en

Bibliotekos strategija

Universiteto biblioteka yra viena didžiausių Lietuvoje. Ji kaupia ir nuolat papildo vieną iš gausiausių inžinerijos, technologijos ir fizinių mokslų lietuviškos ir užsienio literatūros kolekciją. Sudarytos sąlygos prieigai prie elektroninės informacijos išteklių.

Biblioteka yra atvira studijuojantiems ir dirbantiems Universitete, miesto akademinei bendruomenei, pramonės įmonių specialistams, verslininkams.

Bibliotekos misija – teikti efektyvias paslaugas, orientuotas į esamus ir būsimus mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų poreikius, užtikrinant prieigą prie Bibliotekoje saugomų ir virtualioje erdvėje prieinamų pasaulinių informacijos išteklių.

Bibliotekos vizija – modernus studijų ir mokslo informacijos išteklių centras, kuriame integruojamos fizinės ir virtualios erdvės, sukuriančios studijoms ir moksliniams tyrimams palankią informacinę aplinką, paslaugas ir prieigą prie reikalingų informacijos išteklių.

Paslaugos

Leidinių skolinimas

 • Leidiniai iš anksto užsakomi bibliotekos Kataloge arba KTU VB.
 • Leidiniai skolinami įvairiam laikotarpiui – nuo vienos dienos iki vieno semestro.
 • Leidinių, išduotų 1 savaitei ir semestrui, skolinimo terminą galima prasitęsti vieną kartą. Kitų leidinių skolinimo terminų pratęsimas neribojamas, jeigu kurio nors vieno iš jų neužsakė kitas skaitytojas arba delspinigių suma nesiekia 2 EUR. Skaityklų leidiniams skolinimo terminus gali pratęsti tik bibliotekos darbuotojas.
 • Skaityklų leidiniai į namus skolinami vadovaujantis Naudojimosi KTU bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašo 9.4 punktu.

Delspinigiai

Skaitytojai aptarnaujami vadovaujantis Naudojimosi Kauno technologijos universiteto bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašu ir Naudojimosi retais spaudiniais taisyklėmis.

Mokymosi erdvės

Skaitytojai aptarnaujami 6 bibliotekose. Siūlome naudotis:

 • Individualiomis darbo vietomis;
 • Kompiuterinėmis darbo vietomis;
 • Poilsio erdvėmis;
 • Grupių darbo kambariais:
  • Centrinėje (203a 203 ir 204 kambariai) ir fakultetų bibliotekose.
  • Grupių darbo kambarius ar stalą/us galima rezervuoti:
   • Centrinėje bibliotekoje arba tel. +370 (37) 300 655.
   • Informatikos fakulteto bibliotekoje arba tel. +370 (37) 300 669.
   • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje arba tel. +370 (37) 353 817.
   • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje arba tel. +370 (37) 300 666.
   • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje arba tel. +370 (37) 300 199.
  • Grupių darbo kambariais gali naudotis visi skaitytojai. Pirmenybę turi skaitytojai, iš anksto užsirezervavę darbo vietas. Neatvykus laiku (15 min. nuo rezervacijos pradžios), rezervacija panaikinama.

Interneto ir kompiuterių paslaugos

 • Interneto ir kompiuterių paslaugomis galima naudotis Centrinėje ir visose  fakultetų bibliotekose.
 • Kompiuterinės darbo vietos pritaikytos individualiam ir grupiniam darbui, informacijos paieškai internete ir duomenų bazėse.
 • Universitete ir bibliotekoje veikia vieninga prisijungimo prie kompiuterių ir visų Universiteto informacijos išteklių sistema.
 • Bibliotekoje veikia eduroam tinklas. Juo gali naudotis visi Lietuvos ir pasaulio mokslo ir studijų institucijų, įsijungusių į eduroam tinklą, nariai.

Programinė įranga

Bibliotekos vartotojai gali naudotis interneto naršyklėmis, Microsoft Office ir šiomis specializuotomis programomis:

 • Centrinėje bibliotekoje:
  • SPSS programa. Ji skirta statistinių tyrimų duomenų analizei. Programa įdiegta šiuose kompiuteriuose: nr. 4, nr. 9, nuo nr.11 iki nr. 18, nuo nr. 20 iki nr. 24.
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje:
  • Autodesk AutoCad 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk Inventor Professional 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk Inventor Content Library 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk Revit 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk 3DSMax 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Autodesk Maya 2016. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • MathCad 15. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • MatLab 2016a. Programa įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.
   • Lectra. Automatizuota drabužių projektavimo sistema. Programa įdiegta kompiuteryje nr. 7.
   • SolidWorks 2016-2017. Programa skirta instrukciniam projektavimui ir 3D modeliavimui. Ji įdiegta kompiuteriuose nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7.

Nešiojamojo kompiuterio, projektoriaus skolinimas darbui bibliotekoje

 •  Universiteto bendruomenės nariams skoliname kompiuterį, projektorių (tik bibliotekos patalpose), pateikus darbuotojo / studento pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę / pasą.

