikiama šimtai viso teksto žurnalų, monografijų, laikraščių ir prekybos leidinių, taip pat daugybė maisto pramonės ir rinkos ataskaitų. Temos apima maisto perdirbimą, saugą, aptarnavimą, gabenimą ir inovacijas.  

CINAHL Ultimate 

Duomenų bazė, apimanti tokias sritis kaip: slauga, biomedicina, bibliotekininkystė sveikatos mokslų srityje, alternatyvioji medicina ir kitų susijusių sveikatos mokslų.  

MEDLINE Ultimate 

Autoritetinga medicininės literatūros tyrimų duomenų bazė, suteikianti prieigą prie informacijos bendrosios medicinos, sveikatos, farmakologijos, neurologijos, molekulinės biologijos, genetikos, genomikos, histologijos, mikrobiologijos ir daugelio kitų medicinos mokslo sričių klausimais.  

SocINDEX with Full Text 

Duomenų bazė, apimanti kriminologijos, demografijos, etnines ir rasines, lyčių studijas, santuoką ir šeimą, politinę, kaimo ir miesto sociologiją, socialinę raidą, psichologija, sociologinius tyrimus ir kitas susijusias sritis. 

OnArchitecture 

Duomenų bazė, talpinanti unikalius originalius su architektūra susijusius vaizdo įrašus, skirta architektūros ir dizaino mokymui. Kolekcijoje pateikiami vaizdo interviu su šiuolaikiniais architektais iš viso pasaulio. 

Iki 2022 m. gruodžio 3 d. laikina prieiga suteikiama prie šios duomenų bazės: 

Academic Video Online – tai vaizdo įrašų duomenų bazė, kuri apima įvairias temines sritis, įskaitant antropologiją, verslą, konsultavimą, kiną, sveikatą, istoriją, muziką ir kt.