Kopijavimas, spausdinimas, skenavimas

Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatai.

 • A4 formato lapo nespalvota kopija  – 0,04 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo skenuotas dokumentas – 0,02 EUR (skenavimas);
 • A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.
 • Kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo instrukcija.

Tarpbibliotekinis abonementas

 • Neradus leidinio Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, jį galima užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų el. paštu valdemara.polzunoviene@ktu.lt. Paslauga yra mokama, ja gali naudotis tik Universiteto bendruomenės nariai. Vadovaujantis Rektoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-369 už paslaugą asmenys apmoka pagal siunčiančiosios bibliotekos sąskaitą. Pašto išlaidos apmokamos pagal universitetui pašto paslaugas teikiančios organizacijos tarifus.
 • Apie leidinio gavimo / apmokėjimo sąlygas, atsiųstus leidinius vartotojai informuojami el. paštu arba telefonu.
 • Leidinių grąžinimo terminus nurodo juos atsiuntusi biblioteka.

Paslaugos specialiųjų poreikių studentams

 • Centrinėje (K. Donelaičio g. 20) ir fakultetų bibliotekose (Informatikos, Studentų g. 50; Cheminės technologijos, Radvilėnų pl.19; Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Studentų g. 56; Statybos ir architektūros, Studentų g. 48) įrengtos patogios darbo vietos (reguliuojamo aukščio stalai, kėdės), pritaikytos judėjimo negalią turintiems skaitytojams. Taip pat yra alternatyvi pelė, skirta skaitytojams su motorikos sutrikimais.
 • Bibliotekose yra kompiuterių, kuriuose įdiegta SuperNova programinė įranga, skirta regos negalią turintiems skaitytojams. Ši programinė įranga leidžia išdidinti ekrane matomą tekstą, piktogramas, mygtukų juostas, grafikus, paveikslėlius ir kt. Programa SuperNova skaito tai, ką jūs renkate, spaudžiate, skaito dokumentą, internetinį puslapį ar elektroninį laišką.
 • Yra kompiuterinė darbo vieta, pritaikyta regos negalią turintiems skaitytojams. Įdiegta programinė įranga leidžia susikurti padidinto šrifto tekstinį, mp3, Brailio rašto ir kt. dokumento versijas.
 • Centrinė ir Informatikos fakulteto bibliotekos yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems skaitytojams.

Kontaktai

Bendra informacija
Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas, tel. +370 (37) 300 655, e. p. biblioteka@ktu.lt

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
Tel. +370 (37) 300 655, e. p. polzunoviene@ktu.lt

Publikacijų įkėlimo ir sąrašų rengimo klausimais.
Tel. +370 (37) 300 652, e. p. rita.jasmontiene@ktu.ltedita.razanskaite@ktu.lt

Disertacijų ir magistro darbų bei jų santraukų talpinimo į eLABa klausimais.
Tel. +370 (37) 300 652, e. p.asta.citaviciene@ktu.lt

Išankstinis grupinio darbo kambarių ar stalo/ų rezervavimas.
Tel. +370 (37) 300 655, e. p. biblioteka@ktu.lt

Leidinių komplektavimas.
Tel. +370 (37) 300 656, e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Užklausos, duomenų bazės.
Tel. +370 (37) 300 284, e. p. aiste.pranckute@ktu.lt

Konsultacijos dėl UDK indekso.
Tel. +370 (37) 300 657, e. p. birute.vailenkiene@ktu.lt

Dalyko bibliotekininkai

Administracija

Gintarė Tautkevičienė

Bibliotekos direktorė

K. Donelaičio gatvė 20-202, Kaunas
tel. +370 (37) 300 650
e. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt

Daiva Didžgalvienė

l. e. p. administravimo vadovė

K. Donelaičio g. 20-122, Kaunas
tel. +370 (37) 300 656
e. p. daiva.didzgalviene@ktu.lt

Padaliniai

Cheminės technologijos fakulteto biblioteka

Marytė Gradeckienė

Grupės vadovė

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 (37) 300 199
e. p. biblioteka.ctf@ktu.lt

Informatikos fakulteto biblioteka

Jūratė Kuliešienė

Grupės vadovė

Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 (37) 300 669
e. p. biblioteka.if@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka

Elena Šermukšnienė

Grupės vadovė

Studentų g. 56, Kaunas
tel. +370 (37) 353 817
e. p. biblioteka.midf@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka

Rimanta Kerbelienė

Grupės vadovė

Studentų g. 48, Kaunas
tel. +370 (37) 300 666
e. p. biblioteka.saf@ktu.lt

Panevėžio fakulteto biblioteka

Ilona Gasiūnienė

Vedėja

Nemuno g. 33, Panevėžys
tel. +370 (45) 467 731
e. p. ilona.gasiuniene@ktu.lt

Skyriai ir grupės

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Alma Jančiūnienė

Skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-124, Kaunas
tel. +370 (37) 300 654
e. p. alma.janciuniene@ktu.lt

Informacinių paslaugų skyrius

Vilija Dzingienė

Skyriaus vadovė

K. Donelaičio g. 20-127, Kaunas
tel. +370 (37) 300 284
e. p. vilija.dzingiene@ktu.lt

Mokslinės informacijos skyrius

dr. Ieva Cesevičiūtė

Skyriaus vadovė

K. Donelaičio g. 20-207, Kaunas
tel. +370 (37) 300 652
e. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt

Informacijos išteklių formavimo skyrius

Alina Andriuškevičienė

Skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-121, Kaunas
tel. +370 (37) 300 656
e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Katalogavimo grupė

Violeta Kostinaitė

Grupės vadovė

K. Donelaičio g. 20-123, Kaunas
tel. +370 (37) 300 657
e. p. violeta.kostinaite@ktu.lt

Retų spaudinių grupė

dr. Edita Korzonaitė

Vyriausioji bibliotekininkė

K. Donelaičio g. 20-125, Kaunas
tel. +370 (37) 300 658
e. p. edita.korzonaite@ktu.lt

Įvykiai

Naujienos

Duomenų bazės ir katalogai

Informacija vartotojams

Vartotojams leidžiama:

1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo. 
2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti ne daugiau kaip:
  – 2 straipsnius iš vieno elektroninio žurnalo numerio;
  – 20 % vienos elektroninės knygos. 

​​Vartotojams draudžiama:

1. Naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje;
2. Kopijuoti, spausdinti, perkelti į kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą elektroninę knygą;
3. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių.

Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką.

Duomenų bazės ir jų aprašymai

Duomenų bazės ir jų aprašymai pagal temas →

Duomenų bazės ir jų aprašymai abėcėlės tvarka

Academic Search Complete  (EBSCO Publishing) Daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių.Vadovas (vaizdo medžiaga)
AccessEngineering Technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau.Vadovas (vaizdo medžiaga)
ACM Digital Library Temos: kompiuterių mokslai, informatika, informatikos inžinerija.
ACS (American Chemistry Society) Duomenų bazė teikia prieigą prie 51 pavadinimo recenzuojamų mokslinių žurnalų įvairiomis chemijos mokslų temomis.
AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) American Society of Health-System Pharmacists duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau kaip 1 450 medikamentų informacinių lapelių. Informacija anglų ir ispanų kalbomis.
AIP – American Institute of Physics American Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
APS Journals American Physical Society leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Annual Reviews Moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų, išleistų nuo 1996 m.
Bentham Science Publishers (archyvas) Prieiga prie 2006 metais išleistų visateksčių straipsnių ir knygų chemijos, medicinos, biomedicinos, farmacijos temomis.
Business Source Complete (EBSCO Publishing) Moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai.Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita ir kt.
Cambridge Journals Online (archyvas) Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.
Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Publishing) Informatikos mokslo duomenų bazė. Ją sudaro rodyklės ir santraukas iš daugiau nei 2100 akademinių žurnalų, profesinių leidinių ir kt. informacinių šaltinių. Visateksčiai straipsniai pateikiami iš daugiau kaip 1000 periodinių leidinių.Temos: informatika, inžinerija, kompiuterių teorijos ir sistemos, naujos technologijos ir kt.
Ebook Central (anksčiau vadinosi Ebrary) Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.Vadovas (vaizdo medžiaga)
eBooks on EBSCOhost Daugiau negu 140 tūkst. įvairių mokslo sričių el. knygų. Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.
EconLit with Full Text (EBSCO Publishing) Ekonomikos ir finansų duomenų bazė. EconLit with Full Text apima virš 600 visateksčių žurnalų, įskaitant American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives ir kt.
Education Source (EBSCO Publishing) Edukologijos mokslo duomenų bazė. Ji skirta edukologijos studentams, mokslininkams ir švietimo specialistams. Duomenų bazę sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau kaip 2 850 akademinių periodinių leidinių. Visateksčiai straipsniai iš daugiau nei 1 800 leidinių, iš 550 knygų ir monografijų, konferencijų medžiagų ir kt.Temos: suaugusiųjų mokymas/si, tęstinis mokymas, nuotolinis mokymasis, vyriausybės finansavimas, etika, švietimas, socialinės problemos, studentų konsultavimas, profesinis mokymas ir kt.
Emerald Engineering eJournals Collection Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Emerald Management eJournals Collection Socialinių mokslų visateksčiai žurnalai.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas).
EndNote Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.
ERIC (EBSCO Publishing) Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center).
Essential Science Indicators (Clarivate Analytics) Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuris pateikia citavimo analizę pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt. Remiantis citavimo skaičiumi pateikiami autorių, žurnalų, institucijų bei šalių citavimo reitingai.
European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing) Istorijos bibliografinė duomenų bazė.
GreenFILE (EBSCO Publishing) Bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinį klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.
Health Source – Consumer Edition (EBSCO Publishing) Visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos temas.
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing) Visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.
IEEE Xplore Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m.Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.
InCites Mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. InCites sudaro Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators duomenų bazės.Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. Tai galima padaryti iš Web of Science duomenų bazės (lango viršuje pasirinkite Sign In ir Register, užsiregistruokite ir susikurkite savo vartotojo vardą bei slaptažodį). Iš namų junkitės per VPN tinklą.
IOP science Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis.
Journal Citation Reports Journal Citation Reports – Clarivate Analytics analitinis įrankis (duomenų bazė), kuriame pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę.
Journal of Structural Engineering (American Society of Civil Engineering) Amerikos statybos inžinerijos bendruomenės (American Society of Civil Engineering – ASCE) leidžiamas žurnalas.Temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt.
JSTOR Prieiga teikiama prie  2400 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų.
KTU leidyklos „Technologija“ el. knygos KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis.Vadovas (vaizdo medžiaga)
Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing) Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.
MasterFILE Premier (EBSCO Publishing) Visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.
MEDLINE (EBSCO Publishing) Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.
Nature Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis žurnalas fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami žurnalo numeriai nuo 2006 metų iki dabar).Vadovas (vaizdo medžiaga)
Naxos Music Library Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, folkloro, populiariosios, roko muzikos įrašai, daugiau nei 40 tūkst. kompozitorių ir atlikėjų biografinė informacija, vardų tarimo vadovas, operų libretai, muzikos terminų žodynas ir kt.
Newspaper Source (EBSCO Publishing) Straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.
OECD iLibrary Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis.
Oxford Journals Oxford University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.Vadovas (vaizdo medžiaga)
Passport Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus.  Išsamiau apie Passport.Prieiga prie Passport duomenų bazės galima tik iš Ekonomikos ir verslo fakulteto kompiuterių tinklo ir Centrinės bibliotekos (K. Donelaičio g. 20).
Pearson vadovėliai KTU biblioteka įsigijo šešis Pearson leidyklos vadovėlius su prieigomis prie elektroninių studijų išteklių, kurie naudojami KTU studijų moduliuose:1. Brown, T. (2015). Chemistry: The central science (13th ed., global ed.). Boston [Mass.]: Pearson. (el. išteklius MasteringChemistry);2. Certo, Samuel C., & Certo, S. Trevis. (2016). Modern management: Concepts and skills (14th ed., global ed.). Boston [Mass.]: Pearson. (el. išteklius MyManagementLab);3. Lay, David C., Lay, Steven R., & McDonald, Judith. (2016). Linear algebra and its applications (5th ed., global ed.). Harlow: Pearson. (el. išteklius MyMathLab);4. Briggs, William L., Cochran, Lyle, & Gillett, Bernard. (2015). Calculus: Early transcendentals (2nd ed., global ed.). Harlow: Pearson Education. (el. išteklius MyMathLab);5. Neuman, W. (2014). Basics of social research: Qualitative & quantitative approaches (3rd ed., Pearson new international ed.). Harlow: Pearson. (el. išteklius MySearchLab);6. Young, Hugh David, & Freedman, Roger A. (2016). Sears and Zemansky’s university physics with modern physics (14th ed., global ed., Always learning). Harlow: Pearson.Norinčius naudotis šiais ištekliais bibliotekose, dėl prieigos prie el. aplinkos prašome kreiptis į KTU Centrinės arba fakultetų bibliotekų darbuotojas. Kontaktinis asmuo pasiteirauti Aistė Pranckutė aiste.pranckute@ktu.lt.
Reaxys Chemijos mokslų duomenų bazė. Pateiktys apie Reaxys ir paiešką joje (anglų kalba).
RefWorks

RefWorks – tai bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti  tekste bei parengti literatūros sąrašą.Norint naudotis RefWorks programa reikia:- užsiregistruoti (prisijungti prie RefWorks, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account);

– užsiregistravus į Jūsų el. paštą bus atsiųsta prisijungimo duomenys ir grupės kodas (Group Code). Pastaba: jungiantis iš ne Universiteto kompiuterių, grupės kodą galima sužinoti vilija.dzingiene@ktu.lt.

 Regional Business News (EBSCO Publishing) Verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.
RSC Gold excluding Archive Prieiga prie 43 Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt.
SAGE Journals Online SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
SAGE IMechE Journal Collection SAGE IMechE Journal Collection – visateksčių žurnalų kolekcija, apimanti mechanikos inžineriją. Kolekciją sudaro 18 mokslo žurnalų.
SAGE Research Methods Socialinių tyrimų metodologijos duomenų bazė. KTU turi prieigą prie 829 el. knygų, 58 informacinių leidinių, 344 žurnalų straipsnių ir 65 video medžiagų.
ScienceDirect Journals Daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar.
ScienceDirect E-Books Elsevier leidyklos el. knygos  iš įvairių mokslo sričių.
SciFinder

Chemijos mokslo duomenų bazė.Kaip prisijungti:- nauji vartotojai jungiasi šiuo adresu iš KTU kompiuterių tinklo ir turi susikurti paskyrą vadovaujantis instrukcija.

– vartotojai, jau turintys savo paskyrą, jungiasi adresu: http://scifinder.cas.org.Kartu su SciFinder, prenumeruojame ir MethodsNow ir PatentPak duomenų bazes.- MethodsNow rasite prisijungę prie SciFinder kairiajame viršutiniame lango kampe išskleidę nuorodą CAS Solutions. Pirmąkart jungiantis, reikia pakartotinai įvesti SciFinder vartotojo duomenis. MethodsNow – mokslinių metodų duomenų bazė, kurioje nuosekliai parodomos įvairių cheminių procesų metodologijos, kurias galima tarpusavyje lyginti ir pasirinkti tinkamiausią.

– PatentPak  – patentų duomenų bazė, integruota į SciFinder. Išsamiau.

Scopus Scopus – viena didžiausių bibliografinių duomenų bazių, skirtų mokslo produkcijos kaupimui ir analizei. Tai patogus įrankis, leidžiantis mokslininkui stebėti ir analizuoti mokslo produkciją, tapti matomu pasaulyje.
SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing) Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.
SPIE Digital Library Optikos, fotonikos, astronomijos srities duomenų bazė. Prieiga prie el. knygų, žurnalų, konferencijų pranešimų.
Springer LINK E-Books Nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais (el. knygų sąrašas). Taip pat Springer el. knygas galima rasti ir bibliotekos kataloge.
Springer LINK Journals Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
Taylor & Francis Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar.Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
Taylor & Francis eBooks 98 Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Knygų sąrašasVartotojo vadovas (anglų kalba). Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei Kataloge.
Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) Edukologijos bibliografinė duomenų bazė.
VGTU el. knygos Prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis.Prenumeruojamų knygų sąrašas.
Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Web of Science Core Collection sudaro šios duomenų bazės: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts Humanities Citation Index®, Conference Proceedings Citation Index®.
Wiley Online Library Prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Žurnalų sąrašas.Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.
Wiley Online eBooks Prieiga prie 121 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge.Prenumeruojamų knygų sąrašas.
Zentralblatt MATH Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.

Testuojamos duomenų bazės

Šiuo metu testuojamų bazių nėra. Kviečiame peržiūrėti mūsų prenumeruojamas duomenų bazes.

Katalogai

 • Katalogas | Galima atlikti Bibliotekos fonduose saugomų leidinių paiešką.
 • Studijų literatūra | KTU studijų modulių pagrindinės ir papildomos literatūros paieška
 • KTU Virtuali biblioteka (KTU VB)  | Galima atlikti paiešką Bibliotekos kataloge, KTU mokslo publikacijų duomenų bazėje, prenumeruojamose duomenų bazėse ir kt. informacijos šaltiniuose.
 • Institucinė talpykla KTU ePubl | Kauno technologijos universiteto institucinė talpykla, skirta universiteto bendruomenės narių intelektualinės veiklos rezultatų kaupimui.
 • Publikacijų duomenų bazė (PDB) | PDB galima rasti bibliotekoje parengtus Universiteto darbuotojų publikacijų įrašus apjungtus su Universiteto informacijos sistemos administraciniais duomenimis (personalas, studentai, klasifikatoriai).
 • Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa | Lietuvos akademinių bibliotekų ištekliai

Mokymai

Mokymų grafikas

Bibliotekoje nuolat organizuojami mokymai ir konsultacijos. Esant studentų ar dėstytojų pageidavimui, gali būti organizuojami papildomi mokymai arba galite pakviesti bibliotekininką į paskaitą. Prašome kreiptis į savo fakulteto dalyko bibliotekininkes nurodytais kontaktais.

Apie mokymus

Paskaitos pavadinimas Kam skirta Trukmė Ko mokysimės?
Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugos I kurso studijų studentams 45 min. Susipažinsite su Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugomis: bibliotekos ištekliais, paslaugomis, tinklalapiu, socialinio bendravimo įrankiais. Išmoksite naudotis bibliotekos el. katalogu, rasti studijų modulių literatūrą, užsakyti leidinius į namus, prasitęsti knygos grąžinimo terminą ir kt.
Kaip rasti informacijos šaltinius rašto darbui Visų studijų pakopų studentams 45 min. – 1.30 val. Susipažinsite su informacijos paieškos planavimu, spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų ir kt. informacijos šaltinių paieška. Sužinosite, kaip atlikti paiešką Bibliotekos kataloge ir virtualioje bibliotekoje, Lietuvos ir užsienio šalių mokslinės informacijos duomenų bazėse, internete.
Bibliografinių įrašų tvarkymo programos Visų studijų pakopų studentams 45 min. – 1.30 val. Pristatysime bibliografinių įrašų tvarkymo programas RefWorks, Mendeley, EndNote ir kt.
Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. Citavimo stiliai Visų studijų pakopų studentams ir dėstytojams 45 min. Susipažinsite su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau apžvelgsime APA citavimo stilių arba ISO 690:2010 standartą. Sužinosite, kaip cituoti darbe naudojamus šaltinius ir išvengti plagiato, kaip taisyklingai parengti literatūros sąrašą. Atsakysime į Jūsų pateiktus klausimus.
El. mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos Doktorantams ir mokslininkams 45 min. Susipažinsite su mokslinės komunikacijos procesais, tradiciniais ir interaktyviais mokslinės informacijos šaltiniais.
Kaip pasirinkti tinkamą žurnalą straipsnio publikavimui Doktorantams ir mokslininkams 45 min.
Informacijos paieškos strategija Visų studijų pakopų studentams 1 val. 30 min. Susipažinsite su informacijos paieškos etapais ir įrankiais.
Autorių teisės ir kūrybinių bendrijų licencijos Doktorantams ir mokslininkams 45 min.
Duomenų bazių pristatymai Dėstytojams, mokslininkams, studentams 45 min.
Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir mokslo duomenų: kaip įvykdyti finansuojančių institucijų reikalavimus Dėstytojams, mokslininkams 45 min.
Mokslo vertinimo rodikliai ir įrankiai Dėstytojams, mokslininkams 45 min. Cituojamumo ir kt. rodikliai, H indeksas, duomenų bazės Web of Science, Scopus, SCIMago.

Mokslinė komunikacija

Atviroji prieiga

Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų nuostatai. Šis dokumentas yra suderintas su Lietuvos mokslo tarybos atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis, Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ atvirosios prieigos nuostatais, Mokslo duomenų valdymo „Horizontas 2020“ gairėmis. Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų ir publikacijų nuostatuose apibrėžiama prieigos prie publikacijų ir mokslo duomenų tvarka. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir pasikeitimą mokslo žiniomis, didinti prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų ir jų naudojimą.

Atvirosios prieigos nuostatų įgyvendinimo klausimais konsultuoja ir informaciją teikia KTU biblioteka. Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Ieva Cesevičiūtė, el. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt, tel. (8 37) 30 06 52.

Atviroji prieiga – nemokama ir laisva internetinė prieiga prie mokslo publikacijų – recenzuojamų žurnalų straipsnių, konferencijų darbų, disertacijų. Ši samprata kinta, apimdama visą mokslinę informaciją: mokslui reikalingus duomenis, jų infrastruktūras, edukacinę literatūrą, mokslo darbų bibliografiją, nerecenzuotą mokslinę literatūrą. Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje sąvoka „mokslinė informacija“ gali turėti šias reikšmes:

 • recenzuoti moksliniai straipsniai (publikuoti moksliniuose žurnaluose), arba
 • mokslinių tyrimų duomenys (tyrimų duomenys pagrindžiančios publikacijos ar neapdoroti duomenys).

Pagrindiniai atvirosios prieigos principai pateikti šiuose dokumentuose:

Yra du atvirosios prieigos įgyvendinimo modeliai: žaliasis ir auksinis.
Žaliasis modelis – atvirosios prieigos būdas, kai autorius ar įpareigotas atstovas įkelia publikuotą ar tik recenzuotą straipsnį į pasirinktą atvirosios prieigos mokslinės informacijos talpyklą. Atviroji prieiga publikacijai turi būti suteikiama per 6 mėnesius nuo publikacijos paskelbimo (12 mėnesių socialinių ir humanitarinių mokslų publikacijoms).

Auksinis modelis – atvirosios prieigos būdas, kai autorius publikuoja straipsnį atvirosios prieigos žurnale arba hibridiniame žurnale, kuriame straipsniai yra prieinami tik prenumeratoriams, už tam tikrą mokestį ir laisvai prieinami. Monografijos taip pat gali būti publikuojamos atvirojoje prieigoje  arba taikant hibridinį verslo modelį. Elektroninėje prieigoje esančiuose žurnaluose publikuojami recenzuoti straipsniai. Pagal šį modelį publikavimo išlaidas padengia autorius, juos remiančios organizacijos ar kiti šaltiniai. Atvirosios prieigos žurnalų sąrašas pateikiamas Atvirosios prieigos žurnalų rodyklėje (angl. Directory of Open Access Journals). Šiuo metu čia registruota 9 193 mokslo žurnalai, atvirajai prieigai pateikta 2 326 986 straipsnių  (2016 lapkričio mėn. duomenys).

Atviroji prieiga prie tyrimų duomenų

Mokslinių tyrimų kontekste, duomenų sąvoka yra labai plati. Ji apima statistinius duomenis, eksperimentų rezultatus, matavimus, stebėjimų rezultatus, apklausos rezultatus, interviu įrašus ir vaizdus. Tyrimų duomenys turi būti skaitmeniniame formate.

Horizontas 2020 strategijoje akcentuojamas poreikis užtikrinti atvirąją prieigą publikacijoms ir moksliniams duomenims. Modernūs moksliniai tyrimai yra atliekami remiantis anksčiau atliktų mokslinių darbų rezultatais. Laisva prieiga prie mokslinių publikacijų ir duomenų skatina:

 • Naudoti ankstesnius tyrimų rezultatus (geresnės kokybės rezultatus).
 • Skatinti bendradarbiavimą ir išvengti pasikartojančių tyrimų (didesnis efektyvumas).
 • Paspartinti inovacijas (didesnis progresas rinkose reiškia didesnį augimą).
 • Įtraukti gyventojus ir visuomenę (didesnis mokslinių procesų skaidrumas).

Europos komisija siekia,  kad vartotojai neturėtų mokėti už mokslinę informaciją, kuriai sukurti buvo gautas viešas finansavimas. Viešai finansuojama mokslinė informacija turi būti laisvai prieinama Europos mokslininkams, pramonei, visuomenei. Be to, turi būti užtikrinamas ilgalaikis mokslinės informacijos saugojimas.

OpenAIRE projektas

OpenAIRE2020 projektas – tai plataus masto iniciatyva, kurioje dalyvauja 50 partnerių iš visų ES šalių. Iniciatyvos tikslas – remti bei skatinti mokslinių publikacijų bei duomenų prieinamumą ir panaudą. OpenAIRE2020 iniciatyvoje dalyvauja mokslinių bibliotekų darbuotojai, atviros prieigos organizacijos, nacionaliniai e-infrastruktūros ir duomenų ekspertai, IT ir mokslininkai. Kauno technologijos universiteto bibliotekoje yra įkurtas Atvirosios prieigos konsultacinis centras, kuriame nacionalinis atvirosios prieigos koordinatorius teikia konsultacijas klausimais susijusiais su atvirąja prieiga, organizuoja informacinius seminarus, renka Horizontas2020 programos projekto rezultatus ir skatina mokslo duomenų valdymą. Projekto tikslui pasiekti buvo sukurta OpenAIRE platforma. Tai techninė infrastruktūra, kuri yra svarbi apjungiant ir susiejant didelės apimties mokslinių tyrimų kolekcijas visoje Europoje. Projekto metu kuriamos paslaugos užtikrinančios talpyklų tinklų sąveiką (priimant bendras gaires) ir nesudėtingą įkėlimą į talpyklas bei universalią talpyklą (Zenodo).

Nuorodos:
1.    Open access [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm.
2.    Prieigos prie mokslo publikacijų realizavimo galimybės: leidėjų nuostatos bei akademinių institucijų patirtis [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 16 d.]. Prieiga per intenetą: http://lms.lt/archyvas/files/active/0/PetrauskieneStraipsnis.pdf.
3.    Atviroji prieiga [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per intenetą: http://www.lmba.lt/atviroji-prieiga.
4.    OPENAIRE2020 kick-off meeting [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2016 rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.eifl.net/events/openaire2020-kick-meeting.

Seminarai

KTU PDB

Publikacijų duomenų bazė (PDB) galima rasti bibliotekoje parengtus Universiteto darbuotojų publikacijų įrašus apjungtus su Universiteto informacijos sistemos administraciniais duomenimis (personalas, studentai, klasifikatoriai). Tai leidžia Universiteto darbuotojams analizuoti savo publikacijas, išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus.

Publikacijų įkėlimo klausimais kreipkitės

Rita Jašmontienė

Institucinės talpyklos vadybininkė

K. Donelaičio gatvė 20-207, Kaunas
tel. +370 (37) 300 652
e. p. rita.jasmontiene@ktu.lt

Edita Ražanskaitė

Institucinės talpyklos vadybininkė

K. Donelaičio gatvė 20-207, Kaunas
tel. +370 (37) 300 652
e. p. edita.razanskaite@ktu.lt

Ataskaitų klausimais kreipkitės

Irena Švarplienė

Duomenų analitikė

K. Donelaičio g. 73 422, Kaunas
tel. +370 (37) 300 043
e. p. irena.svarpliene@ktu.lt

Techniniais ir prisijungimo klausimais kreipkitės

Mindaugas Muckus

Vyresnysis programuotojas

Studentų g. 48A, Kaunas
tel. +370 610 45 127
e. p. pdb@library.lt

Naudingos nuorodos

 • Democratising Academic JournalsBaltajame dokumente apžvelgiama situacija akademinių žurnalų leidybos rinkoje. Pateikiamos alternatyvos korporatyviniam žurnalų leidybos modeliui. Teikiami pasiūlymai, kurie užtikrina tvarų, atvirajai prieigai palankų žurnalų leidybos modelį ateityje. Šaltinyje akcentuojama, kad demokratiška AP leidybos rinka yra esminis principas užtikrinantis žemus žurnalų leidybos kaštus ir sudarantis palankias sąlygas atvirajai prieigai.
 • European Data Portal.Europos duomenų portalas renka viešai prieinamus metaduomenis iš Europos šalyse esančių viešojo sektoriaus tinklapių. Strateginis Europos duomenų portalo tikslas – išplėsti duomenų prieigos galimybes ir taip padidinant atvirų duomenų vertę. Jame galima: ieškoti duomenų, pateikti turimus duomenis, sužinoti apie ekonominę atvirų duomenų naudą, dalyvauti internetiniuose seminaruose. Kaip naudotis Europos duomenų portalu rasite čia.

Pagalba

Baigiamųjų projektų kėlimas

Prisijungimas

 1. Prisijunkite prie eLABa tinklalapio adresu https://www.elaba.lt ir pasirinkite nuorodą Įkelti į eLABa talpyklą.
 2. Pasirinkite instituciją: Kauno technologijos universitetas.
 3. Įrašykite vieningo KTU tinklo naudotojo vardą ir slaptažodį.

Pagalba

Rašto darbų sutapties patikra

Prisijungimas

 1. Prisijunkite prie eLABa tinklalapio adresu https://www.elaba.lt/ ir pasirinkite nuorodą Įkelti į eLABa talpyklą.
 2. Pasirinkite instituciją: Kauno technologijos universitetas.
 3. Įrašykite vieningo KTU tinklo naudotojo vardą ir slaptažodį.

Pagalba 

Literatūros sąrašo sudarymas

Mokslo darbuose bibliografinės nuorodos ir literatūros sąrašas sudaromas pagal tam tikras taisykles, standartus. Kokias jas pasirinkti Universiteto studentams, mokslininkams?

 1. Studentai, rengdami mokslo darbus, turi vadovautis darbo vadovo, fakulteto parengtais metodiniais nurodymais.
 2. Mokslininkai, prieš pateikiant mokslinį straipsnį į tam tikrą žurnalą, turi susipažinti su autoriams keliamais reikalavimais bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašo sudarymui.
 3. Nesant nurodymų dėl bibliografinių nuorodų taisyklių, KTU pateikia bendrąsias rekomendacijas:
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų rašto darbuose bibliografinės nuorodos tekste ir literatūros sąrašai sudaromi pagal APA citavimo stilių. Vaizdo medžiaga, pateiktys apie APA citavimo stilių;
 • Fizinių ir technologijos mokslų srityse – vadovaujantis tarptautiniu standartu LST ISO 690:2010. Vaizdo medžiaga, pateiktys apie LST ISO 690:2010.

Rengiant bibliografines nuorodas ir literatūros sąrašus gali pagelbėti bibliografinės informacijos tvarkymo programos RefWorks, Mendeley.  Naudojant šias programas galima:

 • išsaugoti informacijos šaltinius, jų bibliografinius įrašus;
 • rūšiuoti įrašus į katalogus pagal temas arba kitus požymius;
 • redaguoti, atlikti įrašų paiešką;
 • rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius;
 • naudoti MS Word programoje bibliografinių nuorodų įterpimo tekste bei literatūros sąrašo rengimo įrankius ir kt.

Bibliotekoje organizuojami mokymai, kaip naudotis šiomis programomis. Mokymų grafiką rasite skiltyje Mokymai.

Mokymų pateiktys, kaip naudotis RefWorks ir Mendeley programomis.

Bibliotekų darbo laikas

Biblioteka Liepos 1 d. – rugpjūčio 20 d. Rugpjūčio 21 d. – 31 d. Biblioteka Liepos 1 d. – rugpjūčio 20 d. Rugpjūčio 21 d. – 31 d.
Centrinė biblioteka
K. Donelaičio g. 20
tel. +370 (37) 300 655
e. p. biblioteka@ktu.lt
I–IV 8–17
V 8–15.45
VI nedirbs
I–IV 8–17
V 8–15.45
​VI nedirbs
Mechanikos inžinerijos ir 
dizaino fakulteto biblioteka
Studentų g. 56
tel. +370 (37) 353 817
e. p. biblioteka.midf@ktu.lt
I–IV 9–17
V 9–15.45
VI nedirbs
I–IV 8–17
V 8–15.45​
VI nedirbs
Cheminės technologijos
fakulteto biblioteka
Radvilėnų pl. 19
tel. +370 (37) 300 199
e. p. biblioteka.ctf@ktu.lt
I–IV 9–17
V 9–15.45
VI nedirbs
I–IV 8–17
V 8–15.45
​VI nedirbs
Statybos ir architektūros
fakulteto biblioteka
Studentų g. 48
tel. +370 (37) 300 666
e. p. biblioteka.saf@ktu.lt
I–IV 9–17
V 9–15.45
VI nedirbs
I–IV 8–17
V 8–15.45
​VI nedirbs
Informatikos fakulteto
biblioteka
Studentų g. 50
tel. +370 (37) 300 669
e. p. biblioteka.if@ktu.lt
I–IV 9–17
V 9–15.45
VI nedirbs
I–IV 8–17
V 8–15.45​
VI nedirbs
Panevėžio technologijų ir 
verslo fakulteto biblioteka
Nemuno g. 33, Panevėžys
tel. +370 (45) 467 731
e. p. ilona.gasiuniene@ktu.lt
I-V 9–17.30
VI nedirbs
I-V 9–17.30
VI nedirbs

Paskutinę mėnesio darbo dieną, išskyrus balandžio, gegužės, spalio, lapkričio mėnesiais, skaitytojus aptarnaujame nuo 12 val.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